Çağrı Bey Kimdir, Ne Zaman Yaşadı?

TRT'nin yeni dizisi Alparslan ile birlikte Çağrı Bey kimdir, ne zaman yaşamıştır? şeklinde sorular gündeme geldi.

Kapsam 14.11.2021, 21:08
Çağrı Bey Kimdir, Ne Zaman Yaşadı?

Tarihte Çağrı Bey kimdir? sorusuna cevap arandı.TRT'nin yeni dizisi Alparslan'ın tanıtımıyla dikkat çeken Çağrı Bey merak konusu oldu. TRT'nin yeni tarihi dizisi ekranlara gelen Alparslan izleyiciler tarafından da begeni topladı.

Çağrı Bey kimdir? İsmi Ne Anlama Gelmektedir?

Çağrı Bey (Ebu Süleyman Davud Çağrı Bey bin Mikail - 989 - 16 Temmuz 1060, Serahs), Oğuzlar'ın Kınık boyundan Selçuklu hükümdarı Selçuk Bey'in torunudur. Mikail'in oğlu, Tuğrul Bey'in ağabeyi ve Alp Arslan'ın babasıdır. Çağrı ismi o zamanlar sık kullanılan Türkçe'de harfi harfine Doğan veya Boz doğan anlamına gelmektedir. Divân-ı Lügati't-Türk'te çagrı: doğan kuşu, çakır kuşu anlamında yazılmıştır.

Tuğrul Bey'in kardeşi olan Çağrı Bey, Horasan Meliki olarak bilinmektedir. 

Çağrı Bey ve Tuğrul Bey, daha Oğuz boylarının Horasan ve Harezm'in kuzeyinde bulunduğu dönemde Orta Asya bozkırlarında doğdu. Çağrı Bey diğer Türk boyları arasındaki düşmanlık ve halkın baskısı sonucunda Maveraünnehir bölgesinden Horasana göç etti.

Çağrı Bey, Tuğrul Bey ile devleti ortak yönetti ve Horasan Melikliği yaptı. Bizans'ın kaleleri olan Vaspurakan ve Ani kalelerine karşı sefer düzenleyerek büyük kazanç sağlayan Çağrı Bey, 1035 yılında Gazneli hükümdarı I. Mesut üstüne yapılan seferde Mesut yenildi ve bir antlaşma yapıldıysa da buna uymayan Mesut'u Çağrı Bey yendi ve Afrâsîâb'ın kurduğu rivayet edilen Merv şehrini Çağrı Bey 1037 yılında feth ederek, iç kaleye girmiş ve atının örtüsünü yere koyup "taht gibi" üstüne oturmuştur.

1040 yılında Dandanakan Savaşı yapıldı.

Çağrı Bey komutasındaki Selçuklular Gaznelileri yendiler ve böylece bu savaş Selçukluların devlet olmasında büyük rol oynadı. Çağrı Bey egemenlik alanını ikiye bölüp kardeşi ile paylaşmış, günümüz Irak'a kadar uzanan batı bölümünü Tuğrul Bey, doğu bölümünü (Horasan) de kendisi yönetmiştir.

Çağrı Bey kardeşi Tuğrul Bey'le her zaman iyi ilişki kurmuşlar, Çağrı Bey, Tuğrul Beye karşın birkaç evlat geriye bırakmıştır.

Hanedanlar arasında dostluk ve siyasi bağların kurulması ve Tuğrul Bey'in İslam peygamberi nesli ile kucaklaşması için Abbasi Halifesi El-Kâim'in kızı Seyyide Fâtıma el-Betül ile Çağrı Bey'in kızı Hatice Arslan Hatun'da halife ile evlenmiştir. Tarihi kaynaklarda Tuğrul Beye karşın Çağrı Beyin hayatı ile ilgili fazla bir bilgi bulunmaz. Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Çağrı Bey karakterine Erdinç Gülener hayat vermektedir.

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)