Hürriyet Sağlık Sen Tüm Türkiye ‘de 1 Gün İş Bırakacak

Hürriyet Sağlık sen genel başkanı Erdoğan Çakmak, Sağlık bakanlığı hakkaniyet, adalet, eşitlik, çalışma barışı  ve mutlu çalışan gibi kavramları rafa kaldırmıştır.

Güncel 14.08.2022, 01:09
Hürriyet Sağlık Sen Tüm Türkiye ‘de 1 Gün İş Bırakacak

"Sağlık Bakanının günlerdir överek beklentiyi yükselttiği ek ödeme yönetmeliği tam anlamıyla dağ fare bile doğuramadı dedirtti." ifadelerine yer veren Hürriyet Sağlık - Sen genel başkanı Erdoğan Çakmak, Hürriyet Sağlık Sen olarak Tüm Türkiye ‘de 19.08.2022 tarihinde 1 gün iş bırakma eylemine gideceklerini belirtti.

12.08.2022 tarih ve 31921 sayılı resmi gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği sağlık çalışanlarının yaklaşık %85 ine hüsran olduğunu belirten Çakmak, Bakanlık bu yönetmelikle tabip dışı sağlık çalışanlarını, teknik hizmetler,  genel idare ve yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarını yok saydığını kanıtladığını belirtti.

Hürriyet Sağlık Sen genel başkanı Erdoğan Çakmak yazılı basın açıklamasında şunları söyledi:

Bu yönetmelik bir kez daha gösterdi ki; sağlık bakanlığı tabip dışı sağlık çalışanlarının da bakanlığı olmaktan çıkmıştır. Sağlık bakanlığı hakkaniyet, adalet, eşitlik, çalışma barışı  ve mutlu çalışan gibi kavramları rafa kaldırmış, çalışma barışını bozan ve beklentilerden uzak bir yönetmelik hayata geçirmiştir.

Aile sağlığı merkezlerinde görev yapan sağlık çalışanları unutulmuştur

Sağlık bakanlığına karşı dur demesi gereken yetkili sendika ve küçük ortağının sosyal medyadan yönetmeliğin gözden geçirilmesi çağrısından başka yapabilecek bir şeylerinin kalmaması son derece acıdır. Üyelerini hak arama sürecine dahil edemeyen, talimat almadan alanlara inemeyen, sağlık çalışanları için yapılan düzenlemelerin hiç birine müdahil olmayan hatta söz konusu düzenlemelerden haberdar dahi edilmeyen sözde yetkili sendika ve onun küçük ortağı sağlık çalışanlarının bu duruma düşmesinin en büyük sebebidir.

Yönetmelikle getirilen taban ek ödeme katsayıları arasında yaklaşık yedi kata varan fark hiçbir adalet anlayışı ile izah edilemez. Bu yönetmelikle Sağlık çalışanları arasında toplam gelir düzeyi bakımından bir uçurum oluşacak çalışma barışı bozulacaktır. Aile sağlığı merkezlerinde görev yapan sağlık çalışanları unutulmuştur ve  bakanlık tarafından aile sağlığı merkezlerinin sağlık hizmetlerinin bir parçası olarak görülmediği algısı ortaya çıkmıştır. İzinli durumlarda ek ödeme kesilerek insani hak olan dinlenme hakkı ve yıllık iznimize de  göz  dikilmiştir. Disiplin cezası alanların ek ödemeleri kesilerek ikinci defa cezalandırılmasının hukuka aykırı olduğu bilindiği halde, bakanlık her konuda olduğu gibi bu konuda da bildiğini okumaya devam etmiştir.

Bu anlayışı reddediyoruz

Teşvik ek ödeme uygulaması ile, geçmişte olduğu gibi keyfiliğin, kayırmacılığın ve yandaşlığın  önü açılmaya çalışılmıştır. Ayrıca teşvik ödeme konusunda da kime nasıl ne miktar ödeme yapılacağı ise tam bir muallaktır. Adil bir düzenleme olmadığı her halinden belli olan bu yönetmelik sadece çalışma barışını bozmaya hizmet edecektir. Aldığı ücretle geçim sıkıntısı çeken, her geçen gün alım gücü azalarak gelecek kaygısı yaşayan hizmetli, memur, teknik ve sağlık sınıfında bulunan çalışanları görmezden gelen bu anlayışı reddediyoruz. Bu sebeple Hürriyet Sağlık Sen olarak Tüm Türkiye ‘de 19.08.2022 tarihinde 1 gün iş bırakıyoruz.
 

Kaynak: GARABEY
Yorumlar (0)