Cezaevlerinde açık görüş günleri ve Yararlanacak Mahkumlar

Cezaevlerinde Ramazan Bayramı dolayısıyla mahkumların açık görüş günleri ne zaman? 2019 yılı içerisinde Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı münasebetiyle hangi günlerde görüş yapılacak?

Güncel 02.06.2019, 03:14 29.07.2020, 12:44
Cezaevlerinde açık görüş günleri ve Yararlanacak Mahkumlar

Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik’e göre,Bayramlarda ve özel günlerde açık görüş” yapabilme imkanı tanıyan 15 inci maddesi gereğince, kapalı ceza infaz kurumlarında açık görüş izni veriliyor.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Hükümlü ve Tutukluların yakınlarıyla cezaevlerinde yapacakları açık ziyaretleri ne zaman?  Cezaevi Yönetmelik'in İkinci Bölümünde  “Bayramlarda ve özel günlerde açık görüş” alt başlıklı 15 inci maddesi gereğince, kapalı ceza infaz kurumlarında açık görüş izni verilmektedir." denilmektedir.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, münasebetiyle aşağıda belirtilen günlerde açık görüş yaptırılacak:

AÇIK GÖRÜŞTEN YARARLANACAK OLANLAR

Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklulara, bu Genel yazıdaki esaslar çerçevesinde ve aşağıda belirtilen süreler içinde açık görüş yaptırılacaktır.

AÇIK GÖRÜŞTEN YARARLANAMAYACAK OLANLAR

İnfaz edilmekte olan hücreye koyma disiplin cezası olması durumunda hükümlü ve tutuklular, açık görüşten yararlandırılmayacaktır.
Sayıları ve konumları değerlendirilmek suretiyle, adlî suçlardan hükümlü ve tutuklular ile örgütlü suçlardan hükümlü ve tutuklular için ayrı gruplar oluşturulup, her grubun görüş günleri ve saatleri Cumhuriyet başsavcılıkları ile kurum idareleri tarafından tespit edilecektir.
Bu grupların, aynı zamanda ve aynı görüş mahallinde birlikte bulundurulmaması sağlanacaktır.

1.Hükümlü ve tutuklular, belgelendirilmek suretiyle sadece anne, baba, eş, çocuk, torun, büyükanne, büyükbaba ve kardeşleriyle görüştürüleceklerdir.

Hükümlü ve tutuklular ile görüşmek isteyen kişilerin, akrabalık durumlarını nüfus idarelerinden veya ilgili konsolosluklardan verilen resmî belgeler ile ispatlamaları gereklidir.

Ancak; anne, baba, eş, çocuk, torun, büyükanne, büyükbaba ve kardeşi olmayan hükümlü ve tutukluların, üçüncü dereceye kadar olan akrabalarından en çok üç kişiyle, önceden haber verilmesi ve belgelendirilmesi kaydıyla görüşme yapmaları sağlanacaktır. Ancak; bu fıkra hükmü, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlüler hakkında uygulanmayacaktır.

2.Hükümlü ve tutuklu sayısının, verilen açık görüş günü sayısına bölünmesi suretiyle görüş gününe kadar gruplar oluşturulacaktır. Her grubun görüş günü ve saatleri, ailelerine bildirilmek üzere hükümlü ve tutuklulara tebliğ edilecek; hazırlanan program, ayrıca koğuşlara ve ziyaretçilerin görebileceği uygun yerlere asılmak suretiyle her ziyaretçinin, ziyaret gününde ceza infaz kurumuna gelmesi sağlanarak izdiham önlenecektir.

3.Her grubun açık görüşü bittikten sonra görüş yerinde bulunan hükümlü ve tutuklular, görevliler nezaretinde dikkatli bir şekilde arandıktan sonra koğuş ve odalarına götürülerek burada sayılacak; kimlikleri fotoğraflı belgelerle kontrol edildikten ve grup mevcudunun tam olduğunun anlaşılmasından sonra, ziyaretçilerin kurum dışına çıkmasına izin verilecektir.

4.İzdihamı, firar ve karışıklıkları önlemek, disiplin ve düzeni sağlamak için Cumhuriyet başsavcılığı ve kurum yönetimi, zabıta ile işbirliği yaparak gerekli her türlü önlemi alacak; görüş mahallinde yeteri kadar dış güvenlik görevlisi gözlemci olarak bulundurulacaktır.

5.Açık görüşler ceza infaz kurumunun oda ve eklentileri dışında, bu iş için ayrılmış özel bölümünde, bulunmadığı takdirde, ceza infaz kurumu müdürünün uygun göreceği yerde yaptırılacaktır.

