Alexa

Cumhuriyet’in ilânının 96. yılını kutluyoruz

29 Ekim Cumhuriyet’in ilânının 96. yılını kutluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’ne temel teşkil eden mâna, 29 Ekim 1923 târihinde ilân edilip, 1924’te kabûl edilen ilk Anayasa’mızdan îtibâren, “Türk Devleti bir Cumhuriyettir” veya “Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir” ifadeleri her anayasamızda yer almıştır.

Cumhuriyet’in ilânının 96. yılını kutluyoruz

Halistin Kukul yeni Kapsam haber'de yeni makalesinde, "ABD’de, 4 Temmuz 1776’da, ardından F(ı)ransa’da 1779’da cumhuriyet ilân edilmesine rağmen, ben, 1923’te ilân edilen bizim cumhuriyetimizin, benim zihnimdeki mânasının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. " ifadelerini kullanarak, Cumhuriyet Bayramı'nın çocukluk ve gençlik yıllarında, okula giderken büyük heyecanlar yaşadığı bayramlardan biri olduğunu belirtti. 

29 Ekim'de Cumhuriyet’in ilânının 96. yılının kutlanacağını belirten Kukul, "Bu târih; benim de, yetmiş yedinci Cumhuriyet Bayramı’mdır ki, çocukluk ve gençlik yıllarımda, okula giderken, büyük heyecanlar yaşadığım bayramlarımızdan biridir. Sâdece o zamanlarda değil, her dînî ve millî bayramda olduğu gibi, her yaşımızda, millî birlik şuûrunu bize yaşatan bu günlerde coşar taşardık." dedi.

Çocukluğunda yaşadığı heyecanı makalesine taşıyan Halistin Kukul, "Doğup büyüdüğüm kasaba olan Beşikdüzü’nde, bir gün evvelden bütün dükkânlar şanlı bayrağımızı asar, bütün cadde ve sokaklarda zafer takları kurulur, her taraf Ay-Yıldızlı şanlı bayrağımızla donatılırdı. Cumhuriyet Meydanı’nda davul, zurna  ve kemençe eşliğinde horonlar oynanır, köylerden akın akın insanlar bayram coşkusuyla hâllenmek için sâhile-kasabaya inerdi. Bayram günü ise, bambaşka bir güzellikteydi: Her okulun öğrencileri, kendi öğretmenleriyle birlikte, Cumhuriyet Meydanı’nı doldurur, mülkî âmirler halkı ve öğrencileri selâmlar, alkışlarla konuşmalar yapılır, şiirler okunur ve aynı ciddiyetle herkes işine, okuluna dönerdi." dedi.

En çok okunan şiirin, Orhan Şaik Gökyay’ın “Bu Vatan Kimin?” şiiri olduğunu ifade eden Yazar Kukul, "Bu durum, köylerde de aynıydı. Bütün sınıflar süslenir, köy muhtarı, köy imamı, öğretmenler, öğrenciler ve veli olsun olmasın, bütün köylüler kadınlı erkekli okulun bahçesini doldurur, büyük bir coşkunlukla konuşmalar yapılır, şiirler okunurdu. Şahsen, gerek dînî bayramlarımızı ve gerek millî bayramlarımızı karşılamamızın ve kutlamamızın, hiçbir milletinkine benzemediğine inanıyorum. Dînî ve millî değerlerin terennümü olan  bu bayramlara, böylesine aşk ve şevk ile sarılan bir başka milletin olduğu kanaatini de taşımıyorum." dedi.

ABD’de, 4 Temmuz 1776’da, ardından F(ı)ransa’da 1779’da cumhuriyet ilân edilmesine rağmen, 1923’te ilân edilen cumhuriyetin zihnizihnindeki manasının çok yüksek olduğunu düşündüğünü belirtti.

M. Halistin Kukul, Balkan Harbi yıllarını düşündükçe, Sarıkamış’ı düşündükçe, Yemen’i düşündükçe, Çanakkale Savaşları’nı düşündükçe, Sevr’i, Mondros’u düşündükçe, İstiklâl Harbi yıllarında bu azîz milletin çektiklerini hatırladıkça, Türk milletine lâyık görülen cumhuriyet idâresinin mânasının yüksekliğine paha biçemediğini anlatan makalesinin tamamı şöyle: CUMHURİYETTEN NE ANLAMALIYIZ?

KAPSAMHABER

YORUM EKLE

banner325