Bediüzzaman Said Nursi, 60. vefat yıldönümünde anıldı

Bediüzzaman Said Nursi, vefatının 60’ıncı yıldönümünde Üsküdar Üniversitesi tarafından düzenlenen “Bilimlerle Bütüncül Yaklaşım” başlıklı çevrimiçi bir programla anıldı.

Güncel 28.06.2020, 14:27 28.06.2020, 14:57
Bediüzzaman Said Nursi, 60. vefat yıldönümünde anıldı

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “İnsanlığın gelecekteki ihtiyaçları için Bediüzzaman’ın anlaşılması gerekiyor” dedi. Üsküdar Üniversitesi tarafından düzenlenen “Bilimlerle Bütüncül Yaklaşım” başlıklı çevrimiçi bir programla Bediüzzaman Said Nursi, vefatının 60’ıncı yıldönümünde anıldı.

Programa, Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı ve Bediüzzaman’ın öğrencisi Mehmet Fırıncı da katıldı.

Üsküdar Üniversitesi Risale-i Nur Araştırma Platformu ve Çağın Vicdanı Kulübü tarafından düzenlenen, Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Müftülüğünün de destek verdiği “Bilimlerle Bütüncül Yaklaşım” programında Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında çevrimiçi düzenlenen 7. Anma programı, İbrahim Yağız’ın Kuran-ı Kerim Tilaveti ile başladı.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Bediüzzaman Said Nursi’yi sadece anma değil, anlama üzerine de durduklarını söyleyerek, Bugün Risale-i Nur’un ve Bediüzzaman’ın anlaşılması gerektiğinin altını çizdi. 

“Dünyevileşmeyen, ticarileşmeyen ve siyasileşmeyen bir hareket”

Bediüzzaman’ın hayat hikayesini incelediğinde üç özelliğin dikkat çektiğini belirten Tarhan, “Onunla birlikte bir hareket başlamış. Bir kitap serisi yapmış. Şahıs merkezli değil, kitap merkezli bir hareket yapmış. Din karşıtlığının bilim adına desteklediği durumda bu hareketine başlamış. Risale-i Nur eserlerinin ve hareketinin üç özelliği var. İlki dünyevileşmeyen bir hareket olması. İkinci özelliği ticarileşmeyen bir hareket. Talebesine ve kendisine hiçbir zaman ticari bir menfaat elde etmemesi çok dikkatimi çekti. Üçüncü dikkatimi çeken özelliği ise siyasileşmeyen bir hareket olmasıdır. ‘Siyasetten ve şeytandan Allah’a sığınırım’ demiş ve hayatının sonuna kadar bunu sürdürmüş” dedi.

“Bediüzzaman, aktivist, realist ve idealist”

Bedüizzaman’ın davranış ve eylemlerini psikiyatrik yönden incelediğinde üç ana özelliğinin dikkat çektiğini belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bunları aktivist, realist ve idealist olarak sıraladı. Prof. Dr. Nevzat Tarhan şunları söyledi:

“Neden aktivist?

Çünkü Barla’da tek başına kitap yazdı, kitabı dünyada 50 ülkede çevrildi ve her yerde takipçisi var. Hiç hiyerarşik bir yapılanma kurmamış. Aktivist olmasına bunları örnek verebiliriz. Realist olmasına ise din bilimleri ile fen bilimlerini birleştirmesini, akılla kalbi birleştirerek bir metot seçmiş olmasını örnek gösterebiliriz. İdealistlik olarak da kendisini ziyarete gelenlere şöyle söylüyor: ‘Benden ilim öğrenmek için geliyorsanız gelmeyin, sadece Allah’ın rızası için gelecekseniz gelin’ diyor. Aktivist, realist ve idealist özellikleri dolayısıyla İslam tarihindeki üç alimin özelliklerini taşıyor. Aktivist özelliğiyle Abdulkadir Geylani hazretlerinin benzeri bir faaliyet yapıyor. Realistlik özelliği açısından ve medrese ilimlerindeki tespitleri açısından İmami Gazali Hazretlerinin bir örneğini bu çağda sunuyor. İdealist özellikleri dolayısıyla da İmam Rabbani hazretlerinin misyonunu Bedüizzaman’da görüyoruz. İlim, irfan ve hikmeti birleştirmiş. Mektep, medrese ve tekkeyi bu hareketiyle birleştirmiş. Bediüzzaman’ın bu özellikleriyle tam bilinmiyor. Üsküdar Üniversitesinde Türkiye’de ilk defa bir üniversite ortamına Risale Nur’la ilgili bir yapı kurduk. Bunu açık ve şeffaf olarak devam ettirmek istiyoruz. Çünkü Bediüzzaman’ın hayatında, gündeminde gizlilik olmamış, hep açık ve şeffaf olmuş. Bediüzzaman’ı en iyi bu şekilde anlatabileceğimizi düşünüyoruz.”

