AlexaTürk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan 23 Nisan Mesajı

Talip Geylan’ın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında, 100 Yıl Önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Kuruluşu; Yeniden Ergenekon’dan Çıkış olduğunu söyledi.

Güncel 22.04.2020, 22:29 22.04.2020, 23:24
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan 23 Nisan Mesajı

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan’ın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle yazılı basın açıklamasında, "100 Yıl Önce TBMM’nin Kuruluşu; Yeniden Ergenekon’dan Çıkışımızdır...!" dedi.

Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı

Talip Geylan, Ergenekon Destanı’nda yer aldığı gibi zor duruma düşen ve Ergenekon’da toplanıp güçlenen Türk milletinin fertlerinin tarih sahnesine tekrar çıkarak, kaldıkları yerden devam etmesinin farklı bir örneği Türk kurtuluş mücadelesinde kendisini gösterdiğini, 23 Nisan 1920 Cuma günü Hacı Bayram Camii’nde kılınan cuma namazının ardından kapıya bağlanan kırmızı beyaz kurdelelerin Mustafa Kemal Paşa tarafından kesilmesi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığını belirtti.

Türk Milleti küllerinden yeniden doğmuştur

"Dünya tarihi içinde müstesna bir yer tutan Türk tarihini takip ettiğimizde millet olarak zor süreçler yaşasak da Türk’ün pratikliğine, azmine, teşkilatçılığına ve kahramanlığına sahip milletler yeryüzünde oldukça sınırlıdır. İşler iyi gitmediğinde, hatta hasımlarının bu defa bitti dediği pek çok hadisede Türk Milleti mevzilenip toparlanacak yeni bir Ergenekon bulmuş, adeta kendisine dayatılmaya çalışılan kaderi, ya da masa başında yazılan antlaşmaları tıpkı bir paçavra gibi yırtarak hasımlarının suratına atarak küllerinden yeniden doğmuştur." ifadelerini kullanan Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Geylan yazılı basın açıklamasını şöyle sürdürdü: 

"Milletlerin göstermiş oldukları inisiyatifler ve kazandıkları başarılar millî hafızada taşınıp gelecek nesillere aktarıldıkça millî romantizmin canlı tutulması mümkün olmaktadır. Millî romantizm; tarihin ve güncel şartların size sunmuş olduğu durumu yüreğiniz, inancınız ve millî birliğiniz ile tersine çevirmenin sözlüklerdeki karşılığıdır.

Muhtaç Olduğun Kudret Damarlarındaki Asil Kanda Mevcuttur..!

Türk milletinin tarihinde Ergenekon, 1071 Malazgirt Zaferi , İstanbul’un Fethi, Çanakkale Destanı birbirinden güç alan ve milleti destekleyen hadiselerdir. Düşmanın maddi imkanlarına ve sayıca üstünlüğe karşı inanç, iman ve mefkurenin zaferi olan Çanakkale Destanı yaşanmasa idi yeni Türk Devleti’nin kuruluşu mümkün olmaz idi. Atatürk’ün, Muhtaç Olduğun Kudret Damarlarındaki Asil Kanda Mevcuttur..! sözü işte bu durumun ifadesidir. Türk milletinin birikimi ve azmi karşılaştığı her zorluğu yenmeye muktedirdir. Milletimizin kalıtımsal hafızası imkânsızlıklardan imkân yaratmaya, hezimetlerden zafer doğurmaya, küllerinden çakan kıvılcım ile yeni bir özgürlük ve bağımsızlık ateşi yakmaya talimlidir."

Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkması ile farklı bir ivme kazanmıştır.

Yüzyıl önce de Türk milleti içinde bulunduğu olağanüstü zor şartlara ve kısıtlı imkânlara rağmen zorlu bir sınavı alnının akıyla verdiğini, kendisine biçilen kefeni ve hazırlanan kurşun tabutu parçalayıp attığını belirten Talip Geylan, "1. Dünya Savaşını Osmanlı Devleti için bitiren Mondros Ateşkes Antlaşması, Türk milleti için 19. yüzyılda başlayan zor günlerin zirve yaptığı dönemler olmuştur. İşgallere karşılık bölgesel direniş cemiyetlerinin kurulması ile Türk milletinin millî hafızasının tepki vermeye başladığı bu süreç Anadolu’da yeni bir oluşumun yeni bir Ergenekon’un kıpırtıları idi. Bu hareketlenme Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkması ile farklı bir ivme kazanmıştır. 21-22 Haziran 1919’da yayınlanan Amasya Genelgesi’ne damga vuran “Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır..! ilkesi; Türk milletinin en önemli donanımının hatta en büyük sermayesinin; bağımsızlığa olan aşkı, egemenliğine olan tutkusu ile bunlara hangi şart altında olursa olsun ulaşabilme azmi ve kararlılığının bir göstergesidir." dedi.

