Türk Eğitim Sen, Anket Sonuçlarını Açıkladı

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, okulların mevcut durumu konulu anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı. 

Güncel 14.11.2016, 11:17
Türk Eğitim Sen, Anket Sonuçlarını Açıkladı

Türk Eğitim-Sen 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında okulların mevcut durumunu tespit etmek amacıyla anket çalışması yaptı.

Türk Eğitim-Sen’in internet sitesi üzerinden yapılan anket çalışmasına 11 bin 842 kişi katıldı. 

Katılımcıların yüzde 35.5’i ilkokulda, yüzde 33.5’i ortaokulda, yüzde 16.1’i mesleki ve teknik ortaöğretimde, yüzde 12.7’si genel ortaöğretimde, yüzde 2.2’si de okul öncesinde görev yapmaktadır. Katılımcıların yüzde 87.2’si öğretmen, yüzde 4.9’u müdür, yüzde 6.3’ü müdür yardımcısı, yüzde 1.2’si hizmetli/memur/diğer personel, yüzde 0.4’ü de müdür başyardımcısıdır.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 30.5’İ OKULUNDA İKİLİ EĞİTİM YAPILDIĞINI BELİRTİYOR

Katılımcıların yüzde 69.5’i okullarında ikili eğitim yapılmadığını, yüzde 30.5’i de ikili eğitim yapıldığını ifade etmiştir.
Katılımcılara “Okulunuzun bulunduğu bahçede/binada hem ilkokul hem ortaokul ya da hem ortaokul lise var mı?” sorusunu yönelttik. Katılımcıların yüzde 32’si evet, yüzde 68’u hayır cevabı vermiştir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 67’Sİ OKULUNDA ÜCRETLİ ÖĞRETMENİN GÖREV YAPTIĞINI İFADE EDİYOR

Katılımcıların yüzde 67’si okulunda ücretli öğretmenin görev yaptığını, yüzde 33’ü de ücretli öğretmenin görev yapmadığını söylemiştir. Okulunda ücretli öğretmen görev yaptığını belirtenlere, “Kaç ücretli öğretmen görev yapıyor?” diye sorduk. Buna göre yüzde 22.8’i 1, yüzde 20.5’i 2, yüzde 16.7’si 3, yüzde 11.8’i 4, yüzde 8.6’sı 5, yüzde 3.4’ü 6, yüzde 16.2’si de 7 ve üzeri cevabını vermiştir. 

Ankete katılanlara okullarında öğretmen açığı olup, olmadığını sorduk. Buna göre katılımcıların yüzde 60.7’si okulunda öğretmen açığı olduğunu, yüzde 39.3’ü öğretmen açığı olmadığını ifade etti.
 
ÖĞRETMENLER TEKLİ EĞİTİM SİSTEMİNE GEÇİLMESİNİ OLUMLU BULUYOR

Ankete katılanlara Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2019 yılı sonunda uygulamaya başlayacağı tekli eğitim sistemini olumlu bulup, bulmadıklarını sorduk. Buna göre katılımcıların yüzde 74.8’i bu sistemi olumlu bulurken, yüzde 25.2’si  olumlu bulmadığını belirtti.
Tekli eğitim sistemine geçilmesini olumlu bulanlara bunun nedenini sorduk. Buna göre katılımcıların yüzde 59’u “Çocuklar çok erken saatlerde evden çıkmayacak ya da çok geç saatte evde olmayacak”, “yüzde 17.9’u “Verimlilik artacak”, yüzde 8.7’si “Okulda geçirilen sürenin uzun olması dolayısıyla öğrenciler farklı arayışlara girmeyecek”, yüzde 5.7’si “ Teneffüsler daha uzun olacağından öğretmenler ve öğrenciler dinlenebilecek”, yüzde 4’ü “Anne ve babası çalışan çocuklar için olumlu olacak”, yüzde 0.6’sı “Okullar daha güvenli hale gelecek” derken, yüzde 4.1’i diğer cevabını vermiştir.  