Üsküdar Üniversitesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özdemir, Bediüzzaman Said Nursi’nin diğer İslam alimleri gibi sınır tanımadığını belirterek “İmâm-ı Rabbânî Hindistan’ın sınırlarına sığmadı. İmam Gazali kendi ülkesinin sınırlarına sığmadı. Mevlana Celalettin Rumi Anadolu’nun sınırlarına sığmadı. İbn-i Haldun bırakın Tunus’u Kuzey Afrika’ya sığmadı. Mesajı bütün dünyaya yaydı. Bugün Nur Risaleleri de Anadolu’nun sınırlarına sığmamış. Misakı Milli’nin dışına çıkmış. 50’den fazla dile tercüme edilmiş. Üzerinde yüzlerce bilimsel çalışma yapılmış. Tezler yazılmış ve yazılmaya devam ediyor. Bunun sırrı onu sadece Müslümanlara değil, tüm insanlara ve kesimlere hitap eden evrensel bir mesaj içermesidir” dedi.

“Fen ve din bilimlerinin bütüncül bakışla okutulmasından yanadır”

Üsküdar Üniversitesi Risale-i Nur Araştırmaları Platformu Başkanı Prof. Dr. Niyazi Beki de Bediüzzaman Said Nursi’nin akıl ve kalbin bütünleşmesi yolunda fen bilimleri ile din ilimlerinin bütüncül bir bakışla okutulmasından yana olduğunu söyledi. Beki, “Kalbi aydınlatan din ilimlerinin ışığı olduğu gibi, aklı aydınlatanın da fen bilimlerinin ışığı olduğunu vurgulayan Bediüzzaman bütün hayatında müspet hareketi çalışmalarının baş tacı yapmıştır. Her konuda olduğu gibi ilim eğitim ve üretim konusunda da ihtilafı değil ittifakı, bütünleşmeyi, barışı, kardeşliği esas almıştır” dedi.

“Bediüzzaman Said Nursi, sabırla davasına sahip çıkmıştır”

İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, “Said Nursi Hazretleri dendiği zaman pek çok sahih hadis kitabında geçen bir rivayet aklıma gelir; “Alimler Peygamberlerin mirasçılarıdır, zira onlar ne mal ne mülk bırakmışlardır. Sadece ve sadece ilim bırakmışlardır.” Yakın tarihe baktığımız zaman benim görebildiğim kadarıyla bu Hadis-i Şerifin ete kemiğe büründüğü şahsiyetlerden bir tanesi Said Nursi Hazretleri olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Zira bu Hadis-i Şerif bize şunu ifade eder; Alimler öyle kimselerdir ki Peygamberlerin yapıp ettiklerinin aynısını yapmaya çalışmışlardır onların yolunun yolcusu olmuşlardır. Bu yolun yolcusu olmanın beraberinde getirdiği ne kadar zorluk varsa hepsini de çekmişlerdir. Hepsi ile de karşı karşıya kalmışlardır. Said-i Nursi Hazretlerine baktığımız zaman bir taraftan metanetle sabırla bir iman davası var, o davaya çok güçlü bir şekilde sahip çıkıyor. Ömrünü ona vakfediyor. Akabinde böyle bir davaya gönül vermenin beraberinde getirdiği ne kadar zorluk varsa hepsine göğüs geriyor. Dolayısıyla Hadis-i Şerifinin yakın tarihimizde ete kemiğe büründüğü ve Said olarak göründüğü bir zattan bahsediyoruz.” dedi.

“Said Nursi’nin eserleri, insan nefsine tesir etmektedir”

İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Said Yüce, “Onun eserleri sadece bu topraklara değil, tüm insanlığa mirastır. Said Nursi’nin eserleri Kuran-ı Kerim eczanesinden aldığı ilaçları insanlığın ihtiyaçlarına sunmasıdır. Bu eserler, insan nefsine tesir etmektedir” dedi.

“Said Nursi hiçbir zulüm karşısında eğilimden ayakta durdu”

Bediüzzaman Said Nursî’nin öğrencisi Mehmet Fırıncı da Üsküdar Üniversitesine bu anma programı dolayısıyla teşekkür edrek, Said Nursi’nin hiçbir zulüm karşısında eğilmeden ayakta durduğunu, her zaman mazlumların yanında olduğunu kaydetti.

“Said Nursi bütüncül yaklaşımı esas alıyor”

Üsküdar Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç, Said Nursi’nin eserlerinden örnekler vererek Nursi’nin bütüncül yaklaşımı, bunda da Kuran-ı Kerim’i esas aldığını söyledi. Açıkgenç, Aristoteles’ten başlayarak İslam düşünce tarihinden Cumhuriyet dönemine kadar yaşayan İslam düşünce geleneğini özetledi. Said Nursi’nin İslam düşünce geleneğine nasıl hakim olduğunu ortaya koydu.

