Alexa

Türkiye’de büyüme hızının en yüksek olduğu yıllar

Türkiye’de dönemler itibarıyla yıllık ortalama reel büyüme hızının en yüksek olduğu yıllar...

Türkiye’de büyüme hızının en yüksek olduğu yıllar

Türkiye’de dönemler itibarıyla yıllık ortalama reel büyüme hızının en yüksek olduğu yıllar...

Türkiye’de dönemler itibarıyla yıllık ortalama reel büyüme hızının en yüksek olduğu yıllar 1950-1959 arası olarak kaydedildi.

Kalkınma Bakanlığı'nda toplanan verilerine göre; belirtilen yıllar arasında tarımda ortalama yüzde 6,2, sanayide yüzde 9,3, hizmetlerde yüzde 7,2 ve Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’da (GSYH) yüzde 7 büyüme sağlandı.

Büyüme oranları 1960-1969 yılları arasında tarımda büyük düşüş ile 1,8, sanayide yüzde 9,3, hizmetlerde 6,7 ve GSYH'de yüzde 5,3 ortalamayı yakaladı. 1970-1979 yılları ortalaması tarımda yüzde1,8 sarayide 6,3, hizmetlerde yüzde 5,6, GSYH'de 4,7 oldu.

Oranlar 1980-1989 yıllarında tarımda 0,6, sanayide yüzde 5,9, hizmetlerde yüzde 4,5, GSYH'de yüzde 4 ortamasını gösterdi. 1990-1999 yılları arasında ortamaya tarım 1,4, sanayi yüzde 4,5, hizmetler yüzde 3,9 ve GSYH yüzde 3,9 rakamını yakaladı.

AK Parti hükümetlerinin iktidarının başladığı 2000-2009 yılları arasında tarım yüzde 1,7, sanayi yüzde 3,4, hizmetler yüzde 4,6, GSYH yüzde 3,6 büyüdü. 2003 ile 2014 yılları arası hesaplamaları da göre tarım yüzde 1,9 sanayi yüzde 5,4, hizmetler yüzde 5,4 ve GSYH yüzde 4,7 büyüdü.

Türkiye ekonomisi 2015 yılı birinci çeyreğinde önceki çeyreğe göre tarım sektöründe yüzde 2.7, sanayi yüzde 3, hizmetler sektöründe yüzde 4.1 ve GSYH yüzde 2.3 rakamını gösterdi.
Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2015, 23:36
YORUM EKLE