RTÜK, izleyici/dinleyici görüşleri için anket başlattı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) faaliyet ve hizmetleri hakkındaki görüş ve beklentilere ilişkin değerlendirmeleri belirlemek için izleyici/dinleyici anketi başlattı.

Medya 24.06.2015, 12:43 24.06.2015, 12:49
RTÜK, izleyici/dinleyici görüşleri için anket başlattı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) faaliyet ve hizmetleri hakkındaki görüş ve beklentilere ilişkin değerlendirmeleri belirlemek için izleyici/dinleyici anketi başlattı. Anket, RTÜK’e ilişkin en önemli 3 eleştirileri ve şikâyetler ile beklentiler ve önerilerin yer aldığı değerlendirme bölümleriyle tamamlanıyor.


RTÜK hakkındaki görüşlerin ifade edilebileceği ve faaliyetlerinin niteliklerinin değerlendirilebileceği dinleyici/izleyici anketi ile, kurumdaki iyileştirmeye açık alanların tespiti, var olan politikaların/programların etkinliklerinin ölçümüne ilişkin yapılacak değerlendirmelerle daha etkin proje ve faaliyetlerin planlanmasına ışık tutması amaçlandı. Ayrıca vatandaşların sorulara vereceği cevapların sadece RTÜK çalışmalarında değerlendirileceği üçüncü kişilere açıklanmayacağı belirtildi.

ANKETİN SORULARI


RTÜK ‘izleyici/dinleyici anketindeki ilk soru 'İçerik denetimine ilişkin olarak aşağıdaki başlıklarda RTÜK’ü ne derece başarılı buluyorsunuz?' üst başlığında soruldu. Bu soruda şu 12 ayrı seçeneğe cevap verilmesi istendi: "‘İnsan haklarının ve özgürlüklerinin korunmasında başarılıdır’, ‘İfade ve haber alma özgürlüğünün korunmasında başarılıdır’, ‘Ülkenin birliğinin ve bütünlüğünün korunmasında başarılıdır’, ‘Yayınlarda terör ve şiddetin özendirilmesinin önlenmesinde başarılıdır’, ‘Çocukların ve gençlerin korunmasında başarılıdır’, ‘Toplumsal cinsiyet eşitliğinin korunmasında başarılıdır’, ‘Yayınlarda tarafsızlığın korunmasında başarılıdır’, ‘Milli ve manevi değerlerin korunmasında başarılıdır’, ‘Türk dilinin korunmasında başarılıdır’, ‘Reklamların denetlenmesinde başarılıdır’, ‘Yayıncılığın çıkar amaçlı kullanılmasının önlenmesinde başarılıdır’, ‘Yayınlarda müstehcenliğin önlenmesinde başarılıdır’"

Sorunun cevap seçenekleri, "‘Hiç katılmıyorum’, ‘Katılmıyorum’, ‘Kararsızım’, ‘katılıyorum’ ve ‘Tamamen katılıyorum’" şeklinde sıralandı.


RTÜK'ÜN ALDIĞI KARARLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ


İkinci soruda 'RTÜK’ü, genel anlamda ve aldığı kararlar açısından aşağıdaki konularda değerlendiriniz' denilerek, "‘Tarafsızlık / nesnellik’, ‘Şeffaflık / hesap verebilirlik’, ‘Hukukilik / öngörülebilirlik’, ‘Tutarlılık’, ‘Katılımcılık’, ‘Güvenilirlik’, ‘Yol göstericilik’, ‘Hızlı karar alma’, ‘Doğru karar alma’, ‘Verimlilik / etkinlik’, ‘Çoğulculuk’ seçeneklerine ‘Çok Kötü’,‘Kötü’, ‘Kararsızım’,‘İyi’, ‘Çok İyi’" cevapları aranıyor.

Üçüncü olarak, 'Bir bütün olarak değerlendirildiğinde RTÜK’ü ne derece başarılı buluyorsunuz?' sorusuna ise "'Çok Başarısız', 'Başarısız', 'Kararsız', 'Başarılı' ve 'Çok Başarılı'" cevap seçenekleri sunuldu.

Anket, RTÜK’e ilişkin en önemli 3 eleştirileri ve şikâyetler ile beklentiler ve önerilerin yer aldığı değerlendirme bölümleriyle tamamlanıyor. 
Yorumlar (0)