Alexa

Vefatının 44.Yılında "Bayrak Şairi" Arif Nihat Asya'yı Anıyoruz

Türk şiirinde, "BAYRAK ŞÂİRİ" olarak tanınan Büyük Şair Ârif Nihat Asya'yı vefatının 44. yılında kapsam haber olarakanıyoruz.

Türk şiirinde, "BAYRAK ŞÂİRİ" olarak tanınan Ârif Nihat Asya'yı, bundan 44 yıl evvel, 5 Ocak 1975'te ebediyete uğurlandı.

Şâir-Yazar Yavuz Bülent Bâkiler, O'nun hakkında yazdığı 460 sayfalık "ÂRİF NİHAT ASYA İHTİŞAMI" adlı kitabında şunları ifade ediyor:

"Ben, yirmi yıl, Ârif Nihat Asya'nın yanında yöresinde oldum. Meclislerinde bulundum. Paltosunu tuttum. Çantasını taşıdım. Evinde, hâtıralarını dinledim, kimseye anlatmadıklarını bana yazdırdı. Gideceği yerlere arabamla götürüp getirdim. 5 Ocak 1975 tarihinde, Ankara Hastahânesi'nin 318 numaralı odasında Hakk'a yürüdüğü gün yanındaydım... Benim, edebiyat dünyamızda kendisini en çok ziyaret ettiğim, kendisini en çok dinlediğim ve üzerinde en çok makaleler yazdığım er kişi, Ârif Nihat Asya'dır... Ârif Nihat Asya, bizim cumhuriyet devri edebiyatımızın hem nesirde, hem de şiirde muhteşem kalemlerinden biri. Türkçe'yi, onun zenginliği ve kıvraklığıyla, şaşırtan güzelliğiyle kullanan ediplerimiz çok az!"

Kısaca; Ârif Nihat Asya budur, deyip, 1940 yılında yazdığı ve Türk Milleti olarak zevkle ve gururla okuduğumuz "BAYRAK" şiirini takdîm ediyoruz. 

Arif Nihat Asya Kimdir?

 Şubat 1904 tarihinde İstanbul Çatalca’da İnceğiz Köyü’nde doğan Arif Nihat Asya, Babası Tokatlı Zîver Efendi, Annesi Tırnovalı Fatma Hanımdır. Arif Nihat Asya henüz 1 aylıkken babası ölür. İlköğrenimine İnceğiz Köyünde başlar. Önce Haseki mahalle mektebine daha sonra Gülşen’i Maarif Rüştiyesi’ne devam eden Nihat Asya, Yatılı olarak girdiği Bolu Sultanisi kapatılınca, Kastamonu Sultanisi’ne aktarıldı. Liseyi Bitirdikten Sonra, ardından İstanbul Üniversitesi Yüksek Öğretmen Okulu Edebiyat Bölümü’nü 1928 yılında edebiyat öğretmeni olarak mezun oldu. Önce Adana’da kolej ve öğretmen okullarında edebiyat öğretmenliği ve yöneticilik yaptı, 1948 yılında Edirne’ye tayin oldu. Değişik tarihlerde de Malatya, Tarsus, ve 1959 da Kıbrıs liselerinde edebiyat öğretmenliği yaptı. En son 1962 yılında Ankara Gazi Lisesi’de görev yaptı. Milli mücadele dönemi’nde Ankara’da bulundu. Bu dönem onun şiire başladığı, Türklük ve vatan aşkı ıle şiirler kaleme
aldığı tarihlerdir.

Edebiyatımızda “Bayrak” şairi olarak tanınan Arif Nihat Asya, Bayrak şiirini Adana’nın kurtuluş günü olan bir “5 Ocak”ın heyecanı ile yazdı. Şiirlerinde hece, arûz ve serbest vezinleri kullanan Arif Nihat Asya, nazmın her tür ve şekliyle eserler vermiştir. Fikrin ağır bastığı şiirlerinde milliyetçilik konusu büyük bir yer tutar. Şiirinde daima bir yenileşme çabası ıçinde olan şair, etkilerden uzak kalarak kendine özgü bol renkli şiir dünyasını oluşturmuştur.

1950 yılında Seyhan (Adana) milletvekili, 1954 yılında Eskişehir milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bulundu.

Milletvekilliğinden sonra tekrar öğrtemenliğe döndü. Ankara Gazi Lisesi edebiyat öğretmeni iken 1962’de emekliye ayrıldı ve Ankara’ya yerleşti. Babıli’de Yeni İstanbul ve Sabah gazetelerinde yazılar yazdı. Özellikle rubailere büyük önem verdi. Rubailerden oluşan 5 ayrı kitap yayınladı. Daha sonra hece veziyle ve serbest vezinli şiirler de yazdı.

Ulusçu şiirleriyle dikat çekti. Yurdun güzelliklerini, doğasını anlatan, kimi zaman yergici ama Türklüğü yücelten şiirleriyle bilinir.

Arif Nihat Asya 5 Ocak 1975’te Ankara’da 71 yaşında vefat etti.

Şiir Kitapları :
1924 – Heykeltraş
1930 – Yastığımın Rüyası
1936 – Ayetler
1946 – Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor
1956 – Rubaiyyat-ı Arif
1964 – Enikli Kapı
1956 – Kubbe-i Hadrâ
1964 – Kökler ve Dallar
1964 – Emzikler
1964 – Nisan (rubailer)
1967 – Dualar ve Aminler
1968 – Yürek
1969 – Aynalarda Kalan
1969 – Köprü
1946 – Kanatlar ve Gagalar
1964 – Kıbrıs Rubaileri
1971 – Basamaklar
1971 – Avrupa’dan Rubailer
1967 – Kova Burcu (rubailer)
1971 – Şiirler (Ahmet Kabaklı derledi)
1975-1977 – Bütün Eserleri (Ötüken Yayınları)
– ANNE
Fetih Marşı

Düz Yazı :
1946 – Kanatlar ve Gagalar (özdeyişler)
1964 – Enikli Kapı (makaleleri)
1967 – Terazi Kendini Tartamaz
1967 – Tehdit Mektup¬ları
1970 – Onlar Bu Dilden Anlar
1975 – Top Sesleri

BAYRAK

Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,

Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü,

Işık ışık, dalga dalga bayrağım!

Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.

Sana benim gözümle bakmayanın

Mezarını kazacağım.

Seni selâmlamadan uçan kuşun

Yuvasını bozacağım.

Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder...

Gölgende bana da, bana da yer ver.

Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar:

Yurda ay yıldızının ışığı yeter.

Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün

Kızıllığında ısındık;

Dağlardan çöllere düştüğümüz gün

Gölgene sığındık.

Ey şimdi süzgün, rüzgârlarda dalgalı;

Barışın güvercini, savaşın kartalı

Yüksek yerlerde açan çiçeğim.

Senin altında doğdum.

Senin altında öleceğim.

Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim:

Yer yüzünde yer beğen!

Nereye dikilmek istersen,

Söyle, seni oraya dikeyim!

ÂRİF NİHAT ASYA/1940

KAPSAMHABER

Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2019, 23:03
YORUM EKLE

banner325