Belediye Meclis Üyeleri Ticaret Yapabilir mİ?

Belediye Başkanları ve meclis üyeleriyle ilgili vatandaşlar arasında da tartışılan Belediye Meclis Üyeleri Ticaret Yapar mı? Meclis üyesi olduğu Belediye ile ticari faaliyet içinde bulunabilir mi?

Güncel 18.06.2019, 12:17 18.06.2019, 13:52
Belediye Meclis Üyeleri Ticaret Yapabilir mİ?

KAPSAM HABER - Belediye Meclis Üyeleri Ticaret Yapabilir mi? Meclis üyesi olduğu Belediye ile ticari faaliyet içinde bulunabilir mi? gibi sorular araştırılıyor.

Belediye Meclis Üyelerinin Görevleri Nelerdir, Belediye Meclis Üyeleri Belediyede Görev Alabilirler mi, Belediye Meclis Üyelerinin Yetkileri Nelerdir, Belediye Meclis Üyeliğinin Avantajları Nelerdir, Belediye Meclis Üyesi Başkan Yardımcısı Olabilir mi, Belediye Meclis Üyesi İhaleye girebilir mi, Belediye meclis üyelerinin imkânları nelerdir? gibi sorulara da cevap aranmaktadır.

MECLİS ÜYELERİ BAĞLI OLDUKLARI BELEDİYEDE TİCARET YAPABİLİR Mİ?

Belediye başkanları ve meclis üyelerinin görevleri sona erme dahi belediye ve bağlı kuruluşlardan doğrudan doğruya veya dolaylı olarak taahhüde girmeleri yasaklanmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 28. maddesinde şöyle denir: “Belediye başkanı görevi süresince ve görevinin sona ermesinden itibaren iki yıl süreyle, meclis üyeleri ise görevleri süresince ve görevlerinin sona ermesinden itibaren bir yıl süreyle, belediye ve bağlı kuruluşlarına karşı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak taahhüde giremez, komisyonculuk ve temsilcilik yapamaz.”hükmü yer alır.

Diğer taraftan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 20 nci maddesinde; “İl genel meclisi üyeleri, görevleri süresince ve görevlerinin sona ermesinden itibaren iki yıl süreyle il özel idaresi ve bağlı kuruluşlarına karşı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak taahhüde giremez, komisyonculuk ve temsilcilik yapamaz.”

MECLİS ÜYELİKLERİ NEDEN BU KADAR CAZİP?

Meclis üyelikleri için kıyametler kopartılıyor. Belediye Meclis üyesi olabilmek için ortada büyük paralar döndüğü gibi, partilerin genel merkezlerinde devreye hatırı sayılır insanlar sokuluyor. Belediye meclis üyeleri gerçekte bulundukları mahalde vatandaşı temsil etmek, hak ve hukukun korumak daha açık ifadeyle mecliste dili olmak maksadıyla seçilirler. Büyükşehir veya ilçe belediyelerinin meclis üyelikleri veya encümenlikleri neden bu kadar caziptir? Büyük paralar harcanarak meclis üyesi olmak isteyenlerin bu durumu vatandaşın aklına takılan konulardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. En düşüm muhtar maaşı 1,795 TL iken Belediye meclis üyelerinin maaşı bulunmamakta ancak oturum başına 115 TL almakta iken neden meclis üyeliği muhtarlıktan daha cezip haldedir?

İçinde bulundukları kentin imar planınından su ücretine kadar tüm ayrıntıları belirleme gücüne sahip olan Belediye meclis üyeleri ve encümenlerinin bu imzayla araziler imara açılıp, var olan imarı iptal edilebiliyor. Meclis üyeleri partilere güç sağlaması açısından da önemlidir.

Bu kadar büyük öneme sahip Belediye Meclis üyelerinin Muhtar kadar dahi maaş alamaması neden bu kadar cazip? Vatandaş bu konuları araştırıyor.

Meclis üyelerine sorulduğunda bir kaç kelime ile sorunun karşılığı alınabiliyor: HALKA HİZMET!

Kentlerin bilgi sahibi insanlara ihtiyacı bulunuyor. Toplumu temsil edecek, mühendislere, mimarlara, doktor ve avukatlara, sanayiicilere ve toplumun kıymet verdiği sevdiği - saydığı sözünü dinlettiren insanlara...

Meclis üyelerine kimse sormuyor mu bu kente dair düşüncen nedir diye? "Yöneticiliğin farklı bir yanı olmalıdeğil mi?

Genelde şöyle bir algı oluştu toplumda: "Göreve mimarların, mühendislerin gelmesini değil, işini iyi bilenlerin gelmesini istiyorum". Yani İnsanlar yetenekle değil, başka ilişkilerle başkan veya belediye meclisi üyesi olabileceğini düşünüyor.Bu doğru mu? Bir kentin gelişmesinde, yönetilmesinde, haksızlıkların giderilmesinde, önünün açılmasında, vatandaşlara hakkaniyet ölçüsünde hizmet verilmesinde bir meziyet olmadan tek başına sadece "İyi insan" olması yeterli mi? Bütün bunları becermesi beklenen insanda aynı zamanda bir meziyet, marifet, iş bilirlik gerekmez mi?

İşini iyi yapan, gerçekten halkın hizmetine koşan Belediye meclis üyeleri yok mu? Elbette var, Ancak partilere düşen görev bu sayının artırılmasıdır.

Biz kimi seçiyoruz? sorusunu vatandaşlar şöyle sorguluyor?

NEDEN MECLİS ÜYESİ OLUYORLAR?

İlçelerini ve insanlarını çok sevdikleri için halka hizmet ediyorlar.

Toplumun içinde sivrildikleri ve toplum tarafından sevildikleri için bunu bir sorumluluk olarak telakki ettikleri için meclis üyesi oluyorlar.

İdeallerine, hedeflerine ulaşmak için kendilerini bu konuda ıspat etmek için Belediye meclis üyeliğini bir araç olarak kullanıyorlar.

Çeşitli yolsuzluklara bulaşarak  para kazanıyor, ticari faliyetlerini daha iyi bir konuma taşıyorlar.

Meclis üyeliğini bir prestij olduğu için ve toplum nezdinde saygınlık kazanma yeri olarak gördükleri için meclis üyesi oluyorlar.

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)