Alexa

Seçimler Ardından, Yalaka Ne Demek, Kimler Yalaka Sayılır?

Yalaka,Toplumumuzda çok sık kullanılan kelimelerden birisidir. Yalaka ve yalakalıkla ilgili bir çok söz söz söylenebilir ve tanım yapılabilir. Günümüzde ise yalakalık adeta bir sanattır.

Seçimler Ardından, Yalaka Ne Demek, Kimler Yalaka Sayılır?

Yalaka ve yalakalık yapan insanların özeti: "karektersiz insan" demektir. Yalakalık, herkesin yapabileceği, öğrenebileceği bir şey değildir. Peki yalakalık nedir o zaman? Yalaka insanlar nasıl anlaşılır? Yalaka nerede olur? yalakalık nasıl olur? 

Yalakalık, herkesin yapabileceği, öğrenebileceği bir şey de değildir. Bu bir sanat haline gelmiştir. Yalakalığı herkes beceremez. Yalakalar genelde işini beceren adam olarak görülür. birilerine göre yalakalık, Janjanlı ambalajlı hediye paketi gibidir. Nokta kadar menfaatleri olanlar, virgül gibi eğilerek yalakalıklarını gösterir. Yalakalık bazı insanlara göre yaşam biçimidir. Yalakalık birazda genlerden gelen bir davranış biçimidir. Yalakaların sahiplerini ne zaman satacakları belli olmaz. Büyük adamların, makam mevki sahibi insanların etrafında mutlaka yalakalar bulunur. Hatta eskiden bu yalakaları saltanat sahibi insanlar parayla tutarlarmış.

liyakatin olmadığı, önemsenmediği toplumlarda yalakalık yer bulur. çoğu zaman, terfi edebilmek, üst makama/mevkiye yükselebilmek ve/veya bir çıkar elde etmek için en geçerli ve güvenilir yöntem olarak özellikle günümüzde karşımıza çıkıyor. Genel olarak, yöneticilerde halk arasında "sallabaş" tâbir edilen "evet efendimci" insanlarla çalışmayı tercih ederek, yalaka insanların çoğalmasını sağlıyor.

Başkalarına yaranmak gibi bir endişesi olmadığı gibi bu şekilde düşünmeyi/davranmayı zul addeden şahsiyet sahibi insanları kendileri için daima tehdit olarak gören ve ellerine geçen her fırsatta bu tür insanlardan kaçmaya çabalarlar. Yöneticilerin çoğu  liyakat ve şahsiyetle donanmış insanlar karşısında "kim olduklarını" ve "bulundukları makama/mevkiye nasıl geldiklerini" hatırlamaktan kendilerini alamazlar.

ABD'li iki bilim adamı Dunning ve Kruger, tarafından ya, işlerinde yetersiz olan insanların, makam/mevki talep etme konusunda, yeteneksizlikleri ile çelişecek şekilde atak/cesur olduklarını, liyakatsiz/yeteneksiz insanların aslında lâyık olmadıkları şeyleri talep etme konusundaki atılganlıklarının onları toplumda ön plâna çıkardığını ve bu insanların bir süre sonra bu durumu benimsediklerini ve kendilerini gerçekten "değerli" hissetmeye başladıklarını; bilgili/becerikli, işinin ehli olan insanların ise keşfedilmeyi beklediklerini, fazlasıyla haketmiş oldukları konularda bile mütevazi davrandıklarını ve, bu durumun çevrelerinde "yetersiz oldukları" şeklinde bir kanaat oluşmasına sebebiyet verdiğini, bu yüzden de toplumda hak ettikleri ilgiyi/değeri gör(e)medikleri tespitini yapmışlardır.

Prof. Dr. Erol Özmen, yalakalık konusuyla ilgili tespitte,  “Her yalakalık yapanın amacına ulaştığını söyleyemeyiz, fakat ülkemizde yalakalığın işe yaradığını tereddüt etmeden söyleyebiliriz. Karşısındaki kişinin yalakalık yaptığını bilse bile yöneticilerin birçoğu bu durumdan rahatsızlık duymaz hatta memnun olur. Bu da yöneticilerin onlara itibar etme olasılığını çok arttırır. Yöneticilerin yalaka insanların etkisinde kalmalarının en önemli nedeni narsistik gereksinimleridir." diyerek yalakaların sayısında artış olduğunu belirtir.

Her devrin adamıdır onlar, Rüzgarı önceden hisesederler. 

Türkiye'nin her yerinde görüldüğü gibi Yalakalığın daha çok başgösterdiği ve bariz anlamda ortaya çıktığı zamnlarda vardır. Mesela yalakaları seçim atmosferinde hemen akabindeki seçim sonrasında el değiştiren yöneticiler etrafında görmeniz mümkündür. Yukarıda belrttiğimiz gibi yöneticilerinde bu tür insanlardan vaz geçmesi çok zordur. Özellikle seçimlerinde A veya B şahsın yanında iki büklüm gezenler sahipleri kazanamadığında anında dönmeye ve küfretmeye başladıkları, yeni gelenin de yakınlarında yer bulduklarını görmek mümkündür. "YaIaka koyun, kasabın keskin bıçağını övermiş"  veya "Öküzün yaIakası kasabın bıçağını yaIarmış" Netice olarak İnsanIarın gerçek yüzIeri, menfaatIeri söz konusu oIduğu zaman ortaya çıkmaktadır. 

Bir gazetecinin sorduğu gibi; Yalakalık yoksa kültürel bir vakamı dır? Toplumu kemiren bir ruhi hastalık mıdır? Yakalığın topluma bir zararı olur mu? Yakalık, sosyolojinin bir konusu mu ve toplumu, ahlakı nasıl etkiler? Yakalık toplum huzurunu bozar mı? Ya da yakalık ahlakın bittiği bir yer mi yoksa yalakalık ahlaki değerler içerisinde bir yer edinebilir mi? Yakalık politik bir realite mi? Politikacı olan yalaka olmak mecburiyetinde mi? Yada yalaka olanlar mı politikacı olurlar? Yahut yalakalık politik bir meslek grubu içerisinde mi yer alır?  bunların araştırılması lazım.

Son olarak genelde etrafını yalakaların sardığı yöneticilere şu hatırlatılır. Ağzında baI oIanın kuyruğunda iğnesi vardır.

KAPSAMHABER

Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2019, 12:27
YORUM EKLE

banner325