Türkiye’de STK’lara güvenmeyenlerin oranı?

Yapılan araştırmada Türkiye’de STK’lara güvenmeyenlerin oranı açıklandı. STK’ların maddi olarak desteklenmeyi ve gönüllü çalışmayı etkilediği için toplumdaki algılarına özen göstermeleri gerektiğine işaret edildi.

Güncel 25.02.2020, 13:02
Türkiye’de STK’lara güvenmeyenlerin oranı?

Dünya genelinde yüzde 37, Türkiye’de ise yüzde 38 oranında önemli bir kesim Sivil Toplum Kuruluşlarına güvenmediğini söyledi. Barem ve WIN International tarafından gerçekleştirilen araştırma, STK’ların maddi olarak desteklenmeyi ve gönüllü çalışmayı etkilediği için toplumdaki algılarına özen göstermeleri gerektiğine işaret ediyor.

Türkiye’de STK’lara güvenmeyenlerin oranı

Dünya genelinde yüzde 55, Türkiye’de ise yüzde 59 oranında kişi kar amacı gütmeyen ve devlete bağlı olmayan Sivil Toplum Kuruluşlarına ‘tamamen güvendiğini’ veya ‘güvendiğini’ söylüyor. STK’lara tamamen güvenenlerin oranı dünyada yüzde 10 iken bu oran Türkiye’de yüzde 8’ler seviyesinde. ‘STK’lara hiç güvenmeyenlerin’ oranı dünyada yüzde 11, Türkiye’de ise yüzde 14. ‘Pek güvenmem’ diyenlerin oranı ise dünyada yüzde 26 iken Türkiye’de yüzde 24 olarak görülüyor.

Gönüllü çalışan oranı azaldı

Araştırmaya göre, yaklaşık dört kişiden biri geçtiğimiz yıl zamanının bir kısmını herhangi bir gelir beklemeden STK’ya adadığını söylüyor. Zamanını STK’ya adayanların oranı dünyada yüzde 24 iken Türkiye’de yüzde 28. Bu oran geçen yıl dünyada ve Türkiye’de yüzde 29 idi.

Türkiye’de gençlerde gönüllülük oranı yüzde 37, öğrencilerde yüzde 50, yüksek eğitimli kişilerde yüzde 41 ve yüksek gelire sahip kişilerde ise yüzde 45 olarak görülüyor. Dünya geneline bakıldığı zaman bu oranların; gençlerde yüzde 27, öğrencilerde yüzde 50, üniversite mezunlarında yüzde 29 ve daha yüksek eğitimli kişilerde ise yüzde 39 olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)