Trafik Sigortası ve kasko Ne Demek, Sigorta ile Kasko Arasında Fark Nedir?

Trafik Sigortası ve Kasko arasında fark çoğu zaman karıştırılıyor veya anlaşılmıyor. Peki kasko sigortası ve trafik sigortası nedir? İki ayrı birbirini tamamlayan sigorta türünün ne olduğunu haberimizde bulacaksınız.

Kapsam 25.03.2021, 22:59 26.03.2021, 13:45
Trafik Sigortası ve kasko Ne Demek, Sigorta ile Kasko Arasında Fark Nedir?

Çoğu kez Araç sahipleri trafik sigortasının ne demek olduğunu kasko sigortası ile arasındaki fark ne olduğunu öğrenmek istiyor. Aslında araç sahiplerinin dikkatine bir hususu daha sunmak icabeder, Zorunlu Trafik Sigortası ve Kasko Sigortası yaptırma sürecinde mağduriyet yaşamamak için kapsadıkları alanları, poliçe detaylarını ve aralarındaki farkları bilmek gerekir. Zorunlu Trafik Sigortası nedir? Kasko sigortası ne demek ve trafik sigortası ile kasko arasında ki fark nedir? haberimizde buna yer verdik?

Trafik Sigortası Nedir?

Zorunlu Trafik Sigortası, devlet tarafından bütün motorlu araç sahiplerine yapılması zorunlu kılınan bir sigortadır.Kaza sonucunda diğer araç veya üçüncü şahıslara verebileceğiniz zararlar için sizi güvence altına alır. Yani, Motorlu bir aracın karayolunda işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına neden olması halinde o aracı işletenin zarara uğrayan üçüncü kişilere karşı olan sorumluluğunu belli limitler dahilinde karşılamayı amaçlayan ve kanunen yapılması zorunlu kılınan sorumluluk sigortası türüne zorunlu mali sorumluluk sigortası (trafik sigortası) adı verilmektedir.

"Karayolları Trafik Kanunu’nun 91-101. maddeleri arasında zorunlu mali sorumluluk sigortası hüküm altına alınmıştır. Karayolları Trafik Kanunu’nun 91. maddesinin I. fıkrası hükmüne göre, motorlu araç işleteni sayılan kişilerin zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmaları gerekmektedir. Anılan sigorta bir tür kaza sigortasıdır. Zorunlu mali sorumluluk sigortası Türkiye’ de kaza sigortası dalında çalışmaya yetkili olan sigorta şirketleri tarafından yapılmalıdır. Buna göre, sigorta şirketleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yapmak zorundadırlar (KTK m. 101/1)."

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI NELERİ KAPSAR?

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na tabi olan zorunlu bir sigorta neleri kapsamaktadır?

 • Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder.
 • Araca bağlı olarak çekilmekte olan römork veya yarı römorkların (hafif römorklar dahil) veya çekilen bir aracın sebebiyet vereceği zararlar çekicinin sigortası kapsamındadır. Ancak, insan taşımada kullanılan römorklar, bunlar için poliçede özel şartları belirtilecek ek bir sorumluluk sigortası sağlanmış olması kaydıyla teminata dahil olur.
 • Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makul ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır. Bu sigorta, işletenin (sigorta ettirenin) haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder ve Türkiye sınırları içinde geçerlidir.

Zorunlu Trafik Sigortası ile Kasko Arasındaki Fark Nedir?

Trafik sigortası ile kasko birbirinden tamamen farklı riskleri teminat altına alan iki ayrı üründür. Trafik sigortasıkaza durumunda karşı tarafın zararını karşılarken, kasko ise sizin zararınızı karşılar.Trafik sigortasını yaptırmak zorunludur, kasko ise isteğe bağlı olmaktadır.

 • Kasko isteğe bağlı yapılır. trafik sigortası zorunludur; yapılmadığı taktirde cezası bulunmaktadır.
 • Trafik sigortası kaza anında ikinci kişilerin haklarını temin eder. kasko sigortası araç sahibinin aracını koruma altına alır.
 • Trafik sigortası kaza anında karşı tarafın sorumluluğunu alıp araç sahibini maddi yükümlülükten korur. Kasko sigortası araç sahibinin aracının teminat altına alınan hasarlarının maddi sorumluluğunu alır.
 • Zorunlu trafik sigortasının teminat bedellerini devlet belirlemektedir. Yaralamalı veya ölümlü kaza durumuna göre limitler değişkenlik gösterir. Limitlerin aşıldığı durumlarda ise ödemenin limit üstünü araç sahibi öder. Kasko sigortasında, teminatlar sabit değildir ve sigorta şirketine göre farklılık gösterir.
 • Trafik sigortasının bedelini devlet balirler. Serbest tarife uygulaması da söz konusudur. Bu sebeple sigorta şirketlerine göre farklılık da gösterebilir. Kasko sigortasında ise araç sürücüsünün teminat altına aldırdığı hasarlara göre farklılık gösterir. Bu noktada önemli olan araç sürücüsünün kendisine en uygun ve mantıklı olan poliçeyi yapması.
 • Trafik sigortası bedelleri kasko sigortasına göre çok daha uygundur. Bunun sebebi ise kasko sigortasına risk oranının çok daha düşük olması. Kasko sigortasında ise araç sahibinden bağımsız olarak araca ikinci kişiler tarafından verilen hasarları da karşılar. Örneğin arabanızın park ettiğiniz yerde çizilmesi. Tabi bu durumda araç sahibinin yaptırdığı kasko sigortası teminatına bağlıdır.

KASKO SİGORTASI

Kasko Sigortası aracınızı ve sizi kazalar sonucunda karşılaşabileceğiniz zararlara karşı koruyan geniş kapsamlı sigortadır. 

 • Kaza sonucu çarpma, çarpışma, devrilme, yanma;
 • Sigara ve benzeri maddelerin teması sonucu meydana gelebilecek zararlar;
 • Hırsızlık ve çekilme sırasında oluşabilecek zararlar;
 • 3. kişilere verilebilecek bedeni ve maddi zararlar;
 • Şoför ve yolcuların kaza sonucu zarar görmeleri;
 • Sel, su baskını hasarları;
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri ve Terörizm;
 • Deprem;
 • Hukuksal uyuşmazlıklar nedeniyle oluşabilecek koruma teminatı;
 • Aracınız için ek olarak isteyebileceğiniz teminatlar: Araç telefonu, aracın orijinalinde bulunmayıp sonradan eklenmiş radyo teyp, kolonlar veya aksesuarlar, yurtdışı teminatı, yük teminatı;
Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)