banner434

Norm Kadro Uygulaması Tamamen Kaldırılmalıdır!

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, üniversitelerdeki norm kadro uygulamasının kadro problemini daha da karmaşık hale getirdiğini söylledi.

Güncel 26.01.2022, 13:40
Norm Kadro Uygulaması Tamamen Kaldırılmalıdır!

Üniversitelerdeki norm kadro uygulamasının kadro problemini daha da karmaşık hale getirdiğini belirten Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, uygulamanın kaldırılmasını istedi. Geylan, “Üniversitelerimizde akademik ve idari personellerimizin kadro problemleri kalıcı olarak çözülene kadar bu konunun takipçisi olacağız” dedi.

Türk Eğitim Sen yükseköğretim kurumlarında görev yapan üniversite çalışanlarının ve öğrencilerin her türlü sorun ve talebi ile yakından ilgilendiği, yapılan çalıştaylar, araştırmalar ve kongrelerle bunları gündemetaşıdığını belirten Talip Geylan, "Akademik personel ve araştırmacıların en büyük sorunlarından birisi de kadro problemi olarak yıllardır gündemimizde yer almaktadır. Sendikamız, akademik kadroların tahsisinin eğitim, akademik çalışma ve yayın gibi tarafsız kriterlere bağlanarak sıra ve kıdeme göre yapılmasını yıllardır talep etmektedir. Bu ısrarımızda da sorun çözülene kadar devam edeceğiz." dedi.

Üniversitelerde kadro problemini daha da karmaşık hale getiren bir diğer uygulamanın “Norm Kadro” uygulaması olduğunu belirten Geylan;  "YÖK Başkanı Sayın Prof. Dr. Erol ÖZVAR’a ziyaretimizde idari ve akademik personelin sorunlarını bir rapor halinde kendisine sunmuş ve norm kadro uygulamasının kadro yetersizliğini daha da içinden çıkılamaz bir hale soktuğunu ifade etmiştik. Sayın Özvar da bu sorunun farkında olduğunu ve akademik kadrolar konusunda ellerinden gelen katkıyı sunacağını ifade etmişlerdi." dedi.

Türk Eğitim Sen genel Başkanı Geylan yazılı basın açıklamasını şu şekilde devam ettirdi:

Alınan kararlar gereği;

- Araştırma üniversitelerinde norm kadro uygulanmayacaktır.

- Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelikte yer alan 2/3 oranının 3/4'e çıkarılmıştır.

- Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki uygulamalı dersleri vermek üzere lisans mezunu olup en az 4 yıl mesleki tecrübeye sahip olanlara öğretim görevlisi olma imkânı getirilmiştir.

YÖK Genel Kurulu’nun almış olduğu bu kararlar ile üniversitelerin kadro problemlerinde nispi oranda bir rahatlama sağlanacaktır. Fakat öğretim görevliliğinden ve araştırma görevliliğinden öğretim üyeliğine ilk geçişte uygulanan sınırlama hala devam etmektedir. Yapılan düzenlemeyle, yeni kurulan üniversitelere yeni doktor öğretim üyesi kadrosunda sınırlamanın kaldırılmış olması nedeniyle yaşanan sıkıntılı durum sadece yeni açılan üniversiteler itibariyle çözüme kavuşturulmuştur. Talebimiz bütün devlet yükseköğretim kurumlarında bu sınırlamanın kaldırılmasıdır.

Bütün yükseköğretim kurumlarında akademik unvanlarını alan, çalışmalarını ve yayınlarını tamamlayan tüm akademisyen ve akademisyen adaylarının objektif kriterlere göre değerlendirilerek kadro probleminin kalıcı ve köklü olarak çözülmesi üniversitelerimiz ve Türk bilim hayatının yararına olacaktır. Üniversitelerimizde akademik ve idari personellerimizin kadro problemleri kalıcı olarak çözülene kadar bu konunun takipçisi olacağız. Türk Eğitim Sen varsa umut vardır, Türk Eğitim Sen varsa çözüm vardır.”

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)