Edebiyat Dergiciliği'nin Kargolarla İmtihanı

Dijitalleşmenin ve sanal yayıncılığın hızla yaygınlaştığı çağımızda, ne yazık ki, zâten hiçbir kâr amacı olmayan basılı edebiyat dergileri ayakta kalmaya çalışıyor.

Kapsam 25.12.2020, 21:53 25.12.2020, 22:21
Edebiyat Dergiciliği'nin Kargolarla İmtihanı

Genelde yayıncılık sektörünü, özelde ise, edebiyat dergilerini ve dolayısiyle Türk fikir hayatını zor günler bekliyor.

Dijitalleşmenin ve sanal yayıncılığın hızla yaygınlaştığı çağımızda, ne yazık ki, zâten hiçbir kâr amacı olmayan basılı edebiyat dergileri ayakta kalmaya çalışıyor.

Az sayıdaki abone desteği ve sınırlı sayıdaki satış noktalarından elde edilen gelir, dergilerin basım, mizanpaj giderlerini karşılamaya yetmezken, son dönemlerde artan “posta/gönderi bedelleri” de edebiyat dergilerini iyice çıkmaza sokmaktadır.

Muhakkaktır ki, bu durum, kitap yayıncıları için de aynı derecede zorluk arzetmektedir.

PTT 16 TL’ye gönderiyor

Samsun ilimizin Bafra ilçesinde yayınlanan Edebice Dergisi’nin Genel Yayın Yönetmeni Yaşar Vural, taşrada, bu zorlukları çeken bir yayıncı olarak âdeta feveran ediyor.

Vural; ülkemizde, kültür sanat faaliyetlerinin taşıyıcı kolonlarından olan edebiyat dergilerinin kargo ücretleri artmadan önce de birçok zorlukla boğuştuğunu ancak son dönemde artan gönderi ücretleri sebebiyle işin daha da çıkmaza girdiğini söyledi.

Edebice Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Yaşar Vural, sözlerine şöyle devam etti:

“Daha önceleri, Devletimiz’in resmî bir kurumu olan “PTT Kargo”yla, abonelerimize 5 TL ödemek suretiyle dergi gönderebiliyorduk. Şimdi ise, bir adetini 15 TL’ye sattığımız derginin kargo bedeli olarak bizden 16 TL talep edilmektedir.

Özel kargo şirketleri belli şartlarda indirim sağlasalar bile, 2 aylık- 3 aylık periyotlarla çıkan edebiyat dergilerinin onların talep ettiği sayılara ulaşması mümkün görünmüyor. Yâni; takriben, her yayın döneminde, 1000 ( bin) veya 2000 (iki bin) adet dergi göndereceksiniz ancak bunun karşılığında belirli bir oranda indirim alabileceksiniz.

Bu ise, yaşanan ekonomik şartlarda pek mümkün görünmemektedir.

Kaldı ki, 2021 için kargo gönderi ücretlerinin de artacağı ortadadır.

Bu süreçte; edebiyat dergilerine, en azından, büyük sermayeye dayanmayan meselâ banka destekli olmayan edebiyat dergilerine; “kamu yararı” gözetme zorunluluğu bulunan devletimizin ulaştırma alanında faaliyet gösteren kurumundan destek bekliyoruz.” dedi.

Yaşar Vural, bu durumun, kültür ve fikir hayatımıza büyük çapta sekte vurduğuna da dikkat çekerek sözlerini şöyle tamamladı:

“2018’deki kur artışından olumsuz etkilenen yayıncılık sektörü gibi; aylık, iki aylık hattâ üç aylık/ mevsimlik yayın yapan edebiyat dergilerinin de bundan olumsuz etkilendiği ortadadır. Özellikle, magazin, eğlence, aktüalite gibi popüler alanda yayın yapan dergilerin aksine, bilhassa taşrada yayın hayatına devam eden edebiyat dergilerinin sponsor ve reklam desteği gibi gelir kaynaklarından da mahrum oluşu, bu zorluğu daha da artırmaktadır. Buna rağmen; Türk Yurdu, Bizim Külliye, Türk Edebiyatı gibi, vakıf veya cemiyetlerce desteklenen bâzı sanat, fikir ve edebiyat dergilerinin bile bu zorluğu yaşadığına şâhit olmaktayız. Ancak; bunların dahi, son zamanlarda artan gönderi maliyetleriyle baş etmeleri zor görünüyor.”

KAPSAMHABER

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)