Facebook’ta Eski Eş İle Beraber olan Fotoğrafları Paylaşmak Suç mu?

Eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların, bağlanmış olan gelir ve aylıklarının kesileceği, bu kişilere ödenmiş olan tutarların geri alınacağı yönünde yasal düzenlemeler var mı?

Güncel 19.12.2020, 16:16 19.12.2020, 17:16
Facebook’ta Eski Eş İle Beraber olan Fotoğrafları Paylaşmak Suç mu?

“Yargıtay Kararları’nda Sosyal Medya” kitabının yazarı Av. Arb. Ümit Erdem yaptığı açıklamada, Sosyal Güvenlik Denetmeni’nin hazırlamış olduğu Rapor’da; Facebook üzerinden elde edilen, davacının ve boşandığı eşinin birlikte görüldüğü fotoğraflara dayanılarak davacının aylığının kesildiğini, Mahkeme tarafından da Facebook’ta paylaşılan fotoğraflara vurgu yapılarak davanın reddine karar verilmiş ise de Yargıtay’ca anılan kararın eksik inceleme ve araştırmaya dayalı olması sebebiyle bozulduğunu belirtti.

Av. Arb. Ümit Erdem yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Av. Arb. Ümit Erdem’in aktardığına göre, 11.11.2020 tarihli Yargıtay (10.) Hukuk Dairesi’nin, Yerel Mahkeme’ye gösterdiği ve önerdiği yöntem şöyledir; Tarafların göstereceği tüm kanıtlar toplanmalı, bildirilen ve dinlenilmesi istenilen tanıkların ifadeleri alınmalı, davacı ile boşandığı eşinin yerleşim yerlerinin saptanmasına ilişkin olarak; Muhtarlık’tan ikametgah senetleri elde edilmeli, ilgili Nüfus Müdürlükleri’nden sağlanan nüfus kayıt örnekleri ile yerleşim yeri ve diğer adres belgelerinden yararlanılmalı, adres değişiklik ve nakillerine ilişkin bilgilere ulaşılmalı, özellikle ilgili Nüfus Müdürlüğü’nden adres hareketleri, tarihleriyle birlikte istenilmeli, ilgililerin su, elektrik, telefon aboneliklerinin hangi adreste kimin adına tesis edildiği saptanmalı, seçmen bilgi kayıtları getirtilmeli, varsa çalışmaları nedeniyle resmi/özel kurum ve kuruluşlara verilen belgelerde yer alan adresler dikkate alınmalı, medula sisteminde kayıtlarda görülen adresler ilgili sağlık kuruluşlarından araştırılmalı, eşlerin boşanma sebebi, boşanma ilamında velayet, çocukla kişisel ilişki, nafaka, tazminat hükümleri varsa nasıl yerine getirildikleri belirlenmeli, taraflar adına açılan banka hesaplarında kayıtlı yerleşim yerleri saptanmalı, boşanan eşlerin kayıtlı oldukları bölge/bölgeler yönünden geniş kapsamlı Emniyet Müdürlüğü/Jandarma Komutanlığı araştırması yapılmalı, anılan mahallelerde görev yapmış/yapmakta olan Muhtar ve Azalar’dan istem hakkında düşünce edinmeye yetecek kadarının tanık sıfatıyla bilgi ve görgülerine başvurulmalı, böylelikle “boşanılan eşle eylemli olarak birlikte yaşama” olgusunun gerçekleşip gerçekleşmediği, toplanan kanıtlar ışığı altında değerlendirildikten sonra elde edilecek sonuca göre hüküm kurulmalıdır.

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu