İyi Partili Aydın; Ekonomik Destek Paketinde Destek Yok!

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Ankara Milletvekili Koray Aydın, Koronavirüs salgınından etkilenen bütün ülkeler sağlık, idari, ekonomik ve birçok alanda ardı ardına tedbir ve destek paketlerini yürürlüğe koyduğunu belirtti. Aydın, "İktidarın ekonomik destek paketinde, erteleme vardır, öteleme vardır, ancak doğrudan destek yoktur."

İyi Parti 28.03.2020, 13:45 16.04.2020, 15:42
İyi Partili Aydın; Ekonomik Destek Paketinde Destek Yok!

İYİ Parti olarak küresel Koronavirüs salgınıyla mücadele için alınacak kararlarda devletin ve hükümetin yanında olduğunu, en başından ifade ettiklerini, halen aynı tavırlarını sürdürdüklerine dikkat çeken İYİ Parti Teşkilat Başkanı Ankara Milletvekili Koray Aydın, "TBMM’de ve ülke sathında yapıcı muhalefet anlayışımızı sürdürürken, alınan ve alınacak kararlarla ilgili görüşlerimizi iktidar ve kamuoyu ile paylaşmayı da önemli bir sorumluluk ve vazife olarak görüyoruz."dedi.

Üzülerek ifade edelim ki iktidarın aldığı ekonomik tedbirler, salgının bilhassa ekonomik yönden ağır bir biçimde etkilediği kitlelerin beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır.

İktidarın ekonomik destek paketinde, erteleme vardır, öteleme vardır, ancak doğrudan destek yoktur. Önceden beri yardım alan kayıtlı ihtiyaç sahiplerine yapılacak yardımlar ile en az emekli aylığının bin 500 liraya çıkarılması dışında neredeyse somut bir destek yok gibidir.

SALGINDA GÖREVLİ OLAN HERKESE EK ÖDEME YAPILMALI

Sayın Sağlık Bakanı’nın açıkladığı ek ödemelerin tavandan yapılacağı müjdesi, sağlık hizmetlerinin bir bütün olduğu gerçeğinden hareketle, doktorundan, hemşiresine, memuruna ve temizlik görevlisine kadar bütün sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde düzenlenmesi şarttır.

Ayrıca Koronavirüs salgını nedeniyle gece-gündüz, yağmur-çamur ve soğuk-sıcak demeden fedakârca görev yapan polislerimize, jandarmalarımıza, zabıtalarımız, temizlik ve güvenlik görevlilerimize de emeklerinin karşılığı verilmeli, salgında aktif olarak çalışan tüm görevlilere ek ödeme yapılmalıdır.

Ertelemek ve ötelemek adı üzerinde sorunları sadece ertelemeye ve ötelemeye yarar, kesinlikle çözmez.

Elektrik, su, doğalgaz, vergi, sigorta borçları, kredi borçları ertelenmiş olsa da; krizden etkilenme durumlarına göre tüm toplum kesimlerine doğrudan ve kalıcı destekler vermek şarttır.

Koronavirüs salgını pansuman tedbirlerle atlatılma hatasına düşülürse, salgının ardından ortaya çıkacak ağır ekonomik krizin ve hatta ekonomik buhranın altından ülke olarak kalkmamız çok zor olacaktır.

ŞİMDİ İHTİYAT AKÇESİNE İHTİYAÇ VAR, AMA ORTADA AKÇE YOK!

Merkez Bankası’nın tam da bu günler için başvurulmak üzere ayırdığı ihtiyaç akçesi iktidar tarafından sorumsuzca harcanmamış olsaydı, Koronavirüs kaynaklı ekonomik krizi çok daha hafif hasarla atlatmamız mümkün olacaktı.

Savaş durumunda, olağanüstü hallerde ve beklenmeyen ağır ekonomik krizlerle karşılaşıldığında kullanılması gereken Merkez Bankası ihtiyaç akçesine şimdi çok ihtiyaç duyuyoruz ama akçeler çoktan harcanmış durumdadır.

İktidarın elinde kullanılacak kaynak olarak; zamanında büyük bir ferasetle 57. Hükümet döneminde çıkarılan ve 8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe giren 4447 Sayılı Kanun gereğince kurulan İşsizlik Sigortası Fonu dışında kullanılacak bir kaynak ne yazık ki kalmamış görünüyor.

Anlaşılan odur ki karşılıksız para basma veya IMF’den borç alma alternatifleri de ekonomik krize merhem olmaktan uzaktır.

Yapılması gereken; “itibardan tasarruf olmaz” anlayışını bir kenara bırakıp Yüce Allah’ın haram kıldığı israfı her alanda önlemek ve tüm ülke sathında bir tasarruf seferberliği başlatmaktır.

Yapılması gereken; algı yönetimini bir kenara bırakıp, krizi yönetmektir.

KANAL İSTANBUL’LA İLGİLİ İHALE; ADETA YANGINDAN MAL KAÇIRMAKTIR!

