Alexa

Yerel Yönetimlerde Etik Farkındalık Projesi

“Yerel Yönetimlerde Etik Farkındalık Projesi” kapsamında etik davranış kodlarının oluşturulması çalıştayları İstanbul ile devam ediyor.

Yerel Yönetimlerde Etik Farkındalık Projesi

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından yürütülen yerel yönetimlerde reform etkisi yaratacak olan “Yerel Yönetimlerde Etik Farkındalık Projesi” kapsamında etik davranış kodlarının oluşturulması çalıştayları İstanbul ile devam ediyor.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması için Teknik Destek Projesi, yerelde seçilmiş ve atanmış kamu görevlilerinin etik farkındalığının artırılması, etik davranış kurallarının oluşturulması ve yolsuzluğun önlenmesi çalışmalarına katkıda bulunmak için Ocak 2019 tarihinde hayata geçirildi.

Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin Sözleşme Makamı olduğu ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından yürütülen yerel yönetimlerde reform etkisi yaratacak olan “Yerel Yönetimlerde Etik Farkındalık Projesi” kapsamında yerel yönetimlerde özellikle il özel idareleri ve belediyeler tarafından sunulan hizmet alanlarında etik davranış kodlarının oluşturulması için ülke çapında bir dizi çalıştay gerçekleştiriliyor. Çalıştaylar; Kamu Görevlileri Etik Kurulu uzmanları, Belediye Başkanları, Belediye Meclisi üyeleri, İmar ve Bütçe Planlama Komisyonları üyeleri, Valiliklerdeki Etik Komisyon üyeleri, Belediye Meclislerindeki Etik Komisyon üyeleri, mesleki kuruluşlar, STK’lar, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü ve İller İdaresi Genel Müdürlüğünden uzman temsilcilerin katılımı ile gerçekleşiyor. Gaziantep, Trabzon, Erzurum ve Diyarbakır’da yapılan ve toplam 13 çalıştaydan oluşan çalıştayların yedincisi 24 Aralık’ta İstanbul’da başladı.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan yaptığı değerlendirmede “Kamu Görevlileri Etik Kurulu olarak bir taraftan, varsa eksiklerimiz veya yanlışlarımız tespit etmek için bu projeleri gündemine alıp etik kültürünün yaygınlaşması için çalışırken bir yandan da etik ihlallerini araştırmak ve değerlendirmek üzere çalışmalarına devam ediyor. Çalıştay kapsamında mevzuatta eksiklikler olup olmadığını tespit etmek ve yeni düzenlemeler getirmek için açılışını yaptığımız bu çalıştayda teknik düzeyde çalışmalar 4 gün devam edecek. Bu alanda atılacak her adımın olumlu sonuç vereceğine inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Çalıştay kapsamında, yerel yönetimlerde etik değerlere yönelik hassas hizmet alanları ve etik dışı davranış örnekleri; yerel yönetimlerden ve diğer ilgili kurum/kuruluşlardan gelen katılımcılardan müteşekkil çalışma gruplarına, yerel yönetimlerin hizmet alanlarında etik davranış kuralları geliştirmelerine kaynak teşkil edecek şekilde projenin uzmanları tarafından interaktif olarak sunuldu.

Çalıştaya Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun yanı sıra; İstanbul ve komşu iller Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Bursa, Sakarya, Düzce’den Belediye Başkanları, Belediye Meclisi üyeleri, İmar ve Bütçe Planlama Komisyonları üyeleri, Valiliklerdeki Etik Komisyon üyeleri, Belediye Meclislerindeki Etik Komisyon üyeleri, mesleki kuruluşlar, STK’lar ve Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü ve İller İdaresi Genel Müdürlüğünden uzmanlar katıldılar.

Gaziantep, Trabzon, Erzurum ve Diyarbakır’da yapılan çalıştaylar İstanbul’un ardından İzmir, Antalya ve Ankara’da devam edecek. Çalıştaylar kapsamında yerel yönetimlerdeki öncelikle imar, ruhsatlar, ihaleler, işe alım ve sosyal hizmet alanlarında şeffaflık, dürüstlük, hesap verebilirlik ve yüksek hizmet kalitesi gibi etik davranış kurallarının geliştirilmesi, teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması ve benimsenmesi ile vatandaşın memnuniyetinin artırılması hedeflenmektedir. 
 

KAPSAMHABER

Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2019, 12:36
YORUM EKLE