Biyokütle Suistimalinin Sonu Felakettir!

Afyon ili Çay ilçesinde Oltan ve Köleoğlu Şirketine ait olduğu bilinen ve Çarşamba Biyokütle Enerji Santralinin (BES) de ikizi olan Çay BES de bir yıl geçmeden ikinci kez yangın çıktı.

Güncel 04.05.2021, 20:18
Biyokütle Suistimalinin Sonu Felakettir!

Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) Mehmet Özdağ – İshak Memişoğlu yaptığı basın açıklamasında unları söyledi;

Çarşamba Biyokütle Enerji Santralinin (BES) de ikizi olan Çay BES de bir yıl geçmeden ikinci kez yangın çıktı. Yangının, santralda yakmak üzere açık depoda bekletilen orman ürünlerinin tutuşması ile başladığı ve çok geniş bir alana yayıldığı belirtildi.

Bilindiği üzere aynı firmaya ait Çarşamba BES için; Eğercili Mahallesi sınırları içerisinde, konut ve besi çiftliklerinin arasında üç farklı yerde toplamda yaklaşık 200 dönüm alan üzerinde santral ve yakıt depoları bulunmaktadır. Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde (SKHKY) bu tür tesislerde çalışmalar esnasında alınması gerekli önlemler açıkça belirtilmiştir. Buna göre;

“Araziye rüzgarı kesici levhalar yerleştirir, duvar örülür veya rüzgarı kesici ağaçlar dikilir. Konveyörler ve diğer taşıyıcıların ve bunların birbiri üzerine malzeme boşalttığı bağlantı kısımlarının üstü kapatılır. Savurma yapılmadan boşaltma ve doldurma yapılır... ” denilmektedir.

Afyon Çay BES ikinci kez çok büyük yangınlara sebep olduğuna göre yukarıdaki önlemlerin hiçbirinin alınmadığı anlaşılmaktadır. Zira bu önlemler halen Çarşamba BES ve yakıt depeolama alanları için de alınmamıştır.

Ayfon Çay BES yangını bize göstermektedir ki;

ÇED gerekli değildir denilen proje dosyasında yazılan taahhütler firma tarafından yerine getirilmemiş ve diğer çevre mevzuatlarına uyulmamıştır.

Valiliği ve Çevre İl, Çalışma ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü gibi kurumlar tarafından gerekli denetimlerin yapılmadığı, yapıldıysa da sonuçları takip edilmediği anlaşılmaktadır. Bu kamu görevlileri açısından bir suistimal, görev ihmalidir.
Eğer firma ve ilgili akmu kurumlarınca gerekli yükümlülükler yerine getirilse bir yılda ikinci kez bu denli büyük yangın çıkmazdı.

Afyon Çay yangınından Çarşamba BES için çıkartılacak dersler vardır.

Zira ÇED mevzuatına ve İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına aykırı uygulamalar aynen Çarşamba BES’te de fazlasıyla yaşanmaktadır.

Oltan ve Köleoğlu firmasının ÇED taahütlerine uymadığı çok açık ve net bir şekilde ortadayken Samsun Valiliği, Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü başta olmak üzere Çarşamba Belediyesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesini bir kez daha göreve davet ediyoruz. Mevcut duruma seyirci kalınması en hafif haliyle görev ihmalidir.

Bu yangınlar bize göstermektedir ki, enerji ihiyacımız var gibi gerçek dışı bir söylemin arkasına sığınılarak kamusal kaynaklarla desteklenen Biyokütle suistimali derhal son bulmalıdır. Doğrudan yakma yöntemi ile ormanlarımızın, tarımsal ürünlerin, atık lastiklerin ve çöplerin yakılmasına çanak tutan Biyokütle santralları derhal kapatılmalıdır.

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)