Adalet Bakanlığı 2442 Personel alım şartlarını duyurdu

Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra teşkilatına 1442 personel alacak. İŞKUR'da yayımlanan iş ilanına başvuran adaylara sözlü sınav yapılacak. Başvurular, 8 Mart 2021'e kadar  İŞKUR'un  esube.iskur.gov.tr internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

Güncel 04.03.2021, 18:54 04.03.2021, 22:54
Adalet Bakanlığı 2442 Personel alım şartlarını duyurdu

Adalet Bakanlığı, Merkez ve taşra teşkilatında 1442 kadrolu personel istihdam edilecek. İŞKUR'da yayımlanan iş ilanına başvuran adaylar sözlü sınava tabi tutulacak.

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları icerisinde '35 yaşını aşmamış olmak' koşulu yer alıyor.

Adalet Bakanlığı merkez teşkilatı ile Ankara, Rize ve Yozgat Personel Eğitim Merkezleri'nde görevlendirilmek üzere işçi alımı yapılacak. Toplamda 1287 yeni personel alımının detayları İŞKUR'da yayımlanan ilanla paylaşıldı. 

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Adalet Bakanlığı'na Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 1287 sürekli işçi alımı yapılacak. Başvurular, 8 Mart 2021'e kadar İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

ADALET BAKANLIĞI HANGİ KADROLARDA ALIM YAPACAK?

Adalet Bakanlığı'na;

 • 3 bin 605 sözleşmeli zabıt katibi
 • 700 sözleşmeli mübaşir
 • 625 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi
 • 110 sözleşmeli şoför
 • 25 sözleşmeli aşçı
 • 10 sözleşmeli işaret dili tercümanı alınacak

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne;

 •  4 bin 918 infaz ve koruma memuru
 • 19 büro personeli (ceza infaz kurumu katibi)
 • 51 hemşire
 • 20 sağlık teknikeri
 • 157 teknisyen
 • 156 şoför
 • 33 aşçı
 • 4 kaloriferci alınacak.

İcra İşleri Dairesi Başkanlığı'nda ise 814 sözleşmeli icra katibi istihdam edecek.

Adalet Bakanlığı'nın merkez ve merkez atamalı taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere de her bir unvan ve mahal için ayrı ayrı boş bulunan pozisyonun 3 katı aday arasından sözlü sınav sonucuna göre 237 pozisyona sözleşmeli personel alımı yapılacak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLARI NEDİR?

 • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
 • İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşını tamamlamamış olmak,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak, kamu haklarından mahrum olmamak,
 • İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,
 • İlan tarihi itibarıyla başvuru yapılan yerde ikamet ediyor olmak,
 • İlan edilen listeden sadece bir il için başvuru yapılabilecektir. Birden fazla il için başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.

KURA SONUCUNDA İSTENİLECEK BELGELER

1.EK-1 Kimlik bilgileri, adli sicil durumu, sağlık durumu, askerlik durumu (erkek adaylar için) ve iletişim bilgileri için beyan formu. (EK-1 beyan formunun 1 adet hazırlanması, daktilo veya bilgisayar ile doldurulması, bilgilerde kısaltma yapılmaması ve imzalanması gerekmektedir.)
2. Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesinin onaylı sureti.

BELGE TESLİM İŞLEMLERİ
Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl ve yedek adaylar istenilen belgeleri 18/03/2021 – 24/03/2021 tarihleri arasında teslim edeceklerdir. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini, belirtilen internet sitesinden takip etmeleri gerekir. Süresi içerisinde belge teslim etmeyenler değerlendirmeye alınmayacaktır.

ÜCRET
Atanma hakkı kazanan işçilere 2021 yılı için Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen bir günlük normal çalışma karşılığı belirlenen asgari ücretin %10’u oranında artırılmış olarak günlük brüt 131,17 TL ödenecektir.

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (2)
Cevdet 2 ay önce
Kayıt nasıl yapılıyor
Cevdet 2 ay önce
Kayıt nasıl yapılıyor