Mebuslar marifetiyle kurulan meclis

Anadolu, işgal ve savaşlardan kurtulabilen ve Türk bağımsızlığına inanan her kim var ise bağrına bastığını, yeni bir mücadele çınarının filizini oluşturduğunu belirten Geylan; "Ankara’da kök salan yeni filiz, herkesin Mustafa Kemal Paşa’nın etrafında haleler oluşturmasına imkân vermiştir. Mustafa Kemal Paşa, Ankara’da bir meclisin toplanıp kurtuluş mücadelesini bu meclisin yürütmesini öngörmüştür. Demokrasi’nin tecellisi ve toplumsal uzlaşının bir göstergesi olarak toplanan mebuslar marifetiyle kurulan meclis, Türk devlet geleneğinde yer alan istişare, feraset ve ortak akıl mekanizmasını işletme sayesinde bir kez daha geçmiş olduğumuz dikenli darboğazda bizleri felaha eriştirmiştir." dedi.

TBMM’nin kuruluşu on yedinci Türk devleti olan genç Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ilk evresi de olarak kabul edilmesi gerektiğini belirten Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan basın açıklamasını şöyle sürdürdü:

Ergenekon’un 20. yüzyılda farklı bir tecellisi olarak değerlendirilebilir.

Ergenekon Destanı’nda yer aldığı gibi zor duruma düşen ve Ergenekon’da toplanıp güçlenen Türk milletinin fertlerinin tarih sahnesine tekrar çıkarak, kaldıkları yerden devam etmesinin farklı bir örneği Türk kurtuluş mücadelesinde kendisini göstermiştir. 23 Nisan 1920 Cuma günü Hacı Bayram Camii’nde kılınan cuma namazının ardından kapıya bağlanan kırmızı beyaz kurdelelerin Mustafa Kemal Paşa tarafından kesilmesi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. Samsun’da yakılan bağımsızlık meşalesi ile başlayan ve Ankara’ya ulaşan “Kuva-yı Milliye’yi amil, İrade-i Milliye’yi hakim kılmak esastır.” ilkesi meclisin de parolası olmuştur. 8 Şubat 1921 tarihli kararnamede “Türkiye Büyük Millet Meclisi” adının geçmesi 1400 yıl sonra tekrar devlet adında ilk defa Türk isminin geçmesini mümkün kılmıştır. 23 Nisan 2020 yılında 100. yılını kutlayacağımız TBMM’nin kuruluşu, Türk destanlarında ve millî hafızamızda yaşayan, milletin kendi içinden kendi kahramanlarını çıkarıp, zorlukların üstesinden gelecek çözümleri ürettiği Ergenekon’un 20. yüzyılda farklı bir tecellisi olarak değerlendirilebilir. TBMM’nin kuruluşu on yedinci Türk devleti olan genç Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ilk evresi de olarak kabul edilmelidir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kabul edilmiştir

Gazi Meclis, 1. Dünya Savaşı sonrasında savaşları bitiren bir savaşı başlatarak; bunu antlaşmaları bitiren bir antlaşmayla neticelendirmiştir. Gazi Meclis millî aklın Türk Devlet geleneğinde zor durumlarda ne kadar önemli kararlar alabildiğinin ve bunların büyük bir dirayetle uygulanabildiğin de en önemli göstergesi olmuştur. Ayrıca Türk milletinin muasır medeniyet seviyesine ulaşabilmesi yolunda, hazırlamış olduğu kanunlar sayesinde ülkemizi çağlar üzerinden sıçratarak önemli bir kalkınma seferberliği başlatmıştır.

Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletine güvenerek çıkmış olduğu tam bağımsızlık mücadelesinde askeri başarıların bilhassa eğitim alanında devam ettirilmesi marifetiyle sürdürülebilir olacağını düşünüyordu. Türk milletinin ümidi olan çocuklarına verdiği önemi güçlü bir şekilde vurgulayabilmek için TBMM’nin açıldığı gün olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kabul edilerek Türk ve Dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Ulus devlet inşasında millî bayramların yeri millî bilincin kazandırılmasına katkı sunmak olarak da görülmelidir. Bu bayram vesilesi ile Türk ve Dünya çocuklarının içinde bulunduğu şartlara bir kez daha duyarlık gösterilmelidir. İstismar, çocuk işçiliği gibi insan onuruna yakışmayan uygulamaların son bulması hem Türk hem de dünya kamuoyunun birinci görevi olarak görülmelidir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşu ve Türk bağımsızlık hareketi günümüzde farklı bir anlam kazanmıştır. Korona Virüsü kaynaklı dünyayı ve ülkemizi tehdit eden salgın sürecinde her bir mensubunun elindeki imkânları seferber ederek çağımızın sinsi düşmanına karşı verilen mücadeleye destek olması, Türk bağımsızlık ruhunun ve mücadele azminin genlerimizde yaşadığının en açık göstergesidir.

