Milliyet kaçaklarına indirilmiş birer tokat...

Yazar ve Şair M. Halistin Kukul; Şairler Sultanı Necip Fazıl Kısakürek'i istismar edenlere yine Necip Fazılla cevap vererek hakikatin yüzünü ortaya koyuyor.

Medya 13.11.2014, 11:45 13.11.2014, 20:47
Milliyet kaçaklarına indirilmiş birer tokat...

 Yazar Ahmet Kaplan'ın, 2003 yılında, Türkav Yayınları arasında neşredilen " İşte Necip Fâzıl" adlı kitabından, büyük Türk-İslâm mütefekkiri ve şâiri Necip Fâzıl'ın " Türk " hakkında tesbit ettiği ifadelerinden bir bölüm nakledeceğim.


Bunların herbiri, hem Türk'ü idrâk etmeyenlere ve hem de Necip Fâzıl'ı -zerrece- anlamayanlara bir numûnedir.

Bu ifadeleri, Ahmet Kaplan'ın kaleminden okuyoruz: " Necip Fâzıl'ın bir Türk muharriri, bir Türk şâiri olarak Türkçeciliğine misâl eserleridir. Dil üzerine yazdığı hususî makaleler toplansa ciltler doldurur. Biz burada; " bir milleti millet yapan ana faktörlerden dil " bahsindeki O'nun temel tesbitini, hassasiyetiyle birlikte vurgulamak istedik.

O, " Türk" sıfatı çerçevesinde Türkçemize yeni terkipler, yepyeni tedâiler getiren bir kalemdi. Kitaplarından süzebidiğimiz aşağıdaki tâbirler, milliyet kaçaklarına indirilmiş birer tokat mesabesindedir:


YAZININ DEVAMI

Yorumlar (0)