TÜYAP Karadeniz 6. Kitap Fuarı'nı, Şâir-Yazar M. Halistin Kukul’la Konuştuk

TÜYAP Karadeniz 6. Kitap Fuarıyla ilgili Şâir-Yazar M. Halistin Kukul ile konuştuk. Kukul, "Türk Ocağı ki, bir kültür ve ilim yuvasıdır. Üyelerinin belki de yüzde doksandokuzu üniversite öğretim üyesidir, şâir ve yazardır. Niçin katılmadı? Düşünmeli!" dedi.

Güncel 16.02.2020, 10:24 16.02.2020, 13:14
TÜYAP Karadeniz 6. Kitap Fuarı'nı, Şâir-Yazar M. Halistin Kukul’la Konuştuk

Kitap fuarlarının önemine işaret eden  Şâir-Yazar M. Halistin Kukul'la yaptığımız söyleşide Kukul, "Samsun Yazarlar Birliği değil, Samsun Atatürkçü Düşünce Derneği ve Samsun Türk Ocağı gibi kuruluşlar da orada yer almadı. Türk Ocağı ki, bir kültür ve ilim yuvasıdır. Üyelerinin belki de yüzde doksandokuzu üniversite öğretim üyesidir, şâir ve yazardır. Niçin katılmadı? Düşünmeli!" dedi.

ÇAĞLAR- Sayın Hocam, 15 Şubat Cumartesi günü, Tüyap Karadeniz 6. Kitap Fuarı Samsun’da açıldı. Kitap Fuarları hakkındaki görüşünüz nedir?

KUKUL - Sayın Çağlar, maksadına uygun yürütülen her faaliyet güzeldir, faydalıdır. Peyami Safa, bir yazısında, “Faydalı olmayan güzel var mıdır?” diye sorar.  Yâni her güzel, faydalıdır!..Bu, san’atta daha âşikârdır. Bu maksat ve hedef ile yapılıyorsa, elbette ki, takdirden başka bir şey söylemem mümkün olamaz. Ancak, bir defa, “fuar” kelimesi “kitap” işine yakışmıyor. Bu, birinci pilânda, “para” gözleniyor demektir. Fuarcılığın özü, pazarcılık, pazarlamacılık’tır.

ÇAĞLAR - Samsun’da açılan 6. Kitap Fuarı için de aynı şeyleri mi söylemek istiyorsunuz?

KUKUL- Elbette!.. Umûmî olarak böyle ve bu da onun içinde!..İki sene önce, 2017’de, Samsun’da,  bu “fuar” ı ziyâret etmiştim. Bunun üzerine, sizin sitenizde (kapsamhaber’de) “Şiir mi?..O, Öldü!” başlıklı bir yazım yayınlandı. Niçin mi yazdım o yazıyı? Çünkü; satılan kitaplar, hep son dönemin “siyâsî mevzûları” ile alakalı...O kitapların yazarlarına âdeta kuyruk olunmuş!..

Şiir veya dîğer fikir kitapları sözkonusu olunca, kimse yaklaşmıyor veya çok az!.. Kültür ve san’at mes’elesinde sıkıntımız var!..

ÇAĞLAR- Siz, katılmadınız mı?

KUKUL- O, ayrı bir konu!..Seneler önce, bâzı yayınevlerinkilere katılmıştım..Kitaplarımı yayınlayanlarınkilere... Benim, yayınlanmış şiir, hikâye, inceleme, tiyatro türlerinde onyedi kitabım var...İkibin sayısına ulaşan makalem var..Netîcede, ben tüccar değilim!..Kitap işi, ticâret işi olarak göründüğü, ele alındığı sürece, benim, oralarda görünmem çok zordur.

ÇAĞLAR- Tepki olarak mı yoksa imkânsızlık mı?

KUKUL - Hayır, tepki değil!..Benim usûl ve üslûbumda bunlar yoktur. Fakat, memlekette kültür kuruluşları vardır. Kültür ve san’atı ele alıp onlarla haşir-neşir olan dernekler vardır...Bunlar, hem kitap yayıncılığına ve hem de teşhirine önayak olmalı/olabilmelidirler. Diyeceksiniz ki, onların da imkânı ne kadardır, o da apayrı bir mevzûdur.

