İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Özmen: 'Daha Çok Teknik Akla İhtiyacımız Var'

İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen üniversite tercih döneminde meslek yüksekokulu ve mühendislik bölümlerini tercih etmeyi planlayan öğrenciler için tavsiyelerde bulundu.

Güncel 03.08.2022, 22:58
İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Özmen: 'Daha Çok Teknik Akla İhtiyacımız Var'

Türkiye’nin en büyük doğal gaz dağıtım şirket olan İGDAŞ’ta 1023 teknik personelin ve 342 mühendisin aktif olarak çalıştığını belirten İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen , “ İGDAŞ olarak meslek yüksekokulu ve mühendislik bölümü mezunlarına öncelik veriyoruz. Ayrıca enerji sektörü geleceğin en önemli istihdam alanlarından biri olacak. Bu nedenle gençlerimizin tercihlerini yaparken bugünü değil yarını da düşünmelerini öneriyorum” dedi…

İGDAŞ’ın Genel Müdürü Özmen, içinde bulunduğumuz bilgi ve enformasyon çağında ülkelerin gelişme ve kalkınmasının temel unsuru olan bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarına sahip yüksek verimi gerçekleştirecek kalifiye insan gücünün yetiştirilmesinin en önemli konuların başında geldiğini söyledi.

Mesleki ve teknik eğitimin bir ülkenin bilim ve teknoloji alanındaki hedeflerini yerine getirmesi açısından kilit öneme sahip olduğunu belirten Dr. Bülent Özmen, “Meslek yüksekokulları Türkiye’nin geleceğidir” diyerek, Çağımızda teknoloji alanında gözlenen gelişmelerle birlikte yaşanan ekonomik değişimlerin, mesleki ve teknik eğitimin önemini daha da artırdığı iffade etti. Özmen’in “hem STEM alanında hem de teknik alanda verilen eğitimler ve elde edilen beceriler, tüm dünyada giderek önemini artırıyor. Her ne kadar teknoloji çağında olsak da üretim ve sanayi insanlık var oldukça devam edecek, burada önemli olan teknolojiyi sadece tüketimde ya da hizmet sektöründe değil, üretimde de kullanmak” dedi.

Özmen “Bireysel ve sosyal açılardan ele alınabilecek günümüz eğitim anlayışında eğitimin ekonomik boyutuna giderek daha fazla önem verilmeye başlandı. Çünkü teknoloji ve sanayi, günümüz toplum yapısının iç içe geçmiş ekonomik bileşenleri arasında yer alıyor. Teknoloji ve sanayinin eğitim bağlamında önem kazanan bileşenler olmasının nedeni ise, ülkelerin ilerleme ve büyüme gereksiniminden kaynaklanıyor” şeklinde konuştu.

İGDAŞ olarak yenilik, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını çağın bir gerekliliği olarak ele aldıklarını söyleyen Özmen, teknik beceri ve kabiliyetlerin yanı sıra, çalışan memnuniyetini de öncelikleyken bir perspektif ile çağdaş bir üretim ve hizmetin ortaya koyulabileceğine inandıklarını belitti. Teknik becerilerin yanı sıra ortak fayda sağlama motivasyonu ile küresel düzeyde rekabet edebilecek ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabileceği görüşünü savunan Özmen, mesleki eğitim veren kurumların ve iş dünyası temsilcilerinin ortak sorumluluk yüklenmesi gerektiğini vurguladı.

Meslek Yüksekokulu Mezunları Bir Adım Önde

Son yıllara kadar mesleki eğitim yerine üniversite tercihlerine ağırlık verildiğini belirten Özmen, gençlerin meslek liseleri ve meslek yüksekokullarına karşı bir farkındalık kazandığını belirtti. Mesleki eğitim veren kurumların uzun yıllar göz ardı edilmesinin sonucunda teknik alanda birçok sektörün uzun dönem sorunlar yaşadığını fakat günümüzde mesleki eğitim konusunda gençlerin daha kararlı adımlar attığını belirterek, mesleki eğitim alan gençlerin hem kendi hem de iş dünyası için çok önemli olduğunu vurguladı. İGDAŞ Genel Müdürü “daha çok teknik akla ihtiyacımız var” diyerek, meslek yüksekokulu mezunlarına çağrı yaptı.

Teknolojideki hızlı ilerleme, mesleki yeterlilikleri ön plana çıkarmış ve istihdamı artırabilme bakımından mesleki eğitim büyük bir önem kazandığını vurgulayan Özmen, “Bu bağlamda ekonomik büyüme, iyi eğitilmiş ve yeni teknolojilere uyum sağlayabilen iş gücü ile olanaklı olabilmektedir. Bu nedenle mesleki ve teknik eğitim alanında iş dünyasının beklentilerinin nicelik ve nitelik açısından karşılanabilmesi son derece önemlidir. İşte tam bu sebeple meslek yüksekokulunda eğitim alan gençlerin kısa sürede hayata atılması büyük bir avantajdır” dedi.

İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen “Ülkemizin kalkınması, insanlarımızın refah seviyesinin artması ve dünya ile rekabet edebilecek konuma gelebilmek, hiç kuşkusuz ki gelişmiş bir ekonomi ile mümkün. Gelişmiş bir ekonomiye sahip olabilmenin temel taşları ise eğitim ve üretimden geçiyor. Eğitimin olmadığı bir yerde üretim, üretimin olmadığı bir yerde ise istihdam, refah ve huzur olmaz. Buradan yola çıkarak ülkemizdeki meslek yüksekokullarının bu anlamda yaptığı katkılar oldukça fazla” dedi. 

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)