Tekli eğitim sistemine geçilmesini olumsuz bulanlara bunun nedenlerini sorduk. Buna göre yüzde 63.4’ü “Türkiye’nin alt yapısı buna elverişli değil, yeteri okul, derslik yok”, “yüzde 12.2’si “Her okulda yemekhane olmadığından öğrenciler ve öğretmenler sıkıntı yaşayacak”, yüzde 11.1’i “Verimliliği artıracağını düşünmüyorum”, yüzde 8.6’sı “Eğitim saatleri uzun” derken, yüzde 4.7’si de diğer cevabını vermiştir.   

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 50.3’Ü OKULUNDAKİ DERSLİK SAYISININ YETERLİ OLMADIĞINI KAYDETTİ. ÖĞRENCİLERİ EN ÇOK SIRALARDA SIKIŞIK OTURMALARI ZORLUYOR.

Katılımcıların yüzde 50.3’ü okulundaki derslik sayısının yeterli olmadığını, yüzde 49.7’si de yeterli olduğunu belirtti. 
Katılımcılara “Dersliklerde öğrenciler aşağıdakilerden en çok hangisinde zorlanıyor?” sorusunu yönelttik. Buna göre ankete katılanların yüzde 24.5’i “Öğrenci sayısının fazlalığı nedeniyle sıralarda sıkışık oturmaları”, yüzde 18.4’ü “Sıraların öğrencilerin fiziki gelişimine uygun olmaması”, yüzde 17.6’sı “Sınıfın hijyenik olmaması”, yüzde 6.5’i “Okul çevresinin gürültülü olması, bu nedenle öğrencilerin dikkatinin dağılması”,  yüzde 5.5’i “Sınıfların yeteri kadar ısınmaması” derken, bu soruya diğer cevabı verenlerin oranı yüzde 27.5’tir. 

“Okulunuzda ısınmak için ne kullanılıyor?” sorusuna katılımcıların yüzde 46.8’i doğalgaz, yüzde 40.7’si kömür, odun, yüzde 0.1’i tezek derken, yüzde 12.4’ü diğer cevabını vermiştir. 

“Okulunuzda kaloriferler düzenli bir şekilde yanıyor mu?” sorusuna katılımcıların yüzde 78.4’ü evet, yüzde 21.6’sı hayır cevabı vermiştir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 62.4’Ü OKULUNDA SU DEPOSU OLMADIĞINI BELİRTİYOR

Katılımcıların yüzde 62.4’ü okulunda su deposu olmadığını, yüzde 37.6’sı su deposu olduğunu ifade etmiştir.
Okulunda su deposu bulunanlara “Su deposunun temizliği ne kadar zamanda yapılıyor?” sorusunu yönelttik. Buna göre yüzde 7.2’si 3 ayda bir, yüzde 8.9’u 6 ayda bir, yüzde 28.2’si yılda bir derken, yüzde 55.7’si diğer seçeneğini işaretlemiştir. 

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 37.8’İ OKULUNDA KÜTÜPHANE OLMADIĞINI, YÜZDE 81.7’Sİ DE OKULUNDA SPOR SALONU BULUNMADIĞINI BELİRTİYOR

Ankete katılanların yüzde 62.2’si okulunda kütüphane bulunduğunu, yüzde 37.8’i de kütüphane bulunmadığını belirtmiştir. Okulunda kütüphane bulunduğunu belirtenlere “Kitap sayısı yeterli mi?” diye sorduk. Buna göre yüzde 42.2’si yetersiz, yüzde 41.7’si kısmen yeterli, yüzde 16.1’i de yeterli cevabını vermiştir.

