Jeoloji Mühendisleri Odasından Deprem Açıklaması

AFAD Başkanlığı verilerine göre bugün saat; 14.51’de, İzmir İli Seferihisar İlçesinin güneybatısında, Seferhisar İlçesine yaklaşık 16.8 km mesafede, Samos adasının yaklaşık 9 km kuzeyinde Ege Denizi içinde deprem meydana geldi.

Güncel 30.10.2020, 21:15 30.10.2020, 21:27
Jeoloji Mühendisleri Odasından Deprem Açıklaması

İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı verilerine göre bugün saat; 14.51’de, İzmir İli Seferihisar İlçesinin güneybatısında, Seferhisar İlçesine yaklaşık 16.8 km mesafede, Samos adasının yaklaşık 9 km kuzeyinde Ege Denizi içinde, yerin yaklaşık 16.54 km derinliğinde Mw: 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Ana şokun odak mekanizması çözümleri yaklaşık doğu-batı doğrultusunda uzanan bir normal faylanmaya işaret etmektedir (Şekil-2). Eldeki sınırlı veriler ışığında yapılan ilk değerlendirmelere göre, depreme kaynaklık eden fay, Büyük ve Küçük Menderes Grabenlerini denetleyen kuzeye ve güneye eğimli normal fayların batıda Ege Denizi’ndeki devamı olabilir. Buna ilişkin çalışmalar, gerekli ayrıntılı fay çözümleri sonucu ortaya çıkacaktır. Depremin meydana geldiği saatten bu yana (16.03), 4 ve üstü büyüklüğünde 11 adet artçı sarsıntı yaşanmıştır.

Deprem başta İzmir olmak üzere Aydın, Muğla, Balıkesir, Manisa, Uşak, Çanakkale, İstanbul gibi Batı Anadolu’dan İstanbul’a kadar olan geniş bir coğrafyada hissedilmiştir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz.

Odamıza gelen ilk veriler ile basın yayın kuruluşlarına yansıyan bilgilere göre İzmir’in farklı bölgelerinde bina göçmelerinin olduğu, çok sayıda yapıda ise ağır hasarların olduğu görülmektedir. Yine depremin deniz içinde meydan gelmesi nedeniyle de küçük bir tsunami’nin de meydana geldiği anlaşılmaktadır.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak yıllardır ifade ettiğimiz üzere, ülkemiz aktif fay hatları/zonları üzerinde yer alan yapılar başta olmak üzere fay zonlarının üstünün “fay yasası “ çıkarılarak acilen boşaltılması, her bir kentin afet risklerine ilişkin planlarının çıkarılarak gerekli idari, hukuki, teknik, sosyal tedbirlerin alınması gereklidir.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak, bölgeye bir heyet gönderilerek gerekli incelemeler yapıldıktan sonra ayrıntılı raporumuz daha sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Saygılarımızla,

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)