Suriyeli Gençler Geleceklerini Kaybetmedi

10 yıllık Suriye Krizi’nden sonra, Suriyelilerin eğitim ve istihdam edilebilirliği her zamankinden daha fazla önem arz ediyor.

Kapsam 31.05.2021, 09:57 31.05.2021, 13:16
Suriyeli Gençler Geleceklerini Kaybetmedi

Suriye savaşının 10 yıllık izleri ile birlikte devam etmekte olan kriz, kalıcı sonuçlarıyla milyonlarca Suriyeliyi etkilendi. Bölgenin istikrarı bozuldu ve onları ülkelerini terk etmeye zorlayarak veya yerinden edilmelerine sebep olarak yeni nesli normal bir hayatın olasılıklarından yoksun bırakıldı. Söz konusu yeni neslin dayanıklılığı ve uyum yeteneği çok hafife alınmaktadır. Birçoğu, yurt dışındaki topluluklarında liderlik pozisyonlarında yer almakta olup ekonomiye katkıda bulunmaktadır ve kendilerini nezaketle karşılayan toplumların parçası olmaktadır.

“Suriyeli öğrenciler, çocukluk anılarını şekillendirdikleri ve çok sevdikleri yerleri terk etmeye zorlanarak geçmişlerinden koparılmış olabilir. Kendilerini başa çıkmak için mücadele etmeleri gereken yeni yerlerde bularak bugünlerini kaybetmiş olabilir. Fakat geleceklerini kaybetmedi. Eğitim ve istihdam edilebilirlik, Suriyelilere ihtiyaç duydukları ve istedikleri geleceği sunmaktadır.” – Oudai Tozan, Kurucu Ortak & Genel Müdür ׀ Syrian Association

Bu amaçla, İslami Kalkınma Bankası (“IsDB”), Kalkınma için İslami Dayanışma Fonu (“IsFD”) ve uluslararası sivil toplum kuruluşu olan SPARK (“INGO”) tarafından, 2018 yılında, Lübnan, Ürdün, Türkiye ve Irak’ta bulunan genç mültecilere ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilere yönelik olarak söz konusu dört yıllık kapsamlı bir program başlatılmıştır. Bu eşsiz ortaklık aracılığıyla mesleki eğitimler, iş becerileri eğitimleri, kurum ve kuruluşlara kapasite geliştirme imkanları, küçük iş kurma hibeleri, sürdürülebilir iş yaratma ve gelişmiş dayanıklılık imkanları, diğer bir deyişle uzun ömürlülüğün anahtarı olarak kadınların ve mültecilerin katılımı sağlanmaktadır.

1.302 öğrenciye burs sağlanmıştır; 278 öğrenciye iş ve staj fırsatları sunulmuştur ve 142 genç sağlanan tohum finansmanı aracılığıyla kendi işlerini kurmuştur.

COVID-19 salgınının ekonomik etkisi, en savunmasız kişileri orantısız şekilde etkilemektedir. İş hayatında halihazırda yasal, finansal ve dil engelleri ile karşı karşıya olan mülteciler, eğitime ve iş piyasası fırsatlarına erişim konusunda ekstra desteğe ihtiyaç duymaktadır. İslami Kalkınma Bankası ve Kalkınma için İslami Dayanışma Fonu tarafından sunulan cömert destek, kritik bir noktada devreye girmektedir.

İslami Kalkınma Bankası (“IsDB”)

İslami Kalkınma Bankası, üye ülkelerde ve dünya çapında Müslüman topluluklarda sosyal ve ekonomik kalkınmayı destekleyerek, hizmet sunduğumuz kişilerin hayat kalitelerini yükseltmek için çalışan ve geniş ölçekte etki sunan çok yönlü bir kalkınma bankasıdır. İslami Kalkınma Bankası, kişilerin daha iyi hayatlar sürmeleri ve tam potansiyellerine ulaşmaları için gereken altyapı sağlamaktadır.

--------------------------

After 10 Years of the Syrian Crisis, education and employability of Syrians are more important than ever.

Syrian youth might have lost their past, but they haven’t lost their future

With the 10 year mark of the Syrian war, the ongoing crisis destabilized the region with lasting consequences and affected millions of Syrians, forcing them to leave or to be displaced, and robbed the new generation of the prospects of a normal life. Nevertheless, the resilience and adaptability of this new generation are very underestimated. Many are taking leadership positions in their communities abroad, contributing to the economy and being part of the societies that welcomed them.

“Syrian students might have lost their past by being forced to leave the dear places where they shaped their childhood memories. They might have lost their present by finding themselves in places where they might be struggling to cope. However, they have not lost their future. Education and employability are what give Syrians the future they need and want. “ - Oudai Tozan, Co-Founder & Managing Director | Syrian Association.

To this end, the Islamic Development Bank (IsDB), the Islamic Solidarity Fund for Development (IsFD) and SPARK, an international non-governmental organisation (INGO), launched, in 2018, this four-year comprehensive programme for young refugees and IDPs in Lebanon, Jordan, Turkey and Iraq. The unique partnership provides vocational education, job skills training, capacity building of institutions and organisations, provision of small start- up grants and sustainable job creation and improved resilience, namely the involvement of women and refugees as key to longevity.

1,302 students have been awarded scholarships, 278 students were matched with jobs and internship opportunities, 142 youth received seed-funding and established their own businesses.

The economic impact of the COVID-19 pandemic affects the most vulnerable people disproportionately. Refugees who already face legal, financial and language barriers to work, need extra support to access education and labour market opportunities. The generous support offered by the IsDB and ISFD comes at a crucial point.

Islamic Development Bank (IsDB)

The Islamic Development Bank is a multilateral development bank working to improve the lives of those we serve by promoting social and economic development in Member countries and Muslim communities worldwide, delivering impact at scale. The IsDB provides the infrastructure to enable people to lead better lives and achieve their full potential.

Islamic Development Fund for Development (ISFD)

The Islamic Solidarity Fund for Development (ISFD) is dedicated to reducing poverty in its member countries by promoting pro-poor growth, emphasising human development, especially improvements in health care and education, and providing financial support to enhance the productive capacity and sustainable means of income for the poor, including financing employment opportunities, providing market outlets especially for the rural poor and improving basic rural and pre-urban infrastructure.

Yorumlar (0)