Alexa

Memurlar İçin Yeni Yönetmelikte Ne Var

Memurlar, A, B, C ve D notlarından oluşan yeni bir uygulamayla değerlendirilecek. Memurlar terfi ve yer değiştirmelerde uygulanacak yeni sistemle değerlendirmeye tabi tutulacak.

Memurlar İçin Yeni Yönetmelikte Ne Var

Kamu Personelinin Başarılarının Değerlendirilmesine ilişkin Genel Yönetmelik Taslağı'ndaki detaylar ortaya çıkmaya baladı.Buna göre memurlar 4'lü not sistemine tabi tutulacak.

Kamuda, FETÖ ile mücadele kapsamında çok sayıda memur kamudan tasfiye edilirken, terfi ve yer değiştirmelerde uygulanacak yeni sistemle değerlendirmeye tabi tutulacak.Kamu Personelinin Başarılarının Değerlendirilmesine ilişkin Genel Yönetmelik Taslağı'nda yer alan dörtlü not sistemine göre memurlar, A, B, C ve D notlarından oluşan yeni bir uygulamayla değerlendirilecek.

BU MEMURLAR BAŞARISIZ OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK

Bu taslağa göre, kamuda çalışan 3.1 milyon kadrolu ve sözleşmeli memur, yönetici ve diğer personel olarak ikiye ayrılarak, 6 aylık ile 1 yıllık yapılacak değerlendirmelerde, her bir personele ilişkin başarı değerlendirme formu doldurulacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında başarı düzeyi ise şöyle puanlanacak: 90-100 puan A düzeyi, 76-89 puan B düzeyi, 60-75 C düzeyi, 0-59 ise D düzeyi. D düzeyinde olan memurlar başarısız kabul edilecek.

memurlar A ve B üzerinde puan aldığı takdirde, memurların görevlerinde yükselmeleri, görevleriyle ilgili kişisel gelişimlerinin desteklenmesi, yurtdışı görevlendirmeleri, insan kaynakları planlamaları ve yer değiştirmelerde etkin olacak. 

A, B, ve C düzeyinde olan sözleşmeli personellere ise başarı ücreti ödenecek. C ve D düzeyinde olan memurlar eksiği olduğu alanlarda amir ve personel ile görüşme yapılarak, gelişim planlarının hazırlanması ve uygulanması zorunlu olacak. 

Memurlar, 3 başarı değerlendirmesine tabi tutulacak, her ikisinden başarı puanı olarak D düzeyinin alınması halinde memurların görev veya görev yeri değişikliği söz konusu olacak.

VATANDAŞ MEMNUNİYETİ

Memurların başarı yüzdesini hedef, görev, yetkinlik ve vatandaş memnuniyeti belirleyecek. Vatandaş memnuniyeti, memur yüzdesini 5 puanla etkileyecek. En fazla yüzde 90'a çıkacak olan meslekte yetkinliğin oranı yönetici ve diğer personele göre değişecek. Cezai yaptırımla karşı karşıya kalacak kişiler garez ya da gerçeğe aykırı değerlendirme yapanlar olacak.

Konuya ilişkin ilgili sendika ve kurumlardan görüş istendiği, son halinin de bu görüşler çerçevesinde netleşeceği öğrenildi. En dikkat çeken ayrıntı ise, FETÖ ve BTÖ gibi illegal yapılarla mücadelenin yanı sıra liyakat, nesnellik ve saydamlık ilkeleri sayesinde her türlü kayırmacılığın önlenmesi oldu. Hazırlanmış olan usul ve esasların uygulanabilirliği, kurumsal uyarlamaları ve yazılım alt yapısı değerlendirileceği bilgisine ulaşıldı. 

YORUM EKLE