Vergi Kaçakçılığı Suçu Oluşturan Fiiller

Ekonomi 12.01.2022, 10:56
Vergi Kaçakçılığı Suçu Oluşturan Fiiller

Vergi kaçakçılığı suçu oluşturan fiiller şu şekilde sıralanabilir:

  • Defter, Kayıt ve Belgelerin Tahrif Edilmesi,
  • Defter Kayıt ve Belgeleri Gizleme,
  • Yanıltıcı Belge Düzenleme veya Bu Belgelerle İşlem Yapma,
  • Muhasebe ve Hesap Hileleri Yapma,
  • Gerçeğe Aykırı Hesap Açma,
  • Çift Defter Tutma,
  • Defter Belge ve Kayıtlarda Sahtecilik.

VUK 359 Vergi Kaçakçılığı Suçu İle İlgili Bilinmesi Gereken Hususlar

Vergi kaçakçılığı suçu, Vergi Usul Kanunu md.359 ile düzenleme altına alınmıştır. VUK 359, yani vergi kaçakçılığı suçunun adli para cezasına çevrilip çevirlemeyeceği sıkça merak edilen hususların başında yer alır. Adli para cezası; ceza yargılaması neticesinde kişi hakkında hükmedilen cezanın bir yıldan daha az bir süre olması ve sair koşulların sağlanması halibde verilen cezanın adli para cezasına çevrilmesini ifade eden ceza hukuku kurumudur. Suçun faili açısından son derece müspet sonuç doğuran adli para cezası sayesinde hürriyeti kısıtlayan süreli hapis cezası yerine maddi bir yaptırım olan adli para cezası uygulanır. Vergi kaçakçılığı suçları için öngörülen ceza miktarıdır, adli para cezası için düzenlenen ceza miktarı sınırını aştığı için vergi kaçakçılığı suçlarında hükmedilen hapis cezasının adli para cezasına çevrilebilmesi mümkün değildir.

HAGB, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilmesi için belirli koşulların mevcut olması şarttır. Söz konusu şartların gerçekleşmesi halinde kişi hakkında HAGB kararı verilebilir. HAGB kararı verilmesi ile birlikte kişiye verilen ceza uygulanmaz. Bu durumda kişi, beş senelik denetime tabi tutulur ve bu süreçteki fiilleri gözetim altına alınır. Söz konusu denetim süresi içerisinde kişi, kasten bir başka suç işlemediği takdirde hiç suç işlememiş gibi bir durum meydana gelir. Vergi kaçakçılığı suçlarında da HAGB kararı verilebilmesi mümkündür.

Vergi kaçakçılığı suçlarına ilişkin erteleme hükümlerinden yararlanılıp yararlanılamayacağı da sıkça merak edilir. Vergi kaçakçılığı suçunda faile hükmedilen süreli hapis cezasının ertelenmesi mümkündür. Erteleme kararından, cezanın daha sonra infaz edilmesi anlaşılmamalıdır. Bu karar ile beraber kişi, belirli bir denetim süresi zarfında düzenlenen şartlara aykırı davranmadığı takdirde cezası infaz edilmiş gibi bir netice meydana gelir.

Vergi Kaçakçılığı Suçunda Hukuki Yardım

VUK 359 ile hüküm altına alınan vergi kaçakçılığı suçu, fail için son derece ciddi ve ağır cezai yaptırımların öngörüldüğü suç tipidir. Yargılama sürecinde hatalı veya ihmali işlemler nedeniyle hak ve menfaat kaybı yaşamamak, mahkeme kararının aruz edilen müspet neticede olması adına etkin ve başarılı bir savunma gerçekleştirmek adına emsal davalar ile deneyim kazanmış tecrübeli bir ceza avukatından hukuki yardım alınması oldukça yararlı olacaktır. Zira başarılı bir ceza avukatı eliyle gerçekleştirilecek müdafaa ile adilane bir yargılamanın tezahür etmesi ve lehte sonucun elde edilmesi sağlanabilecektir.

Yorumlar (0)