Protokol Nedir? İl ve İlçelerde Protokol Sırası

Protokol nedir, Protokol kimlere denir? İl ve ilçelerde protokol sırası nasıldır? Kaç çeşit protokol vardır? gibi soruların cevabını haber içeriğimizde bulabilirsiniz?

Kapsam 23.09.2020, 15:07 27.09.2020, 03:07
Protokol Nedir? İl ve İlçelerde Protokol Sırası

Politikada, uluslararası alanda çeşitli kuruluşlar arasında, İl ve ilçelerde ortak hareket edilecek hususları üzere akdedilir. Çeşitli resmi tören, ziyaret, kokteyl, karşılama, uğurlama, konferans, diplomatik etkinlikleri, devlet adamları arasındaki yazışmaları ve devletler arasındaki resmi belgeleri içine alan protokol, çoğu insan tarafından ne anlama geldiği bilinmemekte ve araştırılmaktadır.

Protokol kelimesi dilimizde sıklıkla karşımıza çıkan sözcükler arasındadır. Protokol, Fransızca dilinden Türkçe'mize girmiştir.

Türk Dil Kurumuna Göre Protokol Nedir?

TDK’ye göre protokol sözcüğü ne anlama geliyor? Protokol kelimesinin kökeni ne protokol kelimesinin kaç anlamı vardır, TDK'ye göre anlamı nedir?

Diplomaside yazılı belge türü anlamı da taşıyon Protokol,  bir nevi anlaşma ya da ek anlaşma niteliği de taşımaktadır. Bunlar anlaşma ya da sözleşmeden daha az resmiyete sahiptirler. 

Bu hususta protokol çeşiterine bakıldığında, 

Katma Protokol, bir anlaşmaya ilave olunan hususlar 

Katılma Protokolü, bir örgüte üyelik için anlaşma niteliği 

Gizli Protokol, bir anlaşmada yer alması sakıncalı görülen ve sadece imzacı taraflar arasında bilinen hususlar 

Türkiye'de protokol ilk ne zaman kullanıldı

Protokol,1330'da ilk kez resmi tutanak anlamında ifade edilmiştir. 1829'da ilişkileri düzenleyen kurallar bütünü olarak düşünülmüştür. Osmanlı'da ilk defa Fatih Sultan Mehmet tarafından dile getirilen Protokol; resmi tören ve yemeklerde düzen sağlar, ast ve üst arasındaki ilişkiyi düzenler. Statüyü korur, güçlendirir, yüceltir. Özünde saygı, nezaket ve zarafet vardır. Yani birine baktığınızda "Ne kadar ince bir insan..."  dedirten tüm vasıflardır. 

DEVLET PROTOKOL LİSTESİ

CUMHURBAŞKANI
CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANI
BAŞBAKAN
ESKİ CUMHURBAŞKANLARI
T.C. BÜYÜKELÇİSİ
KTBK KOMUTANI
GÜV. K. KOMUTANI VE TÜMEN KOMUTANLARI
YÜKSEK MAHKEME BAŞKANI
BAŞBAKAN YARDIMCISI, EKONOMİ, TURİZM, KÜLTÜR VE SPOR BAKANI
ANA MUHALEFET PARTİSİ BAŞKANI
BAKANLAR KURULU ÜYELERİ
DIŞİŞLERİ BAKANI

  • MALİYE BAKANI
  • İÇİŞLERİ BAKANI
  • BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANI
  • MİLLİ EĞİTİM BAKANI
  • GIDA, TARIM VE ENERJİ BAKANI
  • SAĞLIK BAKANI
  • ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
  • ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANI

CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKAN YARDIMCISI
TUGAY KOMUTANI VE GÜV. K. KOMUTANI YARDIMCISI (General ise)
BAŞSAVCI
SAYIŞTAY BAŞKANI
KAMU HİZMETLERİ KOMİSYONU BAŞKANI
OMBUDSMAN
MECLİSTE GRUBU BULUNAN SİYASİ PARTİ GENEL BAŞKANLARI
MECLİS BAŞKANLIK DİVANI ÜYELERİ
MECLİSTE TEMSİL EDİLEN SİYASİ PARTİ GENEL BAŞKANLARI
SİYASİ PARTİ MECLİS GRUP BAŞKAN VEKİLLERİ
MECLİSTE GRUBU BULUNAN SİYASİ PARTİ GENEL SEKRETERLERİ (Milletvekili ise) 
MİLLETVEKİLLERİ
YÜKSEK MAHKEME YARGIÇLARI
CUMHURBAŞKANLIĞI MÜSTEŞARI
BAŞBAKANLIK MÜSTEŞARI
TC BÜYÜKELÇİLİĞİ MÜSTEŞARI
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI MÜSTEŞARI
KTBK KOMUTANLIĞI KURMAY BAŞKANI
GÜVENLİK KUVVETLERİ KURMAY BAŞKANI
BAKANLIK SIRASINA GÖRE MÜSTEŞARLAR
SİVİL SAVUNMA BAŞKANI
POLİS GENEL MÜDÜRÜ
BAŞBAKANLIK DENETLEME KURULU BAŞKANI
BAŞSAVCI YARDIMCISI
SAYIŞTAY ÜYELERİ
KAMU HİZMETLERİ KOMİSYONU ÜYELERİ
YÖDAK BAŞKANI

GENEL SEKRETERLER VE GENEL KOORDİNATÖRLER
DİNİŞLERİ DAİRESİ BAŞKANI
KAYMAKAMLAR
İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARI
REKTÖRLER
MERKEZ BANKASI BAŞKANI
BAKANLIK SIRASINA GÖRE GENEL MÜDÜRLER
ALBAYLAR
BAKANLIK SIRASINA GÖRE MÜDÜRLER VE DANIŞMANLAR
KURUM MÜDÜRLERİ
MUHARİP DERNEK BAŞKANLARI
KAMUYA YARARLI DERNEK BAŞKANLARI
KAMU NİTELİKLİ MESLEK KURULUŞLARI BAŞKANLARI 

Taşra (İl, İlçe) Protokol Sıralaması

Mahallin En Büyük Mülki İdare Amiri (İlde Vali, İlçede Kaymakam)
TBMM Üyeleri
Mahallin En Büyük Komutanı, General ve Amiraller, Garnizon Komutanı
Belediye Başkanı
Cumhuriyet Başsavcısı - Baro Başkanı
Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı
Bölge İdare Mahkemesi Başkanı
Üniversite Rektörleri
Rektör yardımcıları, fakülte dekanları, enstitü ve yüksek okul müdürleri
Genel Müdürler
Valilikçe belirlenecek sayıda, Garnizon Komutanınca tespit edilecek silahlı kuvvetler mensupları
Vali yardımcıları, Merkez İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı ile Merkez İlçe Belediye Başkanları
Hakimler, Savcılar
İktidar Partisi İl (İlçe) Başkanı
Ana Muhalefet Partisi İl (İlçe) Başkanı
Mecliste Grubu Bulunan Partilerin İl (İlçe) Başkanları
Dekan yardımcıları, enstitü ve yüksek okul müdür yardımcıları ile üniversitelerce belirlenecek diğer öğretim üyeleri
Bakanlık müfettişleri, hesap uzmanları, sayıştay denetçileri
Bakanlar Kurulu kararlarındaki imza sırasına göre bakanlıkların il teşkilatındaki amir, başkan ve müdürleri, il milli eğitim müdürlüğünce belirlencek orta öğretim ve temel eğitim okul müdürleri ile öğretmenler
Genel müdürlük ve bölge müfettişleri
Resmi bankalar müdürleri, KİT ve TRT üst yönetecileri
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunmayan siyasi partilerin il başkanları (alfabetik sıraya göre)
İl genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri
O yerdeki mesleki kuruluşlar ve en fazla üyeye sahip basın kuruluşunun temsilcileri
Özel banka müdürleri
Kamu yararına çalışan dernek başkanları,

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)