Ülküsüz Bir Milletin Yaşaması mümkün mü?

Türk milletini ülküsüzleştirme çalışmaları devam ediyor. İnternet teknolojisiyle birlikte Dil yozlaşması, kültür yozlaşması, ahlak de jenerasyonu hız kazanmıştır.

Kapsam 01.10.2019, 00:45 01.10.2019, 01:46
Ülküsüz Bir Milletin Yaşaması mümkün mü?

Milletlerin  ancak bir ülküye sahip olduklarında ve bu ülkü etrafında sıkıca kenetlendiklerinde güçlü olabilirler. Dikkat edilirse Türk milletini uzunca bir zamandır uygulanan ülküsüzleştirme çabaları ve çalışmaları hız kesmeden devam etmektedir.

Türk Milletini dünya haritasından silmek için gösterilen gayretlerde bu zamana kadar başarılı olunamamıştır. Bir milleti yok etmenin en kolay yollarından birisi o milleti ülküsüzleştirmektir, önce geçmişinden koparılan millet kör edilerek bırakın geleceğini, önünü bile görmekten aciz kılınır.

Türk Milletini ülküsüzleştirme yolları tarihten bu yana değişmemekle birlikte farklı projelerle şekil değiştirmekte ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte de çok daha farklı yollar ve kanallar açılmaktadır. Dil yozlaşması, kültür yozlaşması, ahlak dejenerasyonu, saygısız, amaçsız, ülküsüz bir gençlik yetiştirme çalışmaları dünyamıza internetin girmesiyle birlikte daha da hızlanmıştır. İletişim araçlarının, görsel medyanın, yazılı basın araçlarının internet dünyasında yerini almasıyla birlikte kültür yozlaşması ve gençliğin ülküsüzleştirilme çalışmaları hızlanmıştır.

Devletimizin derhal bunun önlemini alması gerekmektedir. Teknolojik gelişmelere ülkemizinde açık olması ve en ileri teknolojilere sahip olması sevindiricidir. Ancak toplum nezdinde alt yapısı ve alt kültür oluşturulmadan gelen teknolijilerin toplum nezdinde büyük tahribatlara da sebep olabileceğini bilmek gerekir.

Güclü bir Türkiye karşısında emperyalizmin yapabileceği hiç birşey yoktur.

Emperyalizmin sömürü ağlarını yırtan ve çağlar ötesine yerinden ok gibi fırlayan bir gençlik muhakkak bir ülkü etrafında toplanmış, aynı hedefe kitlenmiş bir gençliktir.

Ülküsüz gençlik, ülkesini karanlığa göteren bir gençlik olmaktan öteye geçemez. Bu anlamda devletimiz milli eğitim sistemini derhal gözden geçirmelidir. Eğitim ve öğretimin önemine işaret eden Atatürk, "En önemli ve verimli görevlerimiz, eğitim ve öğretim işleridir. Eğitim ve öğretim  işlerinde kesinlikle başarı sağlamak gerekir. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu yolla olur. " derken milli eğitim ve öğretimin bir milletin kurtuluşunda ne kadar önemi olduğunu göstermektedir.

Yine Atatürk önemine binaen, "Bir millet kültür ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin o zaferlerin sürekli sonuçlar vermesi, ancak kültür ordusunun varlığına bağlıdır. Bu ikinci ordu olmadan, birinci ordunun verimli sonuçlan kaybolur." demektedir. 

Bütün bunlara göre Ülküsüz bir milletin yaşaması mümkün mü?

Türk milletinin her zaman ülkücülere ihtiyacı vardır

İbrahim Arslan

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)
banner442