Katılımcıların yüzde 81.7’si okulunda spor salonu bulunmadığını, yüzde 18.3’ü spor salonu bulunduğunu söylemiştir. Okulunda spor salonu bulunanlara “ “Spor salonundaki malzemeler yeterli sayıda mı?” diye sorduk. Buna göre yüzde 54.6’sı yetersiz, yüzde 34.2’si kısmen yeterli, yüzde 11.2’si de yeterli cevabını vermiştir. 

“Okulunuzun spor salonu çevre halkının/spor kulüplerinin hizmetine sunuluyor mu? sorusuna hayır cevabı verenlerin oranı yüzde 82.8’i, evet cevabı verenlerin oranı yüzde 17.2’dir. 

KATILIMCILARIN YÜZDE 52.2’Sİ “OKULDA ÖĞRENCİLERİN KULLANABİLDİĞİ BİLGİSİYAR YOK” DİYOR.
“Okulunuzda öğrencilerin kullanabildiği kaç tane bilgisayar var?” sorusuna ankete katılanların yüzde 2.3’ü 1, yüzde 1.6’sı 2, yüzde 1.3’ü 3, yüzde 1’i 4, yüzde 1.8’i 5, yüzde 1.6’sı 6, yüzde 38.2’si 7 ve üzeri derken; öğrencilerin kullanabildiği hiç bilgisayar olmadığını söyleyenlerin oranı yüzde 52.2’dir. 

Ankete katılanların yüzde 64.4’ü okulunun interneti olduğunu ve kullandıklarını söylerken, yüzde 27.8’i “var ama kullanmıyoruz”, yüzde 7.8’i de okulumuzda internet yok cevabını vermiştir. 

KATILIMCILARIN YÜZDE 51.9’U OKULUNDA LABORATUVAR OLMADIĞINI SÖYLÜYOR.
ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 63’Ü OKULUNDA AKILLI TAHTALAR KULLANILDIĞINI BELİRTİYOR.


Katılımcıların yüzde 60.7’si okulunda sosyal aktiviteler yapıldığını, yüzde 39.3’ü de sosyal aktiviteler yapılmadığını kaydetmiştir. 
Ankete katılanların yüzde 57.9’u sosyal aktiviteler için çok amaçlı salonların olmadığını, yüzde 42.1’i ise çok amaçlı salonları olduğunu ifade etmiştir.

Ankete katılanların yüzde 51.9’u okulunda laboratuvar olmadığını, yüzde 48.1’i ise okulunda laboratuvar olduğunu söylemiştir.
Okulunda laboratuvar olduğunu ifade edenlere “Laboratuvarda tepegöz, mikroskop, slayt v.b. deney araçları var mı?” sorusunu yönelttik. Buna göre yüzde 65.6’sı evet, yüzde 34.4’ü hayır cevabı vermiştir.

Ankete katılanların yüzde 63’ü okulunda akıllı tahtalar kullanıldığını, yüzde 37’si akıllı tahtalar kullanılmadığını söylemiştir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 12.6’SI OKULUNDA HİZMETLİ PERSONEL BULUNMADIĞINI BELİRTİYOR

Ankete katılanların yüzde 87.4’ü okulunda hizmetli personel bulunduğunu, yüzde 12.6’sı hizmetli personel bulunmadığını ifade etmiştir.

Hizmetli personel bulunduğunu söyleyenlere “Okulunuzda taç tane hizmetli personeliniz var?” sorusunu yönelttik. Buna göre yüzde 23’ü 1, yüzde 27’si 2, yüzde 19.7’si 3, yüzde 14’ü 4, yüzde 7.6’sı 5, yüzde 8.7’si 6 ve üzeri cevabını vermiştir. 


