Ülkücülük Yüce Bir Amaçtır

Ülkücülük nedir? ülkücülükle dilimize giren idealiz arasında fark var mıdır? Ülkücüleri neden anlamıyorlar? Ülkücüler ne istiyor? Ülkücünün hayata nasıldır?

Kapsam 23.09.2016, 15:25 03.01.2020, 20:34
Ülkücülük Yüce Bir Amaçtır

Herşeyden önce şunu ifade edelim ki; Ülkücülük yüce bir amaçtır. Uğrunda hiçbir fedakârlıktan kaçınılmayacak ulaşılması zor olan bir gayedir.

ÜLKÜCÜLÜK VE İDEALİZM

Materyalizmin hakim olduğu günümüz dünyasında Ülkücünün dışında kalan insanlar Ülkücü camiayı anlamlandırmada zorlanmışlardır. Ülkücülük, maddeden ziyade mana cephesinden hayatı ele alarak asıl hedefin insan mutluluğu olduğunu belirtmişlerdir.

 Ülkücülük batı dillerinden dilimize giren ”idealistlik” kelimesiyle aynıdır. Ülkücülük ve idealizm, hayatı güzelleştirecek hayallerin gerçekleştirilebilmesi için insanları harekete geçirme idealidir. Eğer insanlar arasında idealistler olmasaydı dünyamız karanlıklarda kalır ve bir ilerleme kaydedilemezdi. Her toplumda idealistler bulunmaktadır. İdealistlerin çokluğu mesabesinde o toplum içerisinde rahatlık ve müreffeh bir hayat oluşur. İdealistler, toplumun mutluluğu, saadeti ve güvenliği için kurdukları hayal ve tahayyülleri gerçekleştiren , içinde bulunduğu toplumun mükemmel bir hayat sürmeleri yönünde hareket eden büyük kafalı ve büyük düşünen insanlardır.   

Ülkücülük bu minval üzerinde değerlendirilirken ülkücüler içinde bulunduğu toplumun ulvi değerlerini de hayat tarzı haline getirerek gelecek nesillere güzel bir eser bırakmış olurlar.

ÜLKÜSÜZ İNSANIN GELECEĞİ KARANLIKTADIR

Ülküsüz insan çamurdan bir varlık gibidir. Ülküsüz insan dümensiz, pusulasız bir gemi gibidir.” Ülküsüz insanlar buhranda ve gelecekleri kayıptadır. Ülküsü ve idealleri olan insanların hem kendi geleceği hem de içinde bulunduğu toplumun geleceği aydınlıktır. Ülkücü toplum, ülküsüz toplumların daima üstünde bir mevkidedir. Ülkücü toplum her alanda gelişmiş ve kendisini ifade eder duruma gelmiştir. Ülkülere hemen ulaşılmaz; insan hayatında uzak, devlet hayatında kısa hedeflerdir.Ülkülere ulaşmak büyük uğraşlar gerektirir.Büyük çabalar sonucu ülkülere ulaşmak mümkündür.

ÜLKÜCÜLER TEKNOLOJİYİ KULLANMALIDIR

Ülkücü Hareket’in merhum lideri Alparslan Türkeş, ülkücülüğün ne olduğunu çok net bir şekilde izah etmiştir  “Ülkücülüğümüz; Türk milletini en kısa yoldan en kısa zamanda modern uygarlığın en üst seviyesine çıkarmak; mutlu, müreffeh hale getirmek; bağımsız, özgür, kendi haklarına sahip bir hayata kavuşturmaktır. Kişilere hürriyet, milletlere istiklâl başta gelen prensiplerimizdendir."

Ülkücüler, dünyada gelişen teknolojiyi anlamakta ve uygulamakta geç kalmamalıdır. Teknolojinin getirdiği yenilikleri takip ederek fikir ve düşünceleriyle harmanlayarak ileri hedeflere daha hızlı nasıl gidilirin hesaplarını yapmalıdır.Ülkücüler Türk toplumuna kendisini ifade etmenin, fikirlerini kabul ettirmenin, ideallerini anlatmanın daha pratik yollarını düşünmeli ve bütün araç ve gereçleri kullanarak en kestirme yoldan dallga dalga büyümeli ve güçlenmelidir.

Aysel Sağır

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)