Prof. Dr. Tellioğlu; Azeri İsmi Terk Edilmelidir!

Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu; sosyal medya hesabından çok önemli bir mesaj vererek, "Azerbaycan Türklerini ifade etmek için kullanılan Azeri ismi terk edilmelidir." dedi.

Kapsam 19.12.2019, 00:18 05.01.2020, 23:42
Prof. Dr. Tellioğlu; Azeri İsmi Terk Edilmelidir!

Tarihçiler ve araştırmacılar, Azerbaycan isminin kökeni hakkında farklı görüşler öne sürmüşlerdir. Ancak "Azerbaycanlı" adında bir milletin olmadığı düşüncesinde hemfikir olmuşlardır. Tarihe bu açıdan baktığımızda, bu konuyu incelemiş olanlar bölge halkına "Azerbaycanlı" veya "Azeri" isimlerini vermemiş ve böyle tanımlandırmamışlardır.

Bugün, yaygın ve önyargılı bir şekilde, "Azerbaycanlı milleti", "Azeri milleti", "Azerice dili" veya "Azerbaycan dili" gibi kullanımlar yaygınlaştırılmaktadır. Dünyanın her tarafında yaşayan Türklerin birliğini ve beraberliğini önlem için her türlü oyunlara başvuranlara karşı çok önemli bir mesa veren Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu, sosyal medyada twitter adresinde ikazda bulunarak "Azeri" isminin terk edilmesi gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu sosyal medya mesajında; "Azerbaycan Türklerini ifade etmek için kullanılan Azeri ismi terk edilmelidir. Tarih boyunca Azeri isimli bir Türk topluluğu var olmamıştır. Azerbaycan Türkleri Türkiye, Türkmenistan, İran, Irak ve Suriye’deki soydaşları ile birlikte Oğuz grubunun önemli bir kısmını oluşturur." dedi.

Konuyla ilgili önemli bilgiler

Azerbaycanlıların Milleti Nedir?

Bazıları "Azeri" veya "Azerbaycanlı" diyor. "Azeri" kelimesi kısa bir süre önce ortaya çıkmıştır. Size net olarak söyleyebilirim ki, Farslar biz Oğuz Türklerini "Azeri Milleti" olarak adlandırmış, Ruslar ise "Azerbaycanlı Milleti" olarak adlandırmıştır.

Bunun nedeni şüphesiz İran olarak adlandırdığımız Fars devletinin 40 milyon Azerbaycan Türkünün ayaklanmasından korkmasıdır. İran Fars devleti "Azeriler" diyerek bizi Türk milletinden ayırmak istemediler.

Öte yandan, Ruslar "Azeri veya Azerbaycanlı", Özbek, Kazak, Tatar, Tacik diye Türk milletini parçalayarak hükmetmiştir.

Aksi halde Türklerin tek Türk milleti adı ile birleşip onlara isyan edeceklerini ve Kafkaslarda, Avrasyada hüküm süreceklerini biliyorlardı.

Ruslar, Persler ve İngilizler tarih boyunca Türk milletine karşı" böl, parçala, yut veya hükmet" politikası izlemiştir.

Azerbaycan tarih boyunca Oğuz Türkmen, Türk yurdu olmuştur. Hatta ünlü Türk tarihçi M.F.Kirziyoğlu, Dede-Korkut destanındaki hikayelerde geçen yer adlarının Azerbaycan'da olduğunu ispat etmiştir.

Tarihte Azerbaycan Türkleri için Bizanslılar "Turkia" ve Farslar "Türkmen cenneti" olarak adlandırdılar. Azerbaycan'da yaşayan nüfusa Osmanlı-Safevî kaynaklarında da, "Türkmen" denilirdi. Oğuz Türk hükümdarı Şah İsmail Azerbaycan topraklarında yaşayan insanlara "Türk oğulları" olarak hitap etti ve şu şekilde buyurdu: "Ey Türk oğulları! dilinizin bir sözünü dünyanın hiçbir diline, bir avuç toprağınızı dünyanın hiç bir devletine değişmeyin. Onu koruyun ve gelecek nesillere bırakın!"

Tarihçiler ve araştırmacılar, Azerbaycan isminin kökeni hakkında farklı görüşler öne sürmüşlerdir. Ancak "Azerbaycanlı" adında bir milletin olmadığı düşüncesinde hemfikir olmuşlardır. Tarihe bu açıdan baktığımızda, bu konuyu incelemiş olanlar bölge halkına "Azerbaycanlı" veya "Azeri" isimlerini vermemiş ve böyle tanımlandırmamışlardır.