Okulunda hizmetli personeli bulunan katılımcılara “Hizmetli personelin çalıştırılma şekli nasıl?” sorusunu yönelttik. Buna göre yüzde 24.3’ü “Hem kadrolu hem taşeron firma çalışanı”, yüzde 19.6’sı “Sadece kadrolu”, yüzde 16.4’ü sadece taşeron firma çalışanı, yüzde 12.9’u “Hem kadrolu hem Okul Aile Birliği bütçesiyle çalıştırılan”, yüzde 10.7’si “Sadece Okul Aile Birliği bütçesiyle çalıştırılan”, yüzde 8.1 “ Hem kadrolu hem taşeron firma çalışanı hem de Okul Aile Birliği bütçesiyle”, yüzde 8’i de “Hem taşeron firma çalışanı hem Okul Aile Birliği bütçesiyle çalıştırılan” cevabını vermiştir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 37.9’U OKULDAKİ TUVALET SAYISININ İHTİYACI KARŞILAMADIĞINI İFADE EDİYOR

Katılımcıların yüzde 62.1’i okulundaki tuvalet sayısının öğrencilerin/öğretmenlerin ihtiyacını karşıladığını söylerken, yüzde 37.9’u ihtiyacı karşılamadığını ifade etmiştir. 

“Okulunuzun tuvaletlerinde hijyenin sağlandığını düşünüyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 45.9’u orta, yüzde 23.1’i az, yüzde 7.3’ü fazla derken yüzde 23.7’si hiç sağlanmıyor seçeneğini işaretlemiştir. 

“Okulunuzda bulaşıcı hastalıklar görülüyor mu?” sorusuna katılımcıların yüzde 78.3’ü hayır, yüzde 21.7’si evet cevabı vermiştir. 

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 50.3’Ü TUVALETLERİNDE TEMİZLİK MALZEMELERİNİN ARA SIRA BULUNDUĞUNU, YÜZDE 13.3’Ü İSE BULUNMADIĞINI KAYDEDİYOR

“Tuvaletlerinizde sabun, tuvalet kağıdı v.b. temizlik malzemeleri bulunuyor mu?” sorusuna ankete katılanların yüzde 50.3’ü ara sıra, yüzde 36.4’ü her zaman derken, yüzde 13.3’ü bulunmuyor cevabı vermiştir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 76.4’Ü OKULDA KANTİNLERİ OLDUĞUNU SÖYLÜYOR. OKULUNDA KANTİNİ OLDUĞUNU BELİRTENLERİN YÜZDE 55.4’Ü KANTİNLERİNİN ARA SIRA, YÜZDE 14.3’Ü DE HİÇ DENETLENMEDİĞİNİ SÖYLÜYOR

Katılımcıların yüzde 76.4’ü okulunun kantini olduğunu, yüzde 23.6’sı okulunun kantini olmadığını belirtmiştir.
Okulunda kantin bulunanlara kantinin ihtiyaca cevap verip, vermediğini sorduk. Buna göre yüzde 54.4’ü kısmen ihtiyaca cevap veriyor, yüzde 31.1’i ihtiyaca cevap veriyor, yüzde 14.5’i de ihtiyaca cevap vermiyor seçeneğini işaretlemiştir. 
Okulunda kantin bulunanlara kantinlerinin denetlenip, denetlenmediğini sorduk. Buna göre yüzde 55.4’ü ara sıra, yüzde 30.3’ü her zaman, yüzde 14.3’ü de hiçbir zaman cevabı vermiştir. Okulunda kantin bulunanlara kantindeki fiyatları nasıl bulduklarını sorduk. Buna göre yüzde 38.4’ü yüksek, yüzde 56.1’i piyasa ile aynı düzeyde, yüzde 5.5’i de düşük cevabı vermiştir. 
 
ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 55.9’U OKULUN GİDERLERİNİN OKUL AİLE BİRLİĞİNİN VEİLLERDEN TOPLADIĞI PARALARDAN KARŞILANDIĞINI SÖYLÜYOR.

Ankete katılanların yüzde 52’si okulunda her yıl düzenli olarak bakım-onarım, boya-badana çalışmaları yapıldığını, yüzde 48’i de yapılmadığını ifade etmiştir.

