Alexa

Bozkurt nedir? (Bozkurt'un Tarihte Önemi)

Bozkurt'un Türk dünyasında ayrı bir yeri vardır? Türk destanlarında sıkça işlenen Bozkurt bazen ana olmuştur, bazen baba. Türk destanlarına göre, bozkurt, Türk neslinin yok olacağı zaman ortaya çıkmış ve Türklerin neslinin devam etmesini sağlamıştır.

Bozkurt nedir? (Bozkurt'un Tarihte Önemi)
banner327

Bozkurt nedir? Türklerde Bozkurt neden çok önemlidir? Bozkurt Türkler için kutsal mı? Bozkurt yol gösterici ve Türklerin sıkıntılı zamanlarında bir kurtarıcısı mı? Bozkurt'un bu kadar önemli olmasının sebebi merak ediliyor. 

Ergenekon Destanı’nda ve kut dağı efsanesinde bozkurt milli bir kılavuz rolünü oynamıştır. Türk’ün zor zamanlarında bozkurt’un ortaya çıkması,manevi anlamda da Bozkurt'u değerli kılmış ve sembolleştirmiştir.

Türk tarihinde pek çok kahramanın bozkurt simgesi ile temsil edildiğini görüyoruz. Aşına kelimesi hem bozkurt anlamına geliyor, hem de Hun ve Göktürk hükümdar sülalesinin adı oluyor.

BOZKURT NEDİR?

bozkurt’a, “kök böri” (veya “börü”) adı verilirdi. buradaki “böri” (ya da “börü”) sözcüğü “kurt” anlamına gelir. “kök” de bugünkü “gök” sözcüğünün eski söyleniş biçimidir. Kök (gök) kelimesi mavi rengi tasvir etmek veya gökyüzünden bahsetmek için değil, “ulu” anlamında kullanılmaktadır. (kök tengri, ulu tanrı)

Kurt, eski Türk kültüründe “at” ile birlikte en önemli yeri tutan hayvandır. Türkler kendilerinin kurt soyundan indiklerine, seferlerde kendilerine kurdun yol gösterdiğine inanmışlardır.

Türk destanları arasında, Oğuz destanı, Bozkurt destanı, Ergenekon destanı, Göç destanı'nın dikkat çeken benzerliği  ortak ve temel motifi bozkurt’tur. 

Oğuz destanı: Oğuz Kağan’a bozkurt yol gösterip kılavuzluk yapmış, Oğuz Kağan’ın orduları bu sayede zaferler kazanmıştır.

Bozkurt destanı: Ayakları ve kolları kesilip ölüme terk edilen bir oğlan çocuğunu dişi bir kurt iyileştirip beslemiş; düşman askerlerinin genci öldürmek istemesi üzerine de Altay Dağları’na kaçırıp kurtarmıştır. Daha sonra dişi kurt, bu çocuktan gebe kalarak 10 oğlan doğurmuştur. Bu oğlanların büyüyüp çoğalması ile, Türk soyu eriyip gitmekten kurtulmuştur. 

Ergenekon destanı: Bozkurt, demir dağı eritip çıkan Türklere yol göstermiştir. Ergenekon’dan çıktıktan sonra, Türklerin ilk hükümdarı börte-çine (boz-kurt) adını almıştır. Göç destanı’nda, ana yurtlarından ayrılmak zorunda kalan Türklere, bir bozkurt yol göstermiştir.

Dede Korkut öyküleri’nde kurt yüzünün mübarek olduğu yazılır. 

Mustafa Kemal Atatürk'ühde Bozkurt'a yakınlığı vardır. 1925 yılında Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekaleti Türkiye Cumhuriyeti devlet armasının yapılması için Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleriyle bir yarışma açar. Bu yarışmanın sonunda Namık İsmail’in bozkurtlu arması birinci seçer.

Yakın tarihimize mührünü vuran Ülkücülerin de amblemi bozkurttur. 

KAPSAMHABER

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2019, 02:13
YORUM EKLE