banner434

banner433

Halistin Kukul: Samsun'da Kültür ve Sanat

Yazar ve Şair M. Halistin Kukul; “Samsun’da Kültür Sanat” adlı iki ciltlik eser, Ali Kayıkçı tarafından 1998 yılında yayınlanmış ve âdeta, Samsun şehrinin ‘resmini çekmiştir." dedi.

Kültür Sanat 21.01.2022, 21:08 21.01.2022, 22:12
Halistin Kukul: Samsun'da Kültür ve Sanat

M. Halistin Kukul yeni makalesinde, "Samsun, bir Selçuklu, bir Osmanlı  ve  bir Türkiye Cumhuriyeti şehridir. Ancak, geçen zaman içersinde değişen ve üzerinde ciddî olarak düşünmemiz gereken hususlar vardır/yaşanmıştır. Bir şehrin edâsı, havası, tabiî güzelliği ve mîmârî hususiyetleri, caddeleri, sokakları, bahçeleri/parkları… acaba, ona, bu sözünü ettiğimiz câzibeyi sağlayabiliyor/kazandırabiliyor mu?" ifadelerine yer verdi.

KÜLTÜR NEDİR?

Kültür ne demek olduğunu anlatan M. Halistin Kukul şunları söyledi:

Kültür; içinde, bir milletin her türlü maddî ve mânevî değerlerini barındırmayı ifâde eden bir kelimedir. Dilimize F(ı)ransızca’dan geçen bu kelimeye, Gökalp “hars” demiş; uydurukçacılar, onu, “ekin” olarak sâdece maddî  mâna ifade eden bir karşılıkla değerlendirmiş fakat  bu kelime, Türkçe’mizin estetiğiyle bütünleşmeyi başararak kabul görmüştür. Bizim; kişi olarak, geçmişimizi tanımak, içinde yaşadığımız hâli değerlendirmek ve geleceğimize dâir bir istikamet çizebilmemiz için, mutlak surette “kitap”la irtibatlı olmamız gerekir." dedi.

Kültür târîfleri çok olduğunu yazan Kukul, Prof. Dr. Mümtaz Turhan, Kültür Değişmeleri adlı eserinden bir bölüm alıntı yapar şunları yazdı:

“Kültür, bir cemiyetin sahip olduğu maddî ve mânevî kıymetlerinden teşekkül eden öyle bir bütündür ki, cemiyet içinde mevcut her nevi bilgiyi, alâkaları, itiyatları, kıymet ölçülerini, umumî atitüt, görüş ve zihniyet ile her nevi davranış şekillerini içine alır. Bütün bunlar birlikte, o cemiyet mensuplarının ekserisinde müşterek olan ve onu diğer cemiyetlerden ayırt eden hususî bir hayat tarzı temin eder.” (Bknz. Prof. Dr. Mümtaz Turhan, Kültür Değişmeleri, Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Yayınları, İstanbul 1972, Sf. 56) M. Halistin Kukul'un 'SAMSUN’DA KÜLTÜR SANAT' başlıklı yazısının devamı şöyle...

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)