“Okulunuzun giderleri en çok nasıl karşılanıyor?” sorusuna katılımcıların yüzde 55.9’u “Okul Aile Birliğinin velilerden topladığı paralardan”, yüzde 25.8’i “Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden”, yüzde 8.8’i “hayırseverlerin yardımıyla” derken, yüzde 9.5’i de diğer seçeneğini işaretlemiştir. 

Ankete katılanların yüzde 59.1’i okulunda taşımalı eğitim olmadığını, yüzde 40.9’u okulunda taşımalı eğitim olduğunu belirtmiştir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 58.8’İ OKULUNDA GÜVENLİĞİN NÖBETÇİ ÖĞRETMENLER İLE SAĞLANDIĞINI BELİRTİYOR

“Okulunuzda güvenlik nasıl sağlanıyor?” sorusuna ankete katılanların yüzde 58.8’i “Nöbetçi öğretmenlerle”, yüzde 14.8’i “Güvenlik görevlisiyle”, yüzde 12.2’si “Kameralarla”, yüzde 5.6’sı “Hizmetli ya da memurlarla” derken, yüzde 7.6’sı “Güvenlik için herhangi bir tedbir alınmıyor” demiştir. Bu soruya diğer cevabı verenlerin oranı yüzde 1’dir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 14.5’İ OKULUNDA SİLAHLI/BIÇAKLI KAVGA YAŞANDIĞINI BELİRTİYOR
Ankete katılanların yüzde 85.5’i okulunda bıçaklı/silahlı kavga yaşanmadığını, yüzde 14.5’i bıçaklı/silahlı kavga yaşandığını söylemiştir. 

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 64.9’U OKUL DIŞINDAN ÖĞRENCİ YA DA ÖĞRENCİ OLMAYAN KİŞİLERİN OKULA RAHATÇA GİRDİĞİNİ İFADE EDİYOR

Ankete katılanların yüzde 64.9’u okul dışından öğrenci ya da öğrenci olmayan kişilerin okula rahatça girebildiğini, 35.1’i giremediğini ifade etmiştir. 

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 45.4’Ü OKULUNDA ÖĞRETMENLER, İDARECİLER YA DA EĞİTİM ÇALIŞANLARININ ÖĞRENCİ/VELİ ŞİDDETİNE MARUZ KALDIĞINI SÖYLÜYOR

Ankete katılanların yüzde 45.4’ü okulunda öğretmenler, idareciler ya da eğitim çalışanlarının öğrenci/veli şiddetine maruz kaldığını, yüzde 54.6’sı öğrenci/veli şiddetine maruz kalmadığını belirtmiştir.

Okulunda öğretmenler, idareciler ya da eğitim çalışanlarının öğrenci/veli şiddetine maruz kaldığını belirtenlere “En çok hangi şiddet türü yaşandı?” sorusunu yönelttik. Buna göre yüzde 67.4’ü sözlü şiddet, yüzde 19.6’sı fiziksel şiddet, yüzde 12.9’u psikolojik şiddet, yüzde 0.1’i de cinsel şiddet cevabını vermiştir. 

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 31.4’Ü OKULUNDA ZARARLI MADDE ALIŞVERİŞİNE TANIK OLDUĞUNU İFADE EDİYOR

Ankete katılanların yüzde 31.4’ü okulunda/okul çevresinde zararlı madde alışverişine tanık olduğunu belirtirken, yüzde 68.6’sı böyle bir alışverişe tanık olmadığını ifade etmiştir. 

Okulunda/okul çevresinde zararlı madde alışverişine tanık olduğunu belirtenlere “Hangi zararlı madde alışverişine tanık oldunuz?” sorusunu yönelttik. Buna göre yüzde 53.3’ü sigara, puro v.b., yüzde 12.8’i hem sigara hem uyuşturucu madde, yüzde 9.5’i uyuşturucu/uyarıcı madde, yüzde 8.7’si hem sigara hem alkol, yüzde 3.9’u hem alkol hem uyuşturucu/uyarıcı madde, yüzde 1.1’i alkol derken, yüzde 10.7’si hepsi cevabını vermiştir. 

