banner434

banner433

Kanatlı Kümes Hayvanlarında Davranış Psikolojileri

Mustafa Kemal Bektaş, kanatlı hayvanların psikolojik ruh durumları ve yaşamları ile ilgili "Kanatlı Kümes Hayvanlarında ve Civcivlerde Davranış Psikolojileri" hakkında bir yazı kaleme aldı.

Kapsam 16.01.2022, 13:45 16.01.2022, 14:02
Kanatlı Kümes Hayvanlarında Davranış Psikolojileri

"Kanatlı Kümes Hayvanlarında ve Civcivlerde Davranış Psikolojileri" hakkında yazan Mustafa Kemal Bektaş, kanatlı hayvanların psikolojik ruh durumları ve yaşamları ile ilgili önemli hususlara işaret etti.

"Sanmayınız ki bir tek biz insanlarda psikolojik ruhsal durum var. Bizde olduğu gibi kanatlılarda da psikolojik ruhsal döngü bulunmaktadır. Tüm hayvanlar kontak kuran bir bakışa, bir sese, karşısındaki kendisine bakana alâkayla bakar. Etkiye tepkinin en iyi izlendiği ortam hayvanlarla temastır. Hayvanlar sevecendir. Gülümsemeyle gelen tatlı bir sese, nefese anında iştirak ederler." 

MUstafa Kemal Bektaş yeni yazısında kanatlıların bir sosyal düzen içerisinde yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:

Kanatlılarda bir sosyal düzen içerisinde yaşarlar. Yabani kanatlılar (tavuk, ördek, kaz v.s) genellikle baskın karakterli bir erkek ve bir veya daha fazla kanatlıdan oluşan küçük gruplar halinde yaşarlar. Alt statüdeki erkekler bu gruplarla az da olsa bir ilişki kurabilirler. Dar alanda fazla miktarda yiyecek olması durumunda, gruptaki hayvan sayısı 20’nin  üzerine çıkabilir ve erkek ile dişiler arasında yeni bir hiyerarşik düzen anında oluşmaktadır. Yabani kanatlılar gecelerini bir çalı dibinde, kaya oyuğunda; yabani tavuklar da gecelerini, ağaçların üzerinde tüneyerek geçirirler ve aktif değildirler. Gündüzleri ise bu kanatlı büyük grupları bir erkek ve bir kaç dişiden oluşan  alt gruplara ayrılır. Alt statüdeki erkekler de kendi  aralarında küçük gruplar oluşturmaktadır. Bu davranış  özellikleri genetik olarak evcil kanatlıların, tavukların genlerinde de bulunmaktadır." 

Civcivler 16 günlük yaşa ulaştığında yaşamın gereği olarak sosyal düzeni oluşturmak için dövüşmeye başladıklarını, Araştırmalar,  tamamen dişi civcivlerden oluşan gruplarda sosyal  düzeninin 10 ncu haftada belirginleştiğini saptadıklarını belirttiğini ifade eden Bektaş, "Küçük gruplarda sosyal düzen büyük gruplara göre daha erken dönemde (8nci haftada) oluşmaktadır. Erkek gruplarda sosyal düzen haftalarca çözümsüz kalabilmektedir. Araştırmacılar, bazı civcivlerin erken dönemde liderlik vasıflarını geliştirdiğini gözlemlemişlerdir. Yapılan bir denemede iki petekten biri ısıtılmış diğeri devre dışı bırakılmış, civcivler ısınan peteğin başına gitmişler, ısınan petek kapatılıp, diğer petek açıldığında ise civcivler bu kezde diğer peteğe yönelmişlerdir. Bazı civcivlerin diğerlerine göre daha kısa sürede tepki verdiği görülmüş, lider civcivin, grubu sıcak ısı lambası altına götürdüğü ve daha sonra da izole edilmiş soğuk bir yerde tutulan bir civcive liderlik yaparak onu da ısı lambasının altına getirdiği gözlenmiştir." dedi.

Anaç ve civciv ilişkisi psikolojisi : 

Kanatlı ve embriyo arasında kuluçka döneminde bile etkileşimlerinin olduğunun bazı kanıtları bulunduğunu, civcivin kuluçkadan çıkmasına bir gün kala anne ve civciv aralarında sesli iletişim kurmaya başladıklarını ve kuluçkadan çıkış zamanı yaklaştıkça bu iletişim daha da arttığına dikkat çektiği yezısında, Embriyo bir tehlike çağrısı vermeye başlayınca, tavuk sese cevap verir ya da yuvaya döner bu durumu algılayan 
embriyo sakinleşir ya da memnuniyet sesleri çıkarır. Civcivlerin yumurtadan çıkış süresi... DEVAMI

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)