Geylan, Öğretmenlik Meslek Kanunu Entübe mi Edildi

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Türk Eğitim-Sen olarak, öğretmenlik mesleğinin saygınlığını artıran ve mesleğin statüsünü sağlam bir zemine kavuşturacak bir meslek kanunu taleplerini yıllardır ortaya koyduklarını belirtti.

Güncel 22.04.2021, 00:30
Geylan, Öğretmenlik Meslek Kanunu Entübe mi Edildi

Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında  çarpıcı açıklamalarda bulunanan ve verilen sözlerin biran önce hayata geçirilmesini isteyen Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 2023 Eğitim Vizyon Belgesi'nde, kamuoyuna Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılacağı taahhüdü verildiğini ancak aradan geçen 30 aya rağmen somut bir adım atılmadığını ifade etti.

Genel Başkan Geylan, "Hükümet, bu eksikliği gidermeli ve mesleğin itibarını hak ettiği ölçüde artıran ve meslektaşlarımızın beklentilerini karşılayan yasal düzenlemeyi eğitimin paydaşlarının da görüşlerini alarak hayata geçirmelidir." diyerek şunları söyledi;

"Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çıkarılacağı bilgisi 23 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen 2023 Eğitim Vizyonu Tanıtım Toplantısı’nda duyurulmuştu. Ancak aradan geçen iki yılı aşkın zamana rağmen henüz bir adım atılmış değil. Verilen sözlerin karşılanmaması, hatta sürece dair tatmin edici bir açıklama dahi yapılmamış olması meslektaşlarımızda büyük bir hayal kırıklığı oluşturmaktadır. Türk Eğitim-Sen olarak, öğretmenlik mesleğinin saygınlığını artıran ve mesleğin statüsünü sağlam bir zemine kavuşturacak bir meslek kanunu talebimizi yıllardır ortaya koyuyoruz. Bu doğrultuda 23 Ekim 2018’de duyurulan Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu desteklediğimizi ifade etmiştik. Ancak bu desteğimizin, devlet memuru olmamız hasebiyle sahip olduğumuz mevcut hak ve kazanımlarımızın baki kalması kaydıyla olacağını da özellikle vurgulamıştık."

MEB yetkililerinin değişik zamanlardaki beyanlarına göre, kanunun 2019 sonuna kadar çıkarılacağı ifade edildiğini dile getiren Genel Başkan, aradan geçen 30 aya rağmen ne MEB’den ne de Hükümetten somut bir adım atılmadığını hatta çıkarılması planlanan kanunun içeriği hakkında öğretmenlerin yeterince bilgilendirilmemiş olması, kanunla ilgili çalışmaların ne aşamada olduğu, taahhüt edilen takvimdeki gecikmenin nedenleri hakkında şeffaf şekilde eğitim kamuoyunun bilgilendirilmemesi de bir başka eksiklik olarak ortada durduğunu belirtti.

MEB ve dolayısıyla Hükümet, ivedilikle Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili süreci tamamlaması gerektiğini belirten Geylan, "öğretmenlerimizin beklentilerini karşılayacak şekilde teklifin TBMM’ye sunulması ve yasalaşmasını sağlamalıdır. Bu adım, hem devlet ciddiyetine yakışan hem de çalışanların kurumlara olan güvenini koruyan uygun bir tutum olacaktır." dedi.

Öğretmenlerin daha fazla beklemeye tahammülü kalmadığını dolayısıyla Öğretmenlik Meslek Kanunu bir an önce çıkarılmalı ve bu düzenlenmesiyle şu hususlara dikkat çekti:

 • Söz verilen ek gösterge düzenlemesi hayata geçirilmelidir.
 • Tüm öğretmenlerin sadece kadrolu istihdam edileceği kayıt altına alınmalıdır.
 • Öğretmen atamalarının mülakat olmadan ve sınav başarısı esas alınarak yapılacağı hükme bağlanmalıdır.
 • Kariyer basamakları hizmet yılı esasına göre belirlenmelidir.
 • Mazeret tayinleri başta olmak üzere, tayinlerde yaşanan problemleri giderecek nakil sistemi kurulmalıdır.
 • Liyakati esas alan ve adalet zemininde yürüyen yönetici atama sistemi yasal zeminde ihdas edilmelidir.
 • Öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimleri için gerekli tedbir ve teşvikler hayata geçirilmelidir.
 • Kişisel inisiyatife yer vermeyen bir ödül sistemi objektif kriterlere göre oluşturulmalıdır.
 • Aylık karşılığı okutulacak dersler 15 saat olarak belirlenmelidir.
 • Ek ders ücretleri başta olmak üzere, öğretmenlerin mali ve sosyal hakları iyileştirilmeli, ekonomik düzenlemeler öğretmenlik mesleğinin onuruna yaraşır şekilde günün koşullarına uygun gerçekçi ölçütlere bağlanmalıdır.
 • Eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti önleyici tedbir ve caydırıcı müeyyideler ihdas edilmelidir.

Bunlar gibi daha birçok husus Öğretmenlik Meslek Kanunu ile hayata geçirilebilecektir. Ülkemizde birçok meslek özel kanunları ile düzenlenmiş iken, ülkemizin geleceğini inşa eden eğitimin taşıyıcı unsuru olan öğretmenliğin bir meslek kanunundan yoksun bırakılması büyük eksikliktir. Hükümet, bu eksikliği gidermeli ve mesleğin itibarını hak ettiği ölçüde artıran ve meslektaşlarımızın beklentilerini karşılayan yasal düzenlemeyi eğitimin paydaşlarının da görüşlerini alarak hayata geçirmelidir.

Aksi takdirde öğretmenlere şu soruyu sorma hakkı doğar: Öğretmenlik Meslek Kanunu entübe mi edildi?"

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)