Alexa

Türkiye'yi Parçalama Planları

Dr. Arslan Tekin'in kaleme aldığı ve Paraf Yayınları tarafından neşredilen "Türk Adını Silme Planı" adlı, güzel hazırlanmış, mevzûya hâkim, tesirli bir kitaptır.

Türkiye'yi Parçalama Planları
M.Halistin Kukul

İki bin on üç yılında okuduğum kitaplardan - bilhassa- ikisi, târih içinde, Türk milletinin ve Türk vatanlarının nasıl parçalanmak ve yok edilmek istendiğini anlatıyor. Bunlardan ilki, daha önce de bir başka yazımda sözünü ettiğim, Dr. Arslan Tekin'in kaleme aldığı ve Paraf Yayınları tarafından neşredilen "Türk Adını Silme Planı" adlı, güzel hazırlanmış, mevzûya hâkim, tesirli bir kitaptır.


Şu anda, takdîme çalışacağım eser ise, Yakup Üstün tarafından yazılan ve Türkiye Diyânet Vakfı tarafından yayınlanan "Türkiye'yi Parçalama Plânları - 100 Plân - Haçlı Taassubu-Türkiye Düşmanlığı " başlığını taşıyor ve o da, taşıdığı başlığın hakkını en iyi bir şekilde vererek, Türk milleti olarak, târih boyunca hangi bâdireleri geçirdiğimizi ifade ile geleceğimize yol gösteriyor. Yâni; mâzîmize baktırarak, geleceğimize ışık tutuyor.

Birincisi; Türk