6.Açık görüşler, yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve bir saatten fazla, çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise bir saatten az ve üç saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatleri arasında yaptırılacaktır. Ziyaret süresi, görüşmenin fiilen başladığı andan itibaren işleyecektir.

7.Bu ziyaretlerin, aynı haftada yapılması gereken ve önceden belirlenen kapalı görüş veya aylık açık görüş günü ile çakışması halinde, hükümlü ve tutukluların yazılı talebine göre kapalı görüş, aylık açık görüş veya Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik'in 15 inci maddesi uyarınca  Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, münasebetiyle verilen açık görüş yaptırılacaktır.

8.Belirtilen gün ve saatler dışında görüş yaptırılmayacak; bir defa görüş yapan hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilere, herhangi bir nedenle ikinci defa izin verilmeyecektir.

9.Kamuoyunda yanlış anlaşılma, tartışma ve polemiklere neden olabileceğinden kapalı ceza infaz kurumlarında açık görüşü izlemek, röportaj yapmak, görüntülemek veya fotoğraf çekmek üzere başvuruda bulunan yazılı ve görsel basın kuruluşları ile mensuplarına izin verilmeyecektir.

10.Açık görüş yaptırılacak günlerde değişiklik yapılması durumunda ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

08-09-10-11-12-13-14 Haziran 2019 Tarihleri Arasında Aşağıda adı yazan Cezaevlerinde açık görüş yapılacaktır.

 1. Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 2. Adıyaman E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 3. Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 4. Akhisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 5. Akşehir T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 6. Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 7. Alaşehir M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 8. Amasya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 9. Antalya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 10. Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 11. Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 12. Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 13. Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 14. Bakırköy/ Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 15. Bakırköy/ Metris 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 16. Balıkesir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 17. Bandırma 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 18. Bandırma 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 19. Bitlis E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 20. Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 21. Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 22. Burhaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 23. Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 24. Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 25. Ceyhan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 26. Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 27. Çankırı E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 28. Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 29. Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 30. Denizli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 31. Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 32. Diyarbakır 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 33. Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 34. Diyarbakır E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 35. Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 36. Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 37. Elazığ E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 38. Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 39. Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 40. Ereğli(Konya) T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 41. Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 42. Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 43. Gaziantep E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 44. Gaziantep H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 45. Gaziantep L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 46. Giresun E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 47. Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 48. Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 49. İskenderun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 50. İzmir 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 51. İzmir 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 52. İzmir 3 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 53. İzmir 4 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 54. İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 55. Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 56. Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 57. Karaman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 58. Kartal H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 59. Kastamonu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 60. Kayseri 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 61. Kayseri 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 62. Kayseri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 63. Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 64. Kırklareli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 65. Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 66. Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 67. Kocaeli 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 68. Kocaeli 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 69. Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 70. Kütahya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 71. Malatya E Tipi Kapalı İnfaz Kurumu
 72. Maltepe 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 73. Maltepe 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 74. Maltepe 3 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 75. Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 76. Manisa T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 77. Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 78. Menemen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 79. Mersin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 80. Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 81. Nazilli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 82. Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 83. Niğde E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 84. Ordu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 85. Osmaniye 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 86. Osmaniye 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 87. Ödemiş T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 88. Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 89. Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 90. Sakarya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 91. Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 92. Seydikemer-Eşen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 93. Siirt E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 94. Silivri 1 No.lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 95. Silivri 2 No.lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 96. Silivri 3 No.lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 97. Silivri 4 No.lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 98. Silivri 5 No.lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 99. Silivri 6 No.lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 100. Silivri 7 No.lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 101. Silivri 8 No.lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 102. Sincan 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 103. Sincan 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 104. Sincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 105. Sinop E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 106. Sivas E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 107. Siverek T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 108. Söke T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 109. Şanlıurfa 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 110. Şanlıurfa 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 111. Şanlıurfa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 112. Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 113. Tarsus 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 114. Tarsus 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 115. Tarsus 3 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 116. Tekirdağ 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 117. Tekirdağ 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 118. Tokat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 119. Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 120. Uşak E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 121. Ümraniye E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 122. Ümraniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 123. Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 124. Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
 125. Yozgat E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (1)
YAŞAR ÇOLAK 1 yıl önce
MİLLİ BAYRAMLARDA'DA AÇIK GÖRÜŞ VERİLSE YÜREĞİ YANAN ANNELER BİRAZ' DA OLSA GÖZ YAŞLARI DURUR.