Uzunoğlu; 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri başlayacaktır

BASK Samsun İl Temsilcisi Bayram UZUNOĞLU, “1 Ağustos 2019 tarihinde 3 milyon 200 bin memur ve 2 milyon civarında memur emeklisi için 2020-2021 yıllarını kapsayacak 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin başlayacağını söyledi.

Ekonomi 16.07.2019, 18:01
Uzunoğlu;  5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri başlayacaktır

1 Ağustos 2019 tarihinde başlayacak memur toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde BASK’ın taleplerini açıklayarak, en düşük memur aylığının toplu sözleşme görüşmelerini yürütecek olan Memur-Sen’in açıkladığı “yoksulluk sınırı”ndan başlaması gerektiğini belirten BASK Samsun İl Temsilcisi Bayram UZUNOĞLU, “1 Ağustos 2019 tarihinde 3 milyon 200 bin memur ve 2 milyon civarında memur emeklisi için 2020-2021 yıllarını kapsayacak 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri başlayacaktır." dedi.

Memur-Sen’in 17 yıllık toplu pazarlık döneminden ders alarak, önüne Hükumet tarafından konacak her teklife imza atma ve memurların sorunlarını çözümsüz bırakma alışkanlığından vaz geçmesini beklediklerini belirten Uzunoğlu, "Enflasyona endeksli yüzdelik artış dönemi artık bitmelidir. Çünkü enflasyon artışına endeksli artışlar için pazarlığa gerek yoktur. Memur-Sen her ay açlık ve yoksulluk sınırı miktarlarını açıklamaktadır. Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarına açlık sınırı; gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarına ise yoksulluk sınırı denilmektedir." dedi.

BASK Samsun İl Temsilcisi Bayram UZUNOĞLU tarafından yapılan yazılı basın açıklaması şöyle:

4 kişilik bir aile için Haziran ayında Memur-Sen’in açıkladığı yoksulluk sınırı miktarı 6 bin 565 TL’dir.

BİR KONFEDERASYON ÜYELERİNİ YOKSULLUĞA MAHKÛM EDEMEZ.

Bir konfederasyonun başta kendi üyeleri olmak üzere adına hareket ettiği memur ve emeklilerini yoksulluğa mahkûm etmesi beklenemeyeceğine göre, pazarlık tabanının kendi açıkladığı yoksulluk sınırı miktarı olması gerekir.

Bu taban miktarının üzerinde herkesin yaptığı iş, kıdem, meslek, iş güçlüğü, iş riski, eleman temininde güçlük, omuzlarına yüklenen mali, teknik ve hukuki sorumluluk vb unsurlar dikkate alınarak maaş yelpazesi oluşturulmalıdır.

Devletin asli ve sürekli görevlerini yerine getiren memurların ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmalarının yasak olması nedeniyle “ekonomik varlıklarını geliştirme” görevini zımnen devlet üstlenmiştir. Ancak Devlet bu görevini yerine getirmemekte, toplu pazarlık masasına oturan yetkili sendikalar da iktidarlarla işbirliği yapmaktadır.

Bu kez şeytanın bacağının kırılacağı umudunu korumak istiyoruz.

Memur-Sen’in memur ve emeklilerinin bu haklı talebini duyacağına ve yüzlerce maddelik göstermelik taleplerle gündemi tıkamadan 4688 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde yer alan konuları toplu pazarlık masasına taşıyacağına inanmak istiyoruz.

Bu taleplerin toplu pazarlık masasına taşınması halinde BASK olarak Memur-Sen’in yanında olacağımızı, her eylem ve etkinliğinde destekleyeceğimizi de bu vesile ile kamuoyuna ilan ediyoruz.