Bugün, yaygın ve önyargılı bir şekilde, "Azerbaycanlı milleti", "Azeri milleti", "Azerice dili" veya "Azerbaycan dili" gibi kullanımlar yaygınlaştırılmaktadır. Nedense bu durum Güney Azerbaycan’da değil de, Kuzey Azerbaycan’da böyledir. Kuzey Azerbaycan'da halkın dilinde "azeri" ve "azerice" kelimeleri özellikle kullanılıyor. Güney Azerbaycan’daki soydaşlarımız Fars zulmüne maruz kalmalarına inat daha cesurlar ve gerçeği değiştirmiyorlar. Güney Azerbaycan’daki soydaşlarımız her zaman ve her yerde Türk milletinden olduklarını ve dillerinin Türkçe olduğunu özellikle belirtiyorlar.Bu gerçeği Tebriz ziyaretimde bizzat gözlemledim.

Kendilerini "Azeri" veya "Azerbaycanlı" olarak adlandıranlar, tarihsel araştırma yaptıkları takdirde büyük bir hata yaptıklarını farkedeceklerdir. Farslar ateşe tapan küçük bir grubu "Azeri" olarak isimlendiriyor.

"Azerbaycanlı" adında bir milletin olmayacağını okuyan ve inceleyen herkes anlayabilir. Çünkü "Azerbaycanlı", “Amerikalı”, “Fransalı” gibi ifadeler hangi ülkeden olduklarını belirten ifadelerdir. Bu şekilde bir millet adı olamaz. Nasıl ki, Iraklı, Suriyeli, Libyalı ve Dubaili diye bir millet yoktur ve burada yaşayan insanların milli kimliği "Arap"tır, ve Azerbaycanlıların, Özbekistanlıların, Kazakistanlıların, Türkmenistanlıların, Türkiyelilerin, Güney Azerbaycanlıların, Iraklı ve Suriyeli Türkmenlerin milliyeti ise Türktür. Yani bu insanlar, ulusal azınlıklar hariç aslen Türk milletine mensupturlar.

Milattan önceki dönemlerden XX. yüzyıla kadar, Azerbaycan’da yaşayan insanlara her zaman Türk ve konuştuğumuz dile de Türkçe denilmiştir. Sovyet döneminde, Rusların işgali ile birlikte "Azeri" ve "Azerice" ifadeleri özellikle yaygınlaştırıldı. Stalin 1936'da “Türk milleti” denilmesine karşı çıkarak özellikle “Azerbaycanlılar” denilmesini tebliğ ettirdi. Stalin'in amacı Türklere karşı "böl, parçala, idare et" politikasını hayata geçirmektir. Unutulmaz şair Bahtiyar Vahapzade’nin bu mısraları her şeyi izah etmeye yetiyor:

"Qurdlar olub çobanların qoyunu, (Kurtlar olur çobanların koyunu)

İtdən öyrənirsən öz soyunu, (İtten öğrenirse, kendi soyunu)

Azərilik komunizmin oyunu, (“Azerilik” komünizmin oyunu)

Azəri deyilik,Türk oğlu Türkük. (Azeri değiliz, Türk oğlu Türk’üz!)

Halbuki, 1919, 1924 yıllarına ait belgeler ve 1929 yılına ait kitaplarda Türk dili ve sonrasında 1935 ve 1941 yıllarına ait kimlik kartı ve pasaportlarda milli mensubiyetimiz Türk milleti olarak geçer. Daha sonra bağımsızlık döneminde merhum liderimiz, devlet başkanımız Ebulfez Elçibey'in zamanında da kitaplara "Türk dili" olarak geçmiştir.

Demek ki bizlerin Türk milletine mensup olduğu gerçeği işgalcileri (Rusları, Farsları) ciddi anlamda rahatsız ediyor ve korkutuyordu. Merhum düşünür ve şairimiz Bahtiyar Vahapzade'nin şu mıslarının tam yeri olduğunu düşünüyorum:

"Anlaya bilmirəm, niyə "TÜRK" sözü,

Kiminsə başına düşən daş olub... "

(Anlayamıyorum niye Türk sözü,

Kimin başına düşse taş olur?)

Azerbaycan şairlerinden Samed Vurgun'un Stalin'in kabulünde okuduğu "Rehbere selam" adlı şiirinde Türk sözünü kullanmıştır:

Bakının sayrışan ulduzlarından, (Bakü'nün parlayan yıldızlarından)

Çadrasız, boyasız Türk qızlarından, (Çadrasız, boyasız Türk kızlarından)

Uçan durnaların xoş avazından, (Uçan turnaların hoş avazından)

Bizim aşıqların avazında, (Bizim aşıkların avazında,)

Şərqin qapısından yanan bir şamdan, (Doğunun kapısında yanan bir şamdan)

Günəşli gündüzdən, aylı axşamdan, (Güneşli gündüzden, aylı akşamdan)

Azad sənətimdən, azad dilimdən, (Hür sanatımdan, hür dilimden)

Mənə könül verən öz sevgilimdən (Bana gönül veren öz sevgilimden)

Salam gətirmişəm huzuruna mən, (Selam getirdim sana ben,)

Bu gündən, gələcək qərinələrdən! (Bugünden, gelecek yıllardan!)