Geçtiğimiz günlerde Kanal İstanbul Projesi kapsamında yapılan köprü ihaleleri, milletimizin yüreğini sızlattı ve kamu vicdanında onulmaz yaralar açtı.

Aklı başında herkes bu ihaleler için en azından “zamanı değildi” ve bu yapılan “yangından mal kaçırmaktır” dedi.

Devlet elindeki parayı, acil ve öncelikli işlere kullanır.

Kanal İstanbul bir üretim projesi değildir, bilakis ülkenin bugünkü şartlarına göre gereksizdir, lükstür ve israftır.

Bu kadar büyük bir parayı buraya harcamak; fakire, fukaraya, açlık ve fakirlik sınırının altında olan çalışana, çiftçiye ve ihtiyaç sahibi milyonlarca vatandaşlarımıza açık bir zulümdür.

Milletçe birbirimize kenetlenmemiz ve dayanışma içinde olmamız gereken bir dönemde, yangından mal kaçırırcasına Kanal İstanbul Projesi kapsamında köprü ihalesi yapmak milletimize hakarettir.

Bu durumda yapılması gereken başta hükümetten, kamu kurum ve kuruluşlarından başlamak üzere israfa, savurganlığa ve şatafata son verilmesi, sıkı tasarruf önlemleri uygulanmasıdır.

Yapılması gereken, millet can derdinde iken Kanal İstanbul Projesi kapsamında ihale edilecek köprülerin derdine düşmemektir.

Yapılması gereken, Kanal İstanbul Projesi için yapılan ihalelerin derhal iptal edilerek, köprüler ve bağlantı yolları için tahsis edilmiş olan 8 Milyar liralık ödeneği, derhal krizin mağdur ettiği toplum kesimlerine aktarmaktır.

Yapılması gereken, Kanal İstanbul Projesi ile ilgili ihale yapıp rant dağıtmak değil, ihaleye ayrılan kaynağı gündelik yaşayan esnafa, sanatkara, fakire, fukaraya velhasıl tüm ihtiyaç sahiplerine dağıtmaktır.

İNFAZ DÜZENLEMESİ HASSASİYETLE ELE ALINMALI;

İktidarın alelacele gündeme getirdiği bir diğer konu da önümüzdeki günlerde TBMM’nin gündemine gelmesi beklenen infaz düzenlemesidir.

Terörizmin finansmanına ilişkin suçlar, kadına ve çocuğa karşı işlenen suçlar, uyuşturucuyla ilgili suçlar ve bu suçlar kapsamına giren her türlü suçun kırmızıçizgimiz olduğu İYİ Parti sözcüsü arkadaşlarımız tarafından açıkça ifade edilmiştir.

İnfaz düzenlemesiyle ilgili teklif parlamentoya geldiğinde ve görüşlerimizi daha açık ve net bir biçimde ifade etmemiz mümkün olacaktır.

Af, şartlı ceza indirimi ve benzeri düzenlemeler, ya hiç gündeme getirilmemeli ya da derhal yasal düzenlemeyi yapıp gündemden çıkarılmalı, beklenti içinde olan mahkûmların ve ailelerinin umuduyla oynanmamalıdır.

Kamu vicdanında adalet duygusunu zedeleyecek düzenlemelerden özellikle kaçınılmalı; büyük bir titizlik ve hassasiyet gösterilmelidir.

GEREKİRSE ÜLKE ÇAPINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLMELİDİR

Ülkemizin ve dünyanın bir numaralı gündemi Koronavirüs salgını ve yol açtığı ağır ekonomik tahribatı ortadan kaldırmaya odaklanmamız gereken bir dönemde iktidar, bu önceliğe uygun hareket etmeli ve bu krizi çok ciddiye almalıdır.

Hükümet krizi hukuk devletine ve yasalara riayet ederek; gayet açık ve şeffaf bir biçimde yönetmeli, şartlar gerektiriyorsa bütün ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan etmek gibi radikal önlemleri cesaretle almalıdır.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapmış Aytaç Yalman gibi bir ismin ölümünün gizlenmesinde yapıldığı gibi hatalara düşülmemeli, gizlemenin ve saklamanın toplumda daha fazla tedirginliğe ve paniğe yol açacağı unutulmamalıdır.

Milletimiz, siyasi partileri, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörüyle işbirliği ve dayanışma içinde olmalı, salgınla mücadele kapsamında alınan önlemlere sıkı sıkıya uymalıdır.

İYİ Parti olarak, salgının başından beri tüm teşkilatımıza alınan tedbirleri uymaları için çok sayıda genelge ve talimat gönderdik; teşkilatımızın alınan kararlara titizlikle uyduğunu memnuniyetle müşahede ettik.

İYİ Parti olarak normal zamanlarda da sürdürdüğümüz yapıcı ve yol gösterici siyaset anlayışımızı ülkemizin içinden geçtiği bu olağanüstü dönemde de büyük bir dikkat ve hassasiyetle sürdüreceğimizi ifade eder, başta sağlık çalışanları olmak üzere salgında görev alan tüm çalışanlara teşekkür eder, aziz milletimize ve tüm insanlığa sağlıklı günler dileriz.

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)
banner442