Katılımcılara “Okulunuzda zararlı madde alışverişi/kullanımı var ise, ‘Okulda güvenlik sağlanabilseydi zararlı madde alışverişi ve kullanımının önüne geçebilirdik’ ifadesine katılıyor musunuz?” sorusunu yönelttik. Buna göre yüzde 53.9’u evet, yüzde 46.1’i hayır cevabı vermiştir.

KATILIMCILARIN YÜZDE 58’İ OKULUNDA YILDA 2 KEZ VELİ TOPLANTISININ YAPILDIĞINI SÖYLÜYOR

“Okulunuzla ilgili sorunları görüşmek, çocukların durumları ile ilgili bilgi vermek amacıyla eğitim-öğretim yılı süresince okulunuzda kaç kez veli toplantısı yapılıyor?” sorusuna katılımcıların yüzde 58’i yılda 2 kez, yüzde 30.3’ü yılda 3 kez ve üzeri, yüzde 8.6’sı yılda bir kez derken, yüzde 1.2’si hiç yapılmıyor, yüzde 1.9’u da fikrim yok seçeneğini işaretlemiştir. 

“Veliler bu toplantılara katılım sağlıyor mu?” sorusuna ankete katılanların yüzde 49.7’si kısmen, yüzde 31.5’i az derken, yüzde 18.8’i çoğunlukla seçeneğini işaretlemiştir. 

Anket sonuçları ile ilgili açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk şöyle belirtti:

“2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında okullarımızın mevcut durumu bu anket çalışmamızda net bir şekilde gözler önüne serilmektedir. Okullarda çözülmesi gereken problemlerin başında öğretmenlere yönelik öğrenci/veli şiddeti gelmektedir. Okullarımızın daha güvenli hale getirilmesi, okullarda bıçaklı/silahlı kavgaların önüne geçilmesi, öğrenciler arasında zararlı alışkanlıkların kullanımının önüne geçilmesi de son derece önemlidir. 

Öte yandan yine öğretmen açığı, derslik açığı, ücretli öğretmen sorunu, tuvaletlerde hijyenin tam anlamıyla sağlanamaması, okullarda bulaşıcı hastalıkların görülmesi bazı okullarda spor salonları, çok amaçlı salonlar, laboratuvar,  öğrencilerin kullanabileceği bilgisayarların bulunmaması büyük bir handikaptır. Hükümet eğitim alanında yaptıkları yatırımları anlatırken, en fazla bütçenin eğitime ayrılmasıyla övünürken, katılımcıların okullarında spor salonları, laboratuvarın bulunmamasını ifade etmesi dikkate değerdir. 

Ankete katılanların yüzde 62.4’ünün okulunda su deposu bulunmadığını belirtmesi çok üzücüdür. Nitekim okullarda su kesintisi olduğunda ihtiyacın nasıl giderildiği bir muammadır. Bazı okullarda, okulun bulunduğu bahçede/binada hem ilkokul hem ortaokul ya da hem ortaokul lise olması, ikili eğitimin devam etmesi yine dikkat çekici unsurlardır. Bilindiği gibi Hükümet 2019 yılının sonuna kadar ikili eğitimin kaldırılacağını, tekli eğitime geçileceğini açıklamıştır. Bu çok önemli ve yerinde bir adımdır. Umuyoruz ki, tüm alt yapı sağlanarak, derslik ihtiyacı karşılanarak bu hedef gerçekleşir. Okullarımızın dünya ülkeleri ile yarışabilir pozisyona getirilmesi, bu nedenle daha çağdaş görünüme bürünmesi, eksikliklerinin karşılanması,  fiziki, alt yapı ve teknoloji yönünden iyileştirilmesi çok önemlidir. Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeli, okullara yeterli oranda kaynak aktarmalıdır.”
 

Kaynak: Kaynak: İHA
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25