İstiklal Marşı Milli Bir Sözleşmedir

Türk İstiklâl Marşı; ifade ediliş tarzı, akıcı üslûbu, ahengi ve heyecan vericiliği bakımından millî bir destandır; ihtiva ettiği mana cihetinden de ‘millî bir sözleşme ve sosyal bir mukaveledir.

Güncel 11.03.2022, 22:12
İstiklal Marşı Milli Bir Sözleşmedir

İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümü münasebetiyle bir yazı kaleme alan Yazar ve Şair M. Halistin Kukul; "Türk İstiklâl Marşı; ifade ediliş tarzı, akıcı üslûbu, âhengi ve heyecan vericiliği bakımından millî bir destân olduğu gibi, ihtivâ ettiği mâna cihetinden de ‘millî bir sözleşme ve sosyal bir mukâvele’dir." dedi.

"Türk İstiklâl Marşı'nın âdeta Türk millî kültürünü de nesilden nesile anlatan muhteşem bir manzûme olduğunu belirten Halistin Kukul yazısında şunları söyledi:

 "Bu “Millî Sözleşme”; Türk milleti nezdinde o kadar büyük kıymet bulmuştur ki, bugüne kadar, tam 101 senedir, üzerinde, herkesin ‘mutabık kaldığı değişmez bir beyânnâme’ hüviyetini de taşımaktadır. Yazıldığı zamanın şartlarını çok iyi idrâk etmemiz gerekir:

Anadolu toprakları hâlâ yabancıların murakabesinde, baskı ve zulmü altında bulunmaktaydı. Henüz; Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Başkomutan Mutafa Kemal Paşa tarafından, “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz. “ sözü söylenmemiştir. Henüz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Başkomutan Mustafa Kemal Paşa tarafından, “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!” emri verilmemiştir. Henüz, Türkiye Cumhuriyeti kurulmamıştır. Memleket, bir uçtan bir uca yangın yeridir. Fakîrlik, yokluk, perîşânlık, zulüm, işkence, katliam ve soygunlar boydan boya bütün Anadolu’yu sarmış vaziyettedir!..

Böyle bir zamanın zorlu şartları altında, Türk Milleti/Asker Millet, verilen emirler istikametinde vatan sathını müdafaa ediyor ve hedefi istikametinde vargücüyle direniyor, olanca gücüyle hücûmdan geri durmuyordu. İstiklâl Marşı hakkında yazdığım makalelerimden biri olan, “HANGİSİ DOĞRU? ÂKİF, NE DEDİ?” başlıklı yazımda, İstiklâl Marşı’mızın yazılış maksadını bizzat Âkif’in dilinden ifade etmek isteyerek bir mevzûya açıklık getirmek istemiş ve şöyle demiştim:

“Millî Şâirimiz Mehmet Âkif Ersoy'un İstiklâl Marşı'mızı yazışı hakkında, elbette ki, çok sayıda kaynağımız mevcuttur. Buna rağmen, çok kısa bir îzah yapmamız gerekiyor: 1920'de, Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde, bir müsâbaka açılmış ve "Türk Şâirlerinin Nazar-ı dikkatine-Maarif Vekâleti'nden" başlığıyla bir ilân verilmişti..." YAZININ DEVAMI

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)