Mistik Topaz Taşı Nedir, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir?

Mistik Topaz Taşı Dünyanın değişik noktalarında çıkarılmaktadır. Günümüzde süs eşyası ve takılar olmak üzere birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Peki, topaz taşı nedir, Özellikleri ve faydaları nedir?

Kapsam 13.06.2021, 22:53
Mistik Topaz Taşı Nedir, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir?

Mistik Topaz taşı elmas ile aynı ağırlığa sahip olan ve değişik renkleri bulunan çok değerli madenlerden birisidir. Peki, mistik ne demektir, Mistik Topaz taşı ne demektir, nasıl bir taştır?

MİSTİK TOPAZ TAŞI’NIN ANLAMI VE ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Mistik, kelime kökeni bakımından Tasavvufa Ait Olan , “Esoterik” , Öğretiye Bağlı Kimse anlamınıı taşır. Topaz ise, ısıya dayanıklılığıyla bilinen ve katışıksız formda iken renksiz görünen değerli bir taştır.

Tarih boyunca farklı alanlarda kullanılmış olan değerli taşlar M.Ö. 4. Binyıl sonlarında özellikle Mısır ve Mezopotamya’da mücevherat alanında değerlendirilmiştir. Değerli taşlar taşımış oldukları ruhani özelliklerin fiziki dünyaya temas edebilmeleri açısından her dönemin inancına ve modasına adapte edilerek herkes tarafından ilgi kaynağı olmuştur.

MİSTİK TOPAZ TAŞI’NIN BİLİNEN FAYDALARI NEDİR

Gündelik yaşamın şifacısı olarak da değerlendirebileceğimiz Mistik Topaz Taşı ruhsal ve fiziksel gelişimi olumlu olarak etkilemektedir. Adından da anlaşılacağı üzere sezgisel güce öncülük ve kaynaklık eden Mistik Topaz Taşı fiziksel hayatın içerisinde yer alan insanların bireysel ve kolektif tarafta frekanslarını güçlendirebilmelerini sağlamaktadır. Bununla birlikte bağışıklık sistemini destekleyici özellikleri olduğu da bilinmektedir.

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)