Bu mücadele sürecinde katkısı olan herkesi saygıyla selamlıyorum

Meslek liselerinde, fabrikalarda, laboratuvarlarda, sokaklarda ve sınır kapılarında, yollarda hatta ülkemizin her yerinde görev yapan doktor, hemşire, sağlık çalışanı, bilim adamı, öğretmen, güvenlik güçleri, öğrenci, postacı, kargocu, sanayici, ve daha sayamadığımız diğer alanlarda emek veren her bir ferdimiz bu mücadelenin ete kemiğe bürünmüş unsurlarıdır. Üretmiş oldukları maddeler ve sağlamış oldukları hizmet ve yararlılıklar ile Türk milletinin içinde bulunduğu durumdan çıkması için yeni bir mücadele vermektedirler. Bu mücadele sürecinde katkısı olan herkesi saygıyla selamlıyorum.

Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yeni bir destanın adı olmuştur

Ne yazık ki salgın nedeniyle bu 23 Nisan'da, 100. yılına yakışır bir şekilde TBMM'nin Açılışı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayamayacağız. Çocuklarımızın bayramlarını okullarında, tören alanlarında, dışarıda ve gönüllerince kutlamalarını sağlayamayacağız. Ancak tüm bunlara rağmen Türk halkı olarak, 83 milyon tek bir ağızdan yürek yüreğe, ellerimizde Türk bayraklarıyla, evlerimizin balkonlarımızda İstiklal Marşı'nı okuyabilir, bu coşkuyu çocuklarımıza biraz olsun yaşatabiliriz. Gazi Meclis’in 23 Nisan 1920'de açılışı ve ardından Türk devlet geleneğinin bir meyvesi olarak Cumhuriyetin ilanı Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yeni bir destanın adı olmuştur.

Bu vesileyle Gazi Meclisimizin açılışının 100. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyor; Ulu Önder Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)
16°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 53
2. Başakşehir 26 53
3. Galatasaray 26 50
4. Sivasspor 26 49
5. Beşiktaş 26 44
6. Alanyaspor 26 43
7. Fenerbahçe 26 40
8. Göztepe 26 37
9. Gaziantep FK 26 32
10. Denizlispor 26 31
11. Antalyaspor 26 30
12. Gençlerbirliği 26 28
13. Kasımpaşa 26 26
14. Konyaspor 26 26
15. Malatyaspor 26 25
16. Çaykur Rizespor 26 25
17. Ankaragücü 26 23
18. Kayserispor 26 22
Takımlar O P
1. Hatayspor 28 53
2. Erzurum BB 28 47
3. Bursaspor 28 46
4. Adana Demirspor 28 45
5. Akhisar Bld.Spor 28 45
6. Fatih Karagümrük 28 43
7. Altay 28 43
8. Ümraniye 28 40
9. Giresunspor 27 38
10. Keçiörengücü 28 35
11. Balıkesirspor 28 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. İstanbulspor 27 33
14. Altınordu 28 31
15. Boluspor 28 25
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 28 20
18. Eskişehirspor 28 17
Takımlar O P
1. Liverpool 29 82
2. Man City 28 57
3. Leicester City 29 53
4. Chelsea 29 48
5. M. United 29 45
6. Wolverhampton 29 43
7. Sheffield United 28 43
8. Tottenham 29 41
9. Arsenal 28 40
10. Burnley 29 39
11. Crystal Palace 29 39
12. Everton 29 37
13. Newcastle 29 35
14. Southampton 29 34
15. Brighton 29 29
16. West Ham 29 27
17. Watford 29 27
18. Bournemouth 29 27
19. Aston Villa 28 25
20. Norwich City 29 21
Takımlar O P
1. Barcelona 27 58
2. Real Madrid 27 56
3. Sevilla 27 47
4. Real Sociedad 27 46
5. Getafe 27 46
6. Atletico Madrid 27 45
7. Valencia 27 42
8. Villarreal 27 38
9. Granada 27 38
10. Athletic Bilbao 27 37
11. Osasuna 27 34
12. Real Betis 27 33
13. Levante 27 33
14. Deportivo Alaves 27 32
15. Real Valladolid 27 29
16. Eibar 27 27
17. Celta de Vigo 27 26
18. Mallorca 27 25
19. Leganés 27 23
20. Espanyol 27 20