Hürriyetçi Eğitim - Sen Manifestosu Nedir?

Hürriyetçi Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası (Hürriyetçi Eğitim - Sen) kurulmasının ardından Hürriyetçi Eğitim Sen'in manifestosu ne olduğu merak edildi.

Güncel 07.01.2022, 22:35 09.01.2022, 22:35
Hürriyetçi Eğitim - Sen Manifestosu Nedir?

Hürriyetçi Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası (Hürriyetçi Eğitim - Sen) kurulmasının ardından Hürriyetçi Eğitim Sen'in manifestosu merak edildi.

Peki, Hürriyetçi Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası (Hürriyetçi Eğitim - Sen) manifestosu nedir? Hürriyetçi Eğitim - Sen kurucu Genel Başkanı Levent Kuruoğlu önderliğinde 20.12.2021 tarihinde resmen kurulan Hürriyetçi Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası kısa zamanda binlerce üyeye ulaştı.

Hürriyetçi Eğitim Sen'in Manicestosu Nedir?

Hürriyetçi Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası (Hürriyetçi Eğitim - Sen) in MANİFESTOSU şu şekilde ifade ediliyor:

"Fikri hür, vicdanı hür, Irfani hür" bir anlayışla bağımsız sendikacılık yapmayı vazgeçilmez ilke olarak benimsemişiz. Hür ve eleştirel düşünceyi özümseyen, çok sesliliğe saygıyı garanti altına alan çalışmalar için varız. Tüm eğitim çalışanlarının ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki kazanımları ile hak ve menfaatlerini koruyup geliştirmeyi amaçlıyoruz. Çalışma hayatında emektir en yüce değer ve onun da temell liyakattir anlayışındayız.

Hiçbir şekilde siyasetin güdümünde olmayacağız

Çalışanların insan onuruna yaraşır bir yaşantıya kavuşması için etik ilkelere uygun her türlü mücadeleden yanayız. Eğitimde imkân ve fırsat eşitliği ile Bakanlığın başındaki 'Milli takısı yalnızca yazıdan ibaret olmamalıdır, bütünüyle uygulamada olmalıdır kararlılığındayız. Sendikacılığın zaaflar üzerine kurulmasına, ayrımcılığın ve ötekileştirmenin  teşkilatlanma yöntemi olarak kullanılmasına karşıyız. Hiçbir şekilde siyasetin güdümünde olmayacağız, siyaset mahfilini ancak çalışanın sesini duyurma ve hak arama mecrası olarak görme tarafındayız. Başkalarında yanlış gördüklerimiz ve eleştirdiklerimizi yapma tekrarına düşmeyecek bir sistem oluşturma iddiasındayız.

Hayat hakkın mücadele azmin kadardır

Kişilerin ve kurumların ilkeleri gölgelemediği bir kadro hareketi başlatıyoruz. Hürriyetçilik her noktada şiarımızdır. Zira özgürlük de, irade beyanı da kutsaldır. Mücadelemiz memurun vicdanının yanısıra cüzdanının da hür olması mücadelesidir. Düşüncenin gümrük denetçiliği bindiğimiz dalı kesmektir. Dijital dönüşüm sürecini okumak farklı fikirlerin bereketini toplumsal faydaya katabilmekle mümkün olur. Aslolan millettir, devlet dahil tüm kurumlar milletin devamlılığı ve refahı içindir. Uygarlık da örgütlü mücadelenin tohumları arasında yeşerir. Hayat hakkın mücadele azmin kadardır. Ki tüzüğümüz mücadelemizin manifestosudur.

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)