ÇAĞLAR - Meslâ, Samsun Yazarlar Derneği, kendi şehrinde açılan bir “kitap fuarı”na katılmadı. Buna ne dersiniz?

KUKUL - Tabiî ki, derneğin iç işlerini bilebilmem mümkün değildir. Eğer, ona imkân sunulmuş da, mensuplarını orada buluşturmamış/buluşturamamış ise, düşünmeli!..Sâdece Samsun Yazarlar Birliği değil, Samsun Atatürkçü Düşünce Derneği ve Samsun Türk Ocağı gibi kuruluşlar da orada yer almadı. Türk Ocağı ki, bir kültür ve ilim yuvasıdır. Üyelerinin belki de yüzde doksandokuzu üniversite öğretim üyesidir, şâir ve yazardır. Niçin katılmadı? Düşünmeli!

ÇAĞLAR - Kültür ve san’atta geri oluşumuzun sebeplerinden biri de bu istişâreden mahrûm oluşumuz mudur, ne dersiniz?

KUKUL - Çok güzel bir soru!..İstişâre der dururuz da, iş, ona gelince, hep “ben” deriz!..Çok gergin, gerdirilmiş bir toplum olduk...Ne yazık ki, öyle!...San’atın sükûneti, vakarı, olgunlaştırıcığı üzerimizden alınmış, atılmış...Bütün istatistiklerde, bizde yâni Türkiye’de, kitap, ihtiyaç listesinin en sonlarında gelir. Bu, sâdece alelâde vatandaş için değil, umûmî olarak böyledir.

Devlet, Kültür Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere, okumayı ve yazmayı sevdirici ve teşvik edici imkânları sunmuyor. Okullarımız, aksine, okumaktan soğutan kuruluşlar hâlinde.

Çok iyi hatırlıyorum. 1975’lerde, Rıfkı Danışman adında bir Kültür Bakanı’mız vardı. Allah rahmet etsin. 4. Demirel Hükûmeti’nde bakandı. Kültür Bakanlığı yayınlarını başlattı. Ardından, yazar ve şâirleri teşvik etti. Daha sonraki yıllarda, şahsen, benim, Kültür Bakanlığı yayını olarak altı kitabım yayınlanmıştı. Bu gayret, bu teşvik, bu yol açma gerekli!..

ÇAĞLAR - Kitap Fuarlarından istenen sonuç elde edilemiyor mu?

KUKUL - Elde edenler ediyordur!..Bilemem!..Düşününüz, evvelce de yazdım. Bir defa, işi “fuarlık”tan çıkarıp, “şölene” döndürmek lâzım. Kitaba, heyecan katmak lâzım. Ardından, bu fuarın,-elbette ki,  Samsun için-, üniversitenin tam zıddı bir mekânda değil de, üniversiteli gençlerin hemen yanıbaşında bir yerde bulunması faydalıdır.

ÇAĞLAR- Bafra Belediyesi gençlere otobüs tahsis edecekmiş. Bu, bir çâre olamaz mı?

KUKUL- Muhakkak ki, iyi bir hizmet olur. Fakat, şu anki kitap fuarının bulunduğu mekân, Atakum’da, üniversitenin hemen yanıbaşında bir yerde olsa... Bahsettim... Biz, çocuklarımızı ve gençlerimizi kitaba yakın tutamıyoruz. Kusur, onların değil...Bâri, fuar, onlara yakın bir yerde bulunsa, almasalar/alamasalar bile, hiç değilse, yazarları ve kitapları yüzyüze tanımış olurlar.

ÇAĞLAR- Son olarak ne söylemek istersiniz, Hocam?

Önce, hassasiyetinizden dolayı size teşekkür ederim ve şunların bilinmesini isterim:

Kitap işi, “herhangi bir malı sergilemek” işi değildir, bu bir!..

İkincisi; selâhiyetli ve mes’ul kuruluş ve kişiler, bunun, çok ciddî bir “kültür dâvası” olduğunu bilerek hareket etmelidirler. En zayıf olduğumuz mes’elelerimizden birinin de bu olduğunun idrâkinden uzak durulmamalıdır!..

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)
15°
açık