Sizlerle Azerbaycanlıların Türk milletine mahsus olduğunu tarihi delil ve belgeleriyle paylaştım. Şimdi kendilerini "Azeri" diye ateşe tapan küçük bir kesim olarak görenlere ve "Azerbaycanlı" milleti diye adlandıranlara yeniden düşünmelerini tavsiye ediyorum. Aksi halde, sadece 1936 yılından sonra meydana gelen bir millet olarak görülecekler.

Azerbaycan'ın merhum devlet başkanı Haydar Aliyev de her zaman "Türkiye ve Azerbaycan bir millet, iki devlettir" demiştir.

KAYNAKLAR;

Avazturk.com: "Azeri mi,Türk mü? Yüz Yıllık Asimilasyon Projesi - AYNUR TALIBLI 

genelbilgi.com

Bülent Pakman.Ağustos 2012.Son guncelleme Ekim 2013. http:wp/me PA exV-2

Kemal Gözler Doç.Dr. Uludağ Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi öğretim üyesi

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (2)
Yazar Aynur Talıblı.Tarih ve Medeniyet Araştırmacısı. 7 ay önce
Merhaba,siz Azerbaycanlı Oğuz Türk'ü,Tarih ve Medeniyet Araştırmacısı ,gazeteci yazar Aynur Talıblı yazıyor.Size yayınladığınız bu https://www.google.com/amp/s/www.kapsamhaber.com/amp/kapsam/prof-dr-tellioglu-azeri-ismi-terk-edilmelidir-h56695.html haberle ilgili yazıyorum. Yayınladığınız haberde benim " Azeri mi Türk mü? Yüz Yıllık Asimilasyon Projesi " isimli makalem yayınlanmış Ama " Azeri mi Prof. Dr. Tellioğlu; Azeri İsmi Terk Edilmelidir" başlığıyla haber verilmiş. Halbu ki yazının devamın benim makalem yayınlanmışdır "Azeri mi,Türk mü? Yüz Yıllık Asimilasyon Projesi - AYNUR TALIBLI https://www.avazturk.com/azeri-mi-turk-mu-yuz-yillik-asimilasyon-projesi-1691yy.htm
TÜRK AMANİ 7 ay önce
AYNUR HANIM SİZİN YAZILARINIZI BEĞENEREK OKUYORUZ.YENİ YAZILARINIZI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ.BİR GÜNEY AZERBAYCAN TÜRK`Ü OLARAK SİZİN TÜRK DÜNYASI İÇİN ÖNEMLI BİR İSİM OLDUĞUNUZU BİLİYORUZ. ALLAH C.C SİZDEN RAZİ OLSUN NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 31 66
2. Trabzonspor 31 62
3. Sivasspor 31 54
4. Beşiktaş 31 53
5. Galatasaray 31 52
6. Alanyaspor 31 51
7. Fenerbahçe 31 50
8. Gaziantep FK 31 41
9. Göztepe 31 39
10. Antalyaspor 31 38
11. Kasımpaşa 31 36
12. Gençlerbirliği 31 33
13. Malatyaspor 31 32
14. Denizlispor 31 32
15. Çaykur Rizespor 31 32
16. Kayserispor 31 31
17. Konyaspor 31 30
18. Ankaragücü 31 26
Takımlar O P
1. Hatayspor 32 60
2. Erzurum BB 32 56
3. Adana Demirspor 32 55
4. Bursaspor 32 55
5. Akhisar Bld.Spor 32 54
6. Fatih Karagümrük 32 53
7. Altay 32 51
8. Ümraniye 32 44
9. Keçiörengücü 32 44
10. Giresunspor 32 44
11. Menemen Belediyespor 32 42
12. İstanbulspor 32 37
13. Balıkesirspor 32 35
14. Altınordu 32 33
15. Boluspor 32 30
16. Osmanlıspor 32 27
17. Adanaspor 32 21
18. Eskişehirspor 32 12
Takımlar O P
1. Liverpool 34 92
2. Man City 34 69
3. Chelsea 34 60
4. Leicester City 34 59
5. M. United 34 58
6. Wolverhampton 34 52
7. Sheffield United 34 51
8. Arsenal 34 50
9. Tottenham 34 49
10. Burnley 34 49
11. Everton 34 45
12. Southampton 34 44
13. Newcastle 34 43
14. Crystal Palace 34 42
15. Brighton 34 36
16. West Ham 34 31
17. Watford 34 31
18. Bournemouth 34 28
19. Aston Villa 34 27
20. Norwich City 34 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 77
2. Barcelona 35 76
3. Atletico Madrid 35 63
4. Sevilla 35 63
5. Villarreal 35 57
6. Getafe 35 53
7. Real Sociedad 34 51
8. Valencia 35 50
9. Athletic Bilbao 35 48
10. Granada 34 47
11. Osasuna 35 45
12. Levante 35 43
13. Real Betis 35 41
14. Real Valladolid 35 39
15. Eibar 35 36
16. Celta de Vigo 35 36
17. Deportivo Alaves 34 35
18. Mallorca 35 32
19. Leganés 35 29
20. Espanyol 35 24