Irak Türklerinin acı, çilelerine, Ne zaman ses vereceksiniz?

Kerkük davasının öncü isimlerinden Sayın Sadun Köprülü'nün son kaleme aldığı makalelerini yayınlıyoruz

Medya 21.07.2014, 14:52 21.07.2014, 15:14
Irak Türklerinin acı, çilelerine, Ne zaman ses vereceksiniz?

Kerkük davasının öncü isimlerinden Sayın Sadun Köprülü'nün son kaleme aldığı makalesini yayınlıyoruz

Günümüzde Irak Türklerine karşı uygulanan politikalar ve buna karşı sesis kalanlar Türk Düşmanları planlı Bir Katıldılar!!. Çünkü onların tek emekleri, sinsi, asimilasyon acı politika oyunları ile Türkleri yok etme, göçe zorlamaktadır ve topraklarını, yerlerini ellerinden almakla Kerkük, Musul, Erbil alt kaynaklarına, varlığına el koymaktır.

Adını koymuş oldukları, IŞİD ve Peşmergerler dâhil Irak Türklerine karşı acımayan sinsi tam olarak planlarında Türk yurtları olan eski çağlardan , Türk bölgelerimizi ele geçirerek işgal etmektedirler, ve buna karşı dış güçlerde sesiz olarak, işbirliği peşindedirler düşmanlıkları ile bu gün hepsi bir araya gelmeleriyle Ortadoğu projesini uygulamak için paylarını aşmak, almak üzere birlikte yola çıkmaktadırlar.

Artık hala bizlerde bunun farkında olmadık ki dostumuz yok bilmedik, hep inandık düşmanlara böylece arkadan vurdular bizi, yok etmeye çalıştılar ve çalışmaktadırlar, halada yok etmeye silmeye kalkıyorlar, çünkü bizlerde tek Dostumuz Türk olduğunun farkında olmadan, olmalıyız, birbirimize sarılmalıyız.

Gönülden kucaklaşmalıyız, birbirimizi sevmeliyiz.

Günümüzde Tüm Türk dünyasında acılar ayni, baskı, işkenceleri yaşamaktayız, çok üzülerek söylüyorum.

Türk bayrağımıza, Büyük Atatürk’ümüze,Türk ulusuna Türkiye Türk Cumhuriyetimize, toprak bütünlüğümüze, Yüce Türk dilimize, Marş, Andımıza soysuzlarılar, Teröris ,hainler, İşbirlikçiler savaş açmaktadırlar, Türklüğümüze karşı durmaktadırlar , planlarlar çizmektedirler, bizlersek hala uyumaktayız, duyarsız kalmaktayız, topraklarımız, yerlerimiz satılıyor gedmektedir.

Ne bekliyoruz’!, Teslim olmayı mı!, ölmeyi mi!, vazgeçmeyi mi !, yoksa bırakıp gedmeyi mi !?

Şehitlerimize, dedelerimize, Atalarımız, babalarımıza Ne Söylemeliyiz, yazık değimli biz bu duruma gelmeli, sesiz kalarak düşünmeden bir önlem almadan uykuya kendimizi kaptırdık Vatan, toprak yok olarak elimizden gedmektedir.

Bu kadar yiğitlerimize, kahramanlarımıza, milli mücadelede vatanı korumada gücümüze ne oldu, Bu kadar güçsüz mü olduk acaba! ne zaman uyanmalıyız, ayağa kalkarak ben Türk’üm demeliyi kendimize, Türklüğümüze dönmeliyiz, kendimize güvenmeliyiz, İş, işten geçmeden boşman olmadan sonra , o zaman boşmanlık, yanmak, yakarmak, ağlamak yaka yırtmak ne yapacak bize,tüm dünya Türkleri yanında Irak Türklerinin toprak, yurtları, yerleri vatanları işgal altında ellerinden alınmakta gedmektedir, buna büyük Vatanımız Türkiye Dahil düşmanlar tarafında , terörist, işbirlikçi, hainler tarafından gündemdedir.

