Habib Baba ve 4.Murat

Şu dünyada ders alacağımız okadar şeyler varki... Yeterki ders almasını bilelim. Asıl ders almamız gerekende geçmişten günümüze kadar gelen yaşanmış hayatların hikayeleri...

Kapsam 24.08.2015, 18:02 25.07.2016, 19:53
Habib Baba ve 4.Murat

Şu dünyada ders alacağımız okadar şeyler varki... Yeterki ders almasını bilelim. Asıl ders almamız gereken geçmişten günümüze kadar gelen yaşanmış hayatların hikayeleri. İşte bu hikayede ders alınması gereken bir hikaye...

Olay Sultan 4. Murat zamanında geçiyor. O zamanlar Habib Baba adında bir Allah dostu yaşarmış. Etrafında, yaşlı fakir ve gariban biri olarak bilinirmiş. Uzun bir yolculuktan sonra İstanbul'a gelmiş. Yorgunluğunu atmak için bir hamam gelmiş. Ancak ogün 4. Murat’ın vezirleri kapatmış hamamı. Hamamcı Habib Babayı içeriye sokmak istemediyse de rica minnet hamamcıyı razı etmiş. Hamamcı, Habib Baba’nın ısrarına dayanamamış ve kendisine gösterilen odaya girmiş ve yıkanmaya başlamış.

Birazdan yine fakir bir genç hamamcının karşısına dikilmiş.

Ancak bu genç tebdil-i kıyafet içinde gelen 4.muratmış.

O gün vezirlerinin hamamda, topluca alem yapacaklarından haberdar olduğundan "Vezirlerinin kendi başlarına nasıl eğleniğini, eğlenirken kendisinin arkasından söz söyleyip söylemediklerini..." merak etmiş.


Hamamcı padişahı tanımadığından; bu fakir gence de Habib Baba’ya söylediğinin aynısını söylemiş. "Bugün Sultan 4. Murat'ın vezirleri hamamı kapattılar. Dışarıdan müşteri alamam." Padişah da ısrar etmiş. "Ne olursun hamamcı? Kirli bedenle ibadetimi nasıl yaparım?" Hamamcı yine dayanamamış ısrara...

Habib Baba’nın yıkanmakta olduğu odayı göstererek, genç padişahın kulağına fısıldamış; "Şu odada bir ihtiyar yıkanıyor. Sen de sar peştemali beline, o odaya gir. Beraber sessizce yıkanın, bir an evvel çıkın. Aman gözünüzü seveyim vezirlerin varlığınızdan haberi olmasın." Sultan 4. Murat beline peştemalı sarıp Habib Baba’nın bulunduğu odaya girmiş. Usulca selam verdikten sonra yıkanmaya başlamış. Bu arada, hamamın büyük salonundan gelen tef, dümbelek, şarkı, türkü sesleri ortalığı inletiyormuş...


Habib Baba'nın gözü, genç hamam arkadaşının sırtına takılmış. Gencin sırtı pek bir kirli gibi görünmüş gözüne... Habib Baba, o kişinin tedbil-i kıyafet padişah olduğunu habersiz yumuşak bir sesle sormuş; "Evladım sırtın pek bir kirlenmiş. Müsaade edersen bir keseleyivereyim." Padişah aldığı bu teklif karşısında çok şaşırmış ama çok ha hoşuna gitmiş. Hoşuna gitmiş çünkü; ömründe ilk defa biri ona padişah olduğunu bilmeden, sırf bir insan olduğu için ve karşılık beklemeksizin bir iyilik yapmayı teklif etmekteymiş. Memnuniyetle Habib Baba'nın yanına yanaşan padişah; "Buyur baba" demiş, "Ellerin dert görmesin!" Bu sırada içerideki alemin sesleri hamamı çınlatmaya devam etmekteymiş.


Habib Baba, 4. Murat'ın sırtını bir güzel keselemiş... Padişahın gönlü bir kuru teşekkürle yetinmeye razı olmamış. "Ne de olsa insandır. O da her insan gibi kendine yapılan iyiliklerin kölesidir." diye düşünüp; "Baba" demiş, "Gel ben de senin sırtını keseleyeyim de ödeşmiş olalım." Habib Baba teklifin kimden geldiğinden habersiz, tebessümle; "Olur evladım" demiş. Sultan 4. Murat bir yandan kese yaparken, bir yandan da Habib Baba'nın ağzını yoklamak istemiş. "Baba be" demiş, "Duyuyor musun şu içerdeki eğlencenin seslerini... Şu hayatta Sultan'a vezir olmak varmış. O seni sevince; bak adamlar içerde tef, dümbelek hamamı inletiyorlar... Sen ve ben ise burada iki hırsız gibi..." Habib Baba genç sultana kendi hükmünü söylemiş:


- Be evladım Sultan Murat dediğin kimdir? Sen asıl Alemlerin Rabbi'ne kendini sevdirmeye bak! O seni sevince; sırtını bile Sultan Murat'a keselettirir!...

Yorumlar (0)