Alexa

Ahmet Keskin; Bir Ayda 212 Tl. Yoksullaştık

Türkiye Kamu-Sen Samsun İl Başkanı Ahmet Keskin, Memur Maaşlarına Ek zamın artık zaruri hale geldiğini, hükümetin bu konuda hassas davranması ve gerekli adımları derhal atması gerektiğini söyledi.

Ahmet Keskin; Bir Ayda 212 Tl. Yoksullaştık

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan Eylül 2018 verilerine göre, Türkiye Kamu-Sen ARGE Merkezi’nin yapmış olduğu araştırmada, çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 3.000,00 TL olarak hesaplandığını dile getiren Ahmet Keskin, Ağustos ayında,  5978,82 TL olan dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi ise 212,22 TL artışla 6.191,04 TL olarak belirlendiğini ifade etti.
 
Buna göre, dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddinin bir önceki aya göre %3,55 oranında arttığını gösterdiğini belirten keskin, çalışan tek kişinin açlık sınırı da bir önceki aya göre %3,72 oranında yükselerek  2.324,10 TL olarak hesaplanarak bulunduğunu belirtti. Türkiye Kamu-Sen Samsun İl Başkanı Ahmet Keskin, Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı, 2018 yılı Eylül ayı için tahmini 2.286,57 TL olduğunu söyleyerek yazılı basın açıklamasını şöyle devam ettirdi:
 

Yapılan araştırmada, 4 kişilik bir ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanın Eylül 2018 verilerine göre günlük 46,85 TL olduğu belirlenmiş, Ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise 1.405,47 TL olmuştur. Eylül 2018 itibarı ile ortalama 3.419,32 TL ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının %41,1’i kadardır.
 
Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde 881,10 TL olarak belirlenen aylık kira gideri ise Eylül 2018 ortalama maaşının %25,77’sine denk gelmiştir. 
Buna göre bir memur, ortalama maaşının %66,87’sini yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorundadır. Diğer ihtiyaçlarını karşılamak için ise maaşının %33,13’ü kalmıştır. 

Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Eylül 2018 maaşından geriye yalnızca 1132,82 TL kalmaktadır. Eylül ayı asgari geçim sonuçları çerçevesinde ortaya çıkan rakamlar özellikle kamu görevlilerinin kayıplarının artarak devam ettiğini ortaya koymuştur. Gelirleri sabit olan ailelerin giderleri ise sürekli artmaya devam ederken, Eylül ayında memurun önceki aya göre 212 TL daha fakirleştiği görülmektedir. Memurlarımızın bu rakamlarla geçinme imkânları kalmamış, hayat standartları giderek gerilemeye başlamıştır.

Türkiye Kamu-Sen olarak daha önce de talep ettiğimiz “Memur Maaşlarına Ek zam artık zaruri bir hale gelmiştir, hükümet bu konuda hassas davranmalı ve gerekli adımları derhal atmalıdır.

KAPSAMHABER

YORUM EKLE