Bu kadar şirin mi!, tatlı mı? uykumuz ne zaman bitecek bu uzun uykumuz, uyanacağız yoksa varlığımızı bırakacağız sesiz kalacağız ve düşmanlar ülkemizi, toprağımız almaya devam edecekler, o zaman ölüm bizim için hak olacak, ölelim, ama teslim olmayalım bu acı, baskı dolu günleri görmeden, Bir Türk olalım doğruda titreyelim, kendimize dönelimim ,utkularımızı, savaşlarımızı hatırlayalım.

Topraklarımızın bütün değerlerimiz, izlerimiz, kültürümüz, geçmişimiz, gelenek, göreneklerimiz işgal güçleri tarafından ganimet diye talan edilmektedir.

Azerbaycan’ın Karabağ toprakları Ermeniler elinde,

Çin'de Uygur Türklerini, Doğu Türkistan da, acılar, baskılar artmak üzere Türkler yok olmaktadır

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Rumlar tarafından durumları ortada

Suriye'nin Türkleri topraklarını bırakarak binlerce insanlarımız şehit olmaktadırlar, ölmektedirler Türkiye'nin Türkleri korunması yanında, göz göre, göre yok olmaktayız, Suriye ile Türkiye arasına “hayalini kayıp eden Türkler terörist örgütleri çalışarak işbirlikçilerle yeni Kürt Yahudi Devletinin” Suriye, Irak parçayla oluşturmak üzere bizim toprakları katmak umuduyla planlar çizilerek, bizlerse hala habersiz, sesiz yatarak, uyumaktayız.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bölmek için işbirlikçi düşmanlar hain PKK görevlileriyle, 40 bin milletimizin şehit olmasından sorumlu küresel Fahişe Öcalan'ı ön planda tutarak, ona değer vermektedirler, Böylece bebek katılı Öcalan PKK Hainleriyle günümüzde iktidar olmaktan milletin meclisine vakileri söz sahibi olmaktadırlar, Türkiye’ni bölmeye yönelik her türlü oyunlar oynamaktadırlar.

Bununla yetmeyerek birkaç milyon nüfusları olan Kürtler Türklüğe, Türk milletine düşman olan bir Cumhurbaşkanını ön sıraya atmaktadır, bu değimliydi Mecliste Türklük hakkında Ne Mutlu Türk’üm demeye karşı duran, andımızın kaldırmasına neden olan, Evet iş, işten geçmeden uyanmalı Dim dik durmalıyız kendi toprak ülkemize sahip çıkmalıyız

Irak Türklerinin satanlar, Barzani ile iş birliği içinde olan düşmanlar. Kanlı eylemleriyle terör örgütü İŞİD’DA, her türlü lojistik, silah, para yardımları sağlayarak Türkmenleri kendi ana baba topraklarından sürmek için görev Başındadırlar, buna karşı her gün kıyarcasına Irak Türkleri şehit etmektedirler.

İŞİD bir yandan, Barzani ile Türk kanını döktürüyor. Artık eski tarihi yüce belgelerle Türk şehri toprakları olan Türk yurtlarımız Barzani'ye, İsrail'e öte yandan peşkeş edilmektedir, hediye verilmektedir.


Irak Türklerinin Eski dönemin acısı, yeni dönemde daha artmaktadır


Irak Türkleri tüm bu baskı, acılara rağmen kendilerini koruyarak, milli mücadelelerini kanlarıyla sürdürmektedirler.

Irak'ın dikta rejimi Saddam Hüseyin döneminde yaşamış oldukları acı olaylar baskılar günümüzde devam etmekle, sinsi baskı ve asimilasyon politikalarına karşı şehit olana kadar direnerek, uzun yıllardan beri yapılan tüm saldırı ve yok etme acımasız politika operasyonlarına karşı milli direnişini sürdürmek üzere canını adak vermekle, yurdunu, yerini topraklarını düşmanlara bırakmayarak savunmaktadır.

Barzani'nin Peşmergelerin saldırı Kerkük, Tuzhurmat ile birçok topraklarımızı işgal edilerek, ve TÜRKMENELİNDE Soykırım, katliamlara destek veren küresel güçlerin amacı Irak Türklerini ana yurt topraklarından uzaklaştırmaktır. yurtlarını ellerinden almaktır.