Toplu sözleşme ile ilgili uyarılarımızı ve değerlendirmelerimizi kamuoyu ile ayrıca paylaşacağız. Genel taleplerimiz ekte belirtilmektedir. Basınımıza ve Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

BASK BASIN BÜROSU  BAS (BAĞIMSIZ KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU) 5. DÖNEM (2020-2021) TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ

Aylık miktarı talebi:
I. Altı ay (1 Ocak-30 Haziran 2020)

En düşük memur aylığı, üyelerinin yoksulluk sınırı altında aylık almalarına razı olmayacağı düşüncesiyle, toplu sözleşmeyi yürütecek olan Memur-Sen tarafından açıklanan yoksulluk sınırı miktarı olmalıdır. Bu miktarın üzerinde herkesin yaptığı iş, kıdem, meslek, iş güçlüğü, iş riski, eleman temininde güçlük, omuzlarına yüklenen mali, teknik ve hukuki sorumluluk vb unsurlar dikkate alınarak maaş yelpazesi oluşturulmalıdır.

II. Altı ay (1 Temmuz-31 Aralık 2020)

Enflasyon farkı + 4 puan refah payı

III. Altı ay (1 Ocak 2021-30 Haziran 2021)

Enflasyon farkı + 4 puan refah payı

IV. Altı ay (1 Temmuz 2021-31 Aralık 2021)

Enflasyon farkı + 4 puan refah payı

Denge Ödeneği:
Enflasyon dönem kayıpları ile vergi dilimi kayıplarının karşılanması için her yıl Mayıs ayında, her memura 1.200 TL Denge Ödeneği ödenmelidir.

İkramiye:
4688 sayılı Yasanın 28 inci maddesindeki “ikramiye hakkı” toplu sözleşme metinlerine girinceye kadar 6772 sayılı Kanun uyarınca kamuda çalışan işçi ve memurlar arasında eşitlik sağlamak üzere ikisi Ramazan ve Kurban Bayramı öncesine gelmek üzere memurlara da her biri yarımşar maaşları tutarında 4 ikramiye verilmelidir.

Aile yardımı:

Eş için: gösterge rakamının 3000’e yükseltilmelidir.
Çocuk için gösterge rakamının 1000’e yükseltilmelidir.
Doğum Yardımı:
1. Çocuk için 1.200 TL,
2. Çocuk için 1.500 TL,
3. Çocuk için 2.000 TL
Ölüm Yardımı:
Kendisinin ölümü halinde: En yüksek devlet memuru aylığının 5 katına yükseltilmelidir.
Eş veya çocuklarının ölümü halinde: En yüksek devlet memuru aylığının 3 katına yükseltilmelidir.
Harcırahlar:
Kadro derecesi 5-15 olanlar için : 79,00 TL
b. Kadro derecesi 1-4 olanlar için: 80,00 TL

Kıdem aylığı
Kıdem aylığı gösterge rakamı 100’e yükseltilmeli ve 25 yıl sınırlaması kaldırılarak, hizmet yılı kadar olmalıdır.

Katsayı ve ek gösterge adaletsizliğine son vermek üzere yeni bir ek gösterge sisteminin hayata geçirilmesi sağlanmalıdır.
10. Yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılmalı, bu sınıf personeli öğrenimine uygun memur kadrolarına atanmalıdır.

11. Sözleşmeli personel uygulamasına son verilmeli, Devletin asli ve sürekli görevlerini yerine getirenlerin tamamı “memur” kadrosuna alınmalıdır.

12. Emeklilik aylığının, çalışırken alınan son aylığa yakın olacak şekilde yasal düzenleme yapılmalıdır.

13. Yıllık izinler işgünü olarak verilmelidir.

14. Kamuda ehliyet ve liyakatin yanı sıra Devlete, Anayasaya ve demokrasiye sadakat ilkesine uyulmalı; atama ve görevde yükselmelerde mülakat kaldırılmalıdır.

15. Özür gurubunun kapsamı genişletilmelidir.

16. Yiyecek yardımı, yemekhanesi olmayan memurları da kapsayacak şekilde genişletilmelidir.

17. Giyecek yardımları tüm personeli kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.

18. Fazla çalışma ücreti günün şartlarına uygun, ilgili personelin talebi hariç nakden ödenmelidir.

19. Eğitim ve öğretim yılı başında öğrencilerin eğitim kademelerine göre eğitim yardımı yapılmalıdır.

20. Hizmet kollarına ilişkin sorun ve taleplerimiz ilgili sendikalarımızca açıklanacaktır.

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)