İş Hukukunda Dava Süreçleri Nasıl İşliyor?

Güncel 09.04.2021, 11:35
İş Hukukunda Dava Süreçleri Nasıl İşliyor?

İş hukuku davalarına iş mahkemelerinde bakılır. İş Kanunu’na göre işçi sayılan kişiler ile işveren ya da işveren vekili arasında İş Kanunu veya iş sözleşmesinden kaynaklı olarak ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması noktasında dava açılır. Ancak, iş mahkemelerinin kurulmasından önce bu tür davalara asliye hukuk mahkemelerinde bakılmaktaydı.

Birçok davanın sebebi iş sözleşmesinin geçersiz olmasıdır. Fakat, bu gibi hallerde, iş mahkemesinin görevsiz olduğu veya dava açılmasının mümkün olmadığı gibi bir yargıya varmak mümkün değildir. Buna ek olarak, bazı durumlarda, davalar için iş mahkemesinin görevli olmaması söz konusudur. Bu durumların ne olduğu ise İş Kanunu’nda açık bir şekilde belirtilmiştir. İş mahkemeleri; her yargı bölgesinde bulunan mahkemeler arasında değildir. Bir başka deyişle, iş davası açılmak istendiğinde yetkili mahkeme iş mahkemeleri olmakla beraber iş mahkemesinin olmadığı hallerde asliye hukuk mahkemeleri görevlendirilir.

İş Davası Nasıl Açılır?

İş mahkemesinde tek celsede karar verilmesi kesinleştirilmiştir. Bu konuyla ilgili olarak 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun yedinci maddesinde düzenleme yapılmıştır. Fakat, bazı hallerde, davalının davaya karşılık başka bir davada bulunması söz konusu olabilir. Bu gibi durumlarda ise iş mahkemesi hakimi; davanın farklı bir güne ertelenip ertelenmeyeceğine dair karar verebilir. Karşılık davanın açıldığı hallerde bu davanın bakılması için de iş mahkemesi görevli olmalıdır. Karşılıklı iş davası; asıl davanın tebliğ edilmesinin ardından on gün içerisinde diğer davalarla uygulanan yöntem çerçevesinde açılmalıdır. On günlük süre içerisinde karşı dava açılmadığı takdirde karşılık davanın var olmadığı çıkarımı yapılmalıdır.

İş Davası Sürecine Dair Bilinmesi Gerekenler

İşçi ile işveren arasındaki iş ilişkisinden kaynaklı olarak ortaya çıkan birtakım anlaşmazlıkların çözülmesi için iş davası açılır. Buna ek olarak;

  • İşyerindeki iş kazaları sonucu ortaya çıkan yaralanmalar
  • İşyerindeki iş kazaları sonucu ortaya çıkan ölüm

gibi olaylardan kaynaklı olarak tazminat davaları da yine iş mahkemesi tarafından görülür. İşe iade davaları da iş mahkemelerinin ilgilendiği davalar arasında yer alır. Kıdem ve ihbar tazminatı, fazla mesai alacakları, ulusal bayram ve genel tatil alacakları, ücret alacakları, hafta tatili alacakları, prim ve ikramiye alacakları da iş mahkemesinden talep edilen işçilik alacakları arasında bulunur. Buna ek olarak, sosyal güvenlik mevzuatından dolayı ortaya çıkan davalarla da iş mahkemeleri ilgilenir. İş davası açılmadan önce arabuluculuk zorunlu hale gelmiştir. İş davası şartı için arabuluculuk sürecinin tamamlanmasının ardından iş davası dilekçesi yazılarak başvuru yapılabilir.

Kaynak: https://www.arslanavukatlikburosu.com/is-ve-sosyal-guvenlik-hukuku

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)
banner442