Alexa
banner314

Ahmet Kabaklı; Kürt, Bir Türk boyunun adıdır

Rahmetli Ahmet Kabaklı'nın "Güneydoğu Yakından" 1990 tarihinde kitabında yayınladığı, "Doğu Anadolu Gerçeği" makalesinde önemli bilgiler bulunuyor. Merhum Ahmet Kabaklı bu kitabında yani takriben 30 yıl önce bakın bugünlere nasıl ışık tutuyor.

Ahmet Kabaklı; Kürt, Bir Türk boyunun adıdır
banner327

17 Kasım 2000 tarihinde geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hastanede tedavi görmeye başlayan Ahmet Kabaklı, 23 Aralık 2000 tarihinde hayat arkadaşı Meşkure Kabaklı'nın vefatinden 47 gün sonra 8 Şubat 2001 tarihinde vefat etti.

Merhum Üstad Ahmet Kabaklı'nın "Güneydoğu Yakından" kitabında bulunan "Doğu Anadolu Gerçeği" makalesinde bugünde çok tartışılan meselelere ışık tutuyor.Türk Milletinin bütünlüğünü bozmaya ve parçalamaya çalışan emperyalist güçler bir nebzede olsa yaptıkları algı yönetiminde başarılı olmuştur. Özellikle son on yılda kürtleri ayrı bir millet gibi gösterme çabaları yoğunlaşmıştır. Kardeşi kardeşe vurdurmayı dolayısıyla büyük Türk Milletini bölmeyi hedef alan bu güçler asla başarılı olamayacaktır. Merhum Yazar Ahmet Kabaklı'nın İşte o makalede anlattığı gerçekler:

"Tarihten öğreniyoruz ki, bugünkü Doğu topraklarımızda, vaktiyle Hurriler, Hittiler, Urartular, Sakalar, Pensler, Medler, Malcedonyahiar, Müslüman Araplar, Doğu Romalılar vs. uzun ve kısa süreli hâkimiyetler kurmuşlardır. Hemen belirtelim ki, bu tarih dönemi içinde, bu bölgemizde ne Kürdistan diye bir coğrafya ismi, ne de bir "Kürt devleti" mevcuttur."

"Macar ilim adamlarına göre, "Kürt" bir Türk boyunun adıdır. 1300 yıl önce Ortaasya'da yaşayan ve oradan ayrılarak tâ Macaris-tan'aulaşan Turan 'bir gruptur. Nitekim Elegeş'te bulunan "Kürt hakanı Alp Urungu"nun anıtmezarı bunun en açık delilidir. "Kürt" ola rak nitelenen bu Türk boyunun ne Gutti'ler ile, ne de Karduk'lar ile ilgisi vardır."

"Doğu bölgemizde bilhassa "Pars emperyalizmi" çok etkili olmuş ve menfi âmiller bu istilâcılığın işini kolaylaştırmıştır. Farsça'nın etkisiyle "kırma bir ağız" doğmuş, Doğu'da Türkmen halkları hem dilleri, hem ruhları ile devlete yabancılaştırılarak "Şah ve Iran hayranlığı" almış yürümüştür." "Bazıları Doğu ve Güneydoğu Anadolu'muzda yaşayan herkesi, sanki tarih boyunca hep "Kürtçe" konuşan kimseler gibi göstermeye çalışıyorlar. Onlara bakılırsa bütün Şark, 5000 yıldan beri "Kürdistan"dır. Oysa tarih boyunca "Kürtçe" konuşulduğuna ve konuşan kavme dair en küçük bir belge yoktur. Ne tablet, ne bir mezar taşı, ne de başka bir kayıt.

Kaldı ki içinde "Kürt" kelimesi geçen tek belge, Yenisey'de bulunan anıtmezardır. Bu mezarın kitabesi Türkçe olup GökTürk alfabe, Turani olup Türk soyundan gelmektedir. Artık herkes anlamalıdır ki bugün Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan ve büyük çoğunluğu Türkçe'den başka dil bilmeyen milyonlarca insanımızı sırf "Şarklı"dır diye 'bir kalemde "Ari ırk" içinde göster mek mümkün değildir. 11. asırdan itibaren gelip buralara yerleşen Artukoğulları'mn, Dulkadiroğulları'nın, Akkoyunlular'ın, Karakoyunlular'ın, Karakeçililer'in, Danişmendoğulları'nın daha nice Türkmen ve Oğuz boylarının ve beylerinin torunları nasıl başka bir millet gibi gösterilebilir?"

"Acı da olsa itiraf edelim ki, Doğu ve Güneydoğu Anadolumuz' da kültür emperyal'izmi, Malazgirt Zaferi'mize rağmen devam etmiştir. Bu bölgemiizde yaşayan Türkmen ve Oğuz boyları, kültür merkezlerimizle kolay 'bağlantı kuramadıkları için, zaman içinde "öz kültürlerine" yabancılaşmışlardır. Bakın bu konuda eski Van milletve-kili Ibrahim Arvas neler söylüyor : "Aslında Türk olup da lisanını değiştiren bu muazzam kütleye kö-tü bir şey atfetmek günah ve vebaldir. Bendeniz Şemdinan Kaymakam iken Gerdi aşireti reisi Oğuz Bey'e sordum "Bu ad Türk adıdır sana nereden gelmiş? Cevaben dedi ki Bendeniz yirminci Oğuz'um. Bizdeki an'ane, baba, kendi evlâdına kendi adını verir. Böyle müteselsilen devam eder." Yukarıdaki bölümlerin tamamını, Van'dan yetişme derin bir öğretmen, yazar ve felsefeci olarak, geçen yıl kaybettiğimiz merhum AHMED ARVASi'nin "Doğu Anadolu Gerçeği" kitabından naklettim. Merhuma rahmet ve iz'ansıziara iz'an dilerim.

KAPSAMHABER

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2018, 23:19
YORUM EKLE
YORUMLAR
Serdar anil
Serdar anil - 9 ay Önce

Hadi oradan cahil Kürtler türkmüş peh..!

banner307

banner325