“Modern bilim ve teknoloji konusunda sebep temelli yaklaşım göstermiştir”

İngiltere Durham Üniversitesinden Prof. Dr. Colin Turner, “O bilimsel yaklaşımı ve teknolojiyi özellikle tam birbirine uygun olacak şekilde Allah’ı bilmek ve ibadeti yaşamın ortasına koymayla daha uygun olacağını ve örtüşeceğini söylemiştir. Ancak modern bilime yaklaşımı ikinci döneminde fazla nüansa sahip, daha fazla eleştirel olmuştur” dedi.

“Bilime sırt dönülmesini kabul etmemektedir”

Üsküdar Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi Prof. Dr. Yunus Çengel, “Fen, genel kaidelerden ibarettir” şeklinde tanımladığını söyledi. Said Nursi’nin sebep sonuç ilişkisini ortaya koyduğunu kaydeden Çengel, bilime sırt dönülmesini kabul etmediğini ifade etti. Çengel, Bediüzzaman’ın 1927’de söylediği “İnsanlık ileride ilim ve fenlere dökülecektir, bütün kuvvetini ilimden alacaktır” şeklindeki sözlerinin vizyoner bakış açısını yansıttığını ifade etti.

Hindistan Keşmir Üniversitesinden Prof. Dr. Hamidullah Marazi de Said Nursi’nin bütüncül bir yaklaşım içinde olduğunu, bilimin dine hizmet ettiğini söylediğini kaydetti.

“İmanın Sosyal Hayata Etkisi” ele alındı

“İmanın Sosyal Hayata Etkisi” başlıklı ikinci oturumda ise Prof. Dr. İsmail Latif Hacınebioğlu moderatörlük yaptı. Cezayir Üniversitesi’nden Prof. Dr. Amar Djidel, Yemen Âzel Üniversitesi’nden Prof. Dr. Necip Al-Soudi, Süleyman Demirel Üniversitesi’nden Prof. Dr. İshak Özgel, Bediüzzaman Said Nursi’yi her yönüyle konuştu.

Program, Dr. Mehmet Rıza Derindağ ve Prof. Dr. Ruhi Yavuz’un konuşmalarıyla sona erdi.

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 30 63
2. Trabzonspor 30 61
3. Sivasspor 30 54
4. Galatasaray 30 52
5. Beşiktaş 29 50
6. Fenerbahçe 30 49
7. Alanyaspor 30 48
8. Göztepe 30 38
9. Gaziantep FK 30 38
10. Antalyaspor 30 37
11. Kasımpaşa 30 36
12. Gençlerbirliği 30 32
13. Denizlispor 30 32
14. Konyaspor 30 30
15. Malatyaspor 30 29
16. Çaykur Rizespor 30 29
17. Kayserispor 29 28
18. Ankaragücü 30 25
Takımlar O P
1. Hatayspor 32 60
2. Erzurum BB 32 56
3. Adana Demirspor 32 55
4. Bursaspor 32 55
5. Altay 32 51
6. Akhisar Bld.Spor 31 51
7. Fatih Karagümrük 31 50
8. Ümraniye 32 44
9. Keçiörengücü 32 44
10. Giresunspor 32 44
11. Menemen Belediyespor 32 42
12. Balıkesirspor 31 35
13. İstanbulspor 31 34
14. Altınordu 32 33
15. Boluspor 31 30
16. Osmanlıspor 32 27
17. Adanaspor 32 21
18. Eskişehirspor 31 12
Takımlar O P
1. Liverpool 33 89
2. Man City 33 66
3. Leicester City 33 58
4. Chelsea 33 57
5. M. United 33 55
6. Wolverhampton 33 52
7. Arsenal 33 49
8. Sheffield United 33 48
9. Burnley 33 46
10. Tottenham 32 45
11. Everton 32 44
12. Newcastle 33 43
13. Southampton 33 43
14. Crystal Palace 33 42
15. Brighton 33 36
16. West Ham 33 31
17. Watford 33 28
18. Aston Villa 33 27
19. Bournemouth 33 27
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 77
2. Barcelona 34 73
3. Atletico Madrid 34 62
4. Sevilla 33 57
5. Villarreal 34 54
6. Getafe 34 53
7. Real Sociedad 33 50
8. Athletic Bilbao 34 48
9. Valencia 34 47
10. Granada 34 47
11. Osasuna 34 45
12. Levante 33 42
13. Real Valladolid 34 39
14. Real Betis 34 38
15. Deportivo Alaves 34 35
16. Eibar 33 35
17. Celta de Vigo 34 35
18. Mallorca 34 29
19. Leganés 34 28
20. Espanyol 34 24