19 MAYIS 1919 UNUTULMAZ!..

19 Mayıs 1919, Türk târihinin en mühim safhalarından birinin başlangıcıdır.

Güncel 18.05.2016, 23:54
19 MAYIS 1919 UNUTULMAZ!..

19 Mayıs 1919, Türk târihinin en mühim safhalarından birinin başlangıcıdır. Bu târihin önemini idrâk edebilmek için, önce, 19 Mayıs'ın bir önceki gününü iyi tahlil etmek gerekir.

Nedir bir önceki gün? Elbette ki, 18 Mayıs'tır!..18 Mayıs'ın şartlarını göremeyenlerin, kavrayamayanların, idrâk edemeyenlerin, 19 Mayıs'ı tahlil edebilmeleri zordur. Bunun böyle bilinmesi gerekir!..

Târih; anlaşıldıkça, keşfedildikçe, yaşanan hâdiseler sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik bakımlardan ilmî nazarla incelendikçe ve en önemlisi, onlardan müspet bir netîce elde etme yolunda yüründükçe makbûl olur ve fayda sağlar.

Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğindeki Millî Mücâdele hareketinin, Türk târihinde, Türk adıyla, yeni bir devlet kuruluşunun temelini teşkil ettiğini unutmamak ve unutturmamak lâzımdır.

M.Halistin Kukul

Yorumlar (0)