Alexa

Besmelesiz Sofraya oturmayı! Neden mi?

Ramazan ayı'nda dine karşı sorumluluğumuz daha fazladır. Her akşam İftar vaktinde sofraya otururken mutlaka beslemele ile yemeğimize başlamalıyız. Çünkü...

Besmelesiz Sofraya oturmayı! Neden mi?

Cinler, dumansız ateşten yaratılmışlardır. (Rahman, 15) Onların da kendilerine göre soyları, ataları ve aileleri vardır. (A’raf, 38; Kehf, 50) Olağanüstü büyük cisimler yapabilir, dalgıçlık gibi zor işleri başarabilirler. “Ey cin ve insan topluluğu ! İçinizden size âyetlerimi anlatan ve bugününüzün gelip çatacağı hakkında sizi uyaran peygamberler gelmedi mi?” (En’am, 130) ayeti de gösteriyor ki, dinen insanlar gibi sorumludurlar. “Andolsun ki cehennem için cinlerden ve insanlardan çok kişi yarattık.” (A’raf, 179) Melekler gök semasından yer semasına inip bir emir iletirler. Şeytan onlardan işittiğini kahinlere bildirir. Kahinler de onlardan işittikleri yalan yanlış bilgilere yüzlercesini ekleyip, dostlarına bildirirler. Buhari’nin verdiği bu bilgiye göre kahinler cinleri kullanarak, cinler de insanları kullanarak insanları aldatırlar. Cinlerden bahseden ilk ayetler, Peygamberimiz’in peygamberliğinin 8 ve 11’inci yıllarında nazil oldu. Nas suresi hariç. Bu yıllarda meşhur şair, kahin ve sihirbazlar müslüman oldu.

Şair Devsi, Şair Süveyd, Sihirbaz el-Ezdi Taif’li yıllarda İslama girdi. Nahle vadisinde Peygamberimiz cinlerden biat kabul ederken, bazı hayvanların şekline girmemelerini kendilerine söylemiş ve kabul etmişlerdir. Bununla beraber değişik suretlere bürünebilirler. Genellikle Kur’an-ı Kerim ayetleri 5 tür cinden (şeytan) bahseder. Cinlerin azgınlarına “şeytan” tabiri kullanılabilir. Bilindiği gibi Hz. Süleyman cinlere hakim olmuş, onlara hakimiyet sağlamıştır. Cinlerden büyük ordular kurmuştur.


SOFRANIZA OTURUR

Hz. Cabir (r.a.) Peygamberimiz’den ilettiği bir hadisinde şöyle der: “Kişi yemeğe başladığında besmele çekmezse, şeytan o sofraya oturur. Ama kişi besmele çekerse, ‘hadi gidelim, bize yer yok’ derler.” Bu bilgiler değişik kitaplarda ‘Ahkamul Can’ gibi eserlerde de uzunca anlatılır. Buradan kastedilen mesaj da şudur: Cinler vardır. Şeytan onlardan bir gruptur. Cinlerin müminleri ve inançsızları vardır. Yüce Allah’ın birçok mahlukatından birisi de cinlerdir. İnsanlarla temasları normal şartlarda olmaz. Ancak onlarla özel ilişki kuranlar olabilir. Bu da hoş ve faydalı olmayan bir durumdur.

Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2012, 03:08
YORUM EKLE