Bu gün Irak Türklerine karşı yapılmakta olan zulmü, katliamı, saldırı asimilasyon politikayı uluslararası arenada dile getirmeliyiz, bu alanda lobiler kurarak, Türkmen soydaşlarımıza Türkiye, Türk dünyası sahip çıkması gerekmektedir.

Filistin, Gazze, Mısır, söz konusu olunca Türkiye her türlü yardıma koşmaya koşar ama konu Müslüman Irak Türkleri konusu olunca duyarsızlık destek, ses verilmeyerek Türkleri kendi kadarına bırakırlar, bir süredir, yalnız kalan Irak Türklerinin çığlıklarına neden hiçbir kimse ses vermiyor! kulaklar duymaz, gözleri görmez hala gelmeye başlar.

Gönümüzde peşmergelerle Kerkük işgal içinde Kerkük’te yapılan, sistemli bir bezdirme yok etme sindirme göçe zorlama politikasıdır.

Kerkük'ten Türk varlığını silmek yok etmektedirler, tek amaçları budur Türkiye ve Türk dünyasından hiçbir ses yoktur.

Ne yapacaklarında bilmemekteyiz, bizlerse yok olmaya doğru gezmekteyiz.

Irak yönetimi Irak Türklerine karşı asilime politikasını her acısıyla günümüze kadar uygulamakla, İnsan hakları, BM Uluslararası platformlarda her zaman görmezlikten gelinerek Irak başına gelen ve bu günde Irak Türklerinin can, mal güvenliği, huzuru yaşamları, ne kadar önemli olmakla, Türk dünyası ve Türkiye Cumhuriyeti içinde hem ahlaki hem de politik alanda önemlidir büyük bir sorumluluktur.

Irak Türklerinin milli davalarını, haklı mücadelelerini ve yaşamakta oldukları baskı, acı, işkence dolu günlerini tüm dünya milletlerine insan hakları, BM uluslar arası gündeme taşımak Büyük Türk milletimizin kutsal bir görevidir, ve boynunun borcudur.

Irak Merkezi Hükümeti günümüzde Irak Türklerine karşı uygulanan katliamlar, ve soykırıma, yaşamış oldukları acı olayların ve birçok Irak Türklerinin İŞID ve Peşmergeler işgali altında olan TELAFER, Beşir, gibi yöylerimiz , Kerkük, Erbil, Musul şehirlerimiz, Tazehırmatu, Tuzhurmatu ilçelerimiz birçok yerlerimiz bayat köylerimiz , Hanekın Diyala velayetinde olan topraklarımız, bir an önce kurtarmalı, her bir türlü güçlerin oradan geçilmesi gerekmektedir, artık bu olaylardan Irak hükümeti sorumludur, bir an önce Irak Türklerinin güvenliği korumak Irak ordusunu bu Türkmen bölgelere göndermelidir.

Artık Merkezi Irak hükümeti silahıyla, tank, topuyla, Uçağıyla ordusuyla aylar oldu bu yaşanan vahşete seyirci, sesiz kalmamalıdır ve acı durumlara karşı acil olarak önlem alınarak, kurtarıcı planlarını gündeme geçirmelidir.

Olabilecek diğer yandan Türkmen bölgelerinde baş gösteren hain saldırılara karşı engel olmalıdırlar, Öte yanda Irak resmi yönetimimi Türkmen milleti için belirli ve güvenli bir bölge oluşturmakla, ve bölgelerini işgal eden çeteleri, kıyıcıları bir an önce çıkarmalı ve Türkmen bölgelerine topraklarına milletin dönmesini sağlamalıdır.

Türkmenlerin güvenli yerlerde yaşamaları, suikast, patlamalardan, kaçırma, öldürülmelerden bir an önce bu bölgelerini Irak Hükümeti tarafından korunması da Irak Ordusu'na bağlı Türkmen askerleri, polisleri her türlü silahlara devlet tarafından sahip olmaları gerekmektedir. ve güvenliklerini sağlamas Tarafından birçok girişmeler yapılmalıdır.

Yorumlar (0)