Alexa

Bozkurt nedir? (Bozkurt'un Tarihte Önemi)

Bozkurt'un Türk dünyasında ayrı bir yeri bulunuyor? Atatürk ile birlikte bozkurt Türk milleti gönlünde bir kez daha uyanmış, Nihal Atsız ile Türk genci duyarlı hale getirilmiş, Ülkücü Hareket ile de bayraklaştırılmıştır.

Bozkurt nedir? (Bozkurt'un Tarihte Önemi)

Bozkurt işaretinin tarihte derin bir anlamı olduğu halde Ülkücüler ile birlikte tüm Türk milleti tarafından bilinir hale gelmiş bir selamlama işaretidir. 

Bozkurt nedir? Türklerde Bozkurt neden çok önemlidir? Bozkurt Türkler için kutsal mı? Bozkurt yol gösterici ve Türklerin sıkıntılı zamanlarında bir kurtarıcısı mı? Türklerde Bozkurt'un anlamı, ülkücüler neden Bozkurt işareti yapıyor, Bozkurt'un türk tarihindeki yeri ve önemi nedir? gibi sorulara cevap arayan vatandaşlar sayfamızın içeriğinde bu konuyla ilgili bilgileri bulabilirler.

Bozkurt İşareti Nedir?

Bozkurt işaretinin, İslamiyet öncesi Göktürk döneminde ve diğer Türk devletlerinde Türk hakanlarının zafer işareti olduğu bilinmektedir. Bozkurt işaretinin varlığı Türk hakanları tarafından yapılan ve zafer işareti olduğu mağaralarda bulunan 6.yüzyıla ait “Türk hakanı heykeli” ile açıkca anlaşılmaktadır. Binlerce yıl Türkler Bozkurt işareti yaparak kimliklerini ifade etmişlerdir. Yine Türkler Bozkurt işaretini, dosta karşı "BEN TÜRKÜM" tanışma anlamında kullanırken, Düşmana karşı "Bentürküm" uyarı anlamında kullanmıştır.

Bozkurt’un Türk destanlarındaki, Türk Milleti’nin inanışlarında rolü üç şekilde olmuştur: Ata olarak bozkurt, Rehber olarak bozkurt, Kurtarıcı olarak bozkurt

Alparslan Türkeş ve Bozkurt İşaretinin anlamı

Milliyetçi Hareket’in merhum lideri Alparslan Türkeş “Bozkurt” işaretiyle selamlamasının ardından Türk milleti tarafından da benimsenmiş, kullanılmıştır. Alparslan Türkeş bozkurt işaretinin anlamını şöyle anlatır:

“Serçe parmak Türk'tür, şu işaret parmağı da İslam'dır. Şu Bozkurt işareti yaptığımız işaretin arada kalan boşluk ise cihandır. Son olarak kalan 3 parmağın birleştiği nokta ise mühürdür. Türk İslam Mührünü Dünyaya vuracağız…” 

TARİHTE BOZKURT NEDİR?

Türk destanları arasında, milli motifler bakımından dikkat çeken bozkurt!

  • Oğuz destanı.
  • Bozkurt destanı.
  • Ergenekon destanı.
  • Göç destanı.

Bu dört destandaki ortak ve temel motif, bozkurt olmuştur.  Yine bu destanlarda ortak özelliğe bakıldığından bozkurt ortaya çıkar:

  • Soyun devamını sağlamak
  • Türklere kılavuzluk etmek
  • Türkleri felaketlerden kurtarmak

Ergenekon Destanı’nda ve kut dağı efsanesinde bozkurt milli bir kılavuz rolünü oynamıştır. Türk’ün zor zamanlarında bozkurt’un ortaya çıkması,manevi anlamda da Bozkurt'u değerli kılmış ve sembolleştirmiştir.

Türk tarihinde pek çok kahramanın bozkurt simgesi ile temsil edildiğini görüyoruz. Aşına kelimesi hem bozkurt anlamına geliyor, hem de Hun ve Göktürk hükümdar sülalesinin adı oluyor.

BOZKURT NEDİR?

bozkurt’a, “kök böri” (veya “börü”) adı verilirdi. buradaki “böri” (ya da “börü”) sözcüğü “kurt” anlamına gelir. “kök” de bugünkü “gök” sözcüğünün eski söyleniş biçimidir. Kök (gök) kelimesi mavi rengi tasvir etmek veya gökyüzünden bahsetmek için değil, “ulu” anlamında kullanılmaktadır. (kök tengri, ulu tanrı)

Kurt, eski Türk kültüründe “at” ile birlikte en önemli yeri tutan hayvandır. Türkler kendilerinin kurt soyundan indiklerine, seferlerde kendilerine kurdun yol gösterdiğine inanmışlardır.

Türk destanları arasında, Oğuz destanı, Bozkurt destanı, Ergenekon destanı, Göç destanı'nın dikkat çeken benzerliği  ortak ve temel motifi bozkurt’tur. 

Oğuz destanı: Oğuz Kağan’a bozkurt yol gösterip kılavuzluk yapmış, Oğuz Kağan’ın orduları bu sayede zaferler kazanmıştır.

Bozkurt destanı: Ayakları ve kolları kesilip ölüme terk edilen bir oğlan çocuğunu dişi bir kurt iyileştirip beslemiş; düşman askerlerinin genci öldürmek istemesi üzerine de Altay Dağları’na kaçırıp kurtarmıştır. Daha sonra dişi kurt, bu çocuktan gebe kalarak 10 oğlan doğurmuştur. Bu oğlanların büyüyüp çoğalması ile, Türk soyu eriyip gitmekten kurtulmuştur. 

Ergenekon destanı: Bozkurt, demir dağı eritip çıkan Türklere yol göstermiştir. Ergenekon’dan çıktıktan sonra, Türklerin ilk hükümdarı börte-çine (boz-kurt) adını almıştır. Göç destanı’nda, ana yurtlarından ayrılmak zorunda kalan Türklere, bir bozkurt yol göstermiştir.

Dede Korkut öyküleri’nde kurt yüzünün mübarek olduğu yazılır. 

Mustafa Kemal Atatürk'ühde Bozkurt'a yakınlığı vardır. 1925 yılında Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekaleti Türkiye Cumhuriyeti devlet armasının yapılması için Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleriyle bir yarışma açar. Bu yarışmanın sonunda Namık İsmail’in bozkurtlu arması birinci seçer.

Yakın tarihimize mührünü vuran Ülkücülerin de amblemi bozkurttur. 

KAPSAMHABER

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2019, 01:27
YORUM EKLE
YORUMLAR
Eylül AYDOĞDU
Eylül AYDOĞDU - 3 hafta Önce

ÇOK YARDIMCI OLDU TEŞEKKÜR EDERIM