Alexa

Milli Mutabakat Nedir, Ne Değildir?

Son zamanlarda çok sık duyduğumuz milli mutabakat ile ilgili M.Halistin Kukul "Milli Mutabakat Nedir" başlığı altında aydınlatıcı bir makale yazdı.

Milli Mutabakat Nedir, Ne Değildir?

"Millet yoksa devlet; devlet yoksa millet, sâhipsiz demektir. " ifadelerini kullanan M. Halistin Kukul, "Milli Mutabakat Nedir" başlığı altında önemli bir değerlendirmede bulundu.

"Devlet yönetiminde, ‘halk / vatandaş / millet” veya yargı, ordu, sendikalar, üniversiteler. idâreye ne kadar karışırsa veya müdâhale ederse değil, ne kadar ‘destek olur katılırsa’, o devlet, iç murakabesini yapar ve “halka / vatandaşa / millete” daha adâletli olur, huzuru ve güveni sağlamada başarılı olur." ifadelerini kullanan Halistin Kukul, demokrasilerde, partilerin önemli yer tuttuğuna işaret ederek," Muhakkak ki; her parti, bir diğerinin/başkasının/ötekinin görüşünü değil, kendininkini esas alan ilkelerle, Devlet’i idâreye tâlip olur." dedi.

Anayasayı hiçe sayan partinin, hâliyle kanunları da, milleti de hiçe saymış olacağını ve kendi başına buyruk bir idâre sergileyeceğini hatta bu parti, şâyet iktidarda olursa, iş, daha da vahamet arzedeceğini belirtti.

Dünyanın bir bulanıklık, karmaşa, kaos içinde olduğunu anlatan Kukul; dünyanın böyle olmadığı bir zamanı olmadığınıda belirterek, "Mes’ele; kişinin kendisine ve yakın çevresine saygıyla başlar ve ‘demokrasi’ kavramıyla da, devlet’te yerini alır. Bu alış, bir “oy” ile olup, bâzılarınca çok küçük gibi görünse de, millî irâdenin tecellisi bakımından çok makbûl ve mukaddestir. Onda, yalana ve hîleye asla yer olmamalı ve yer verilmemelidir. Çünkü, “millî mutabakatı” sağlayan yegâne çözüm unsuru budur." dedi. Devamı için Tıkla: Milli Mutabakat Nedir"

KAPSAMHABER

Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2019, 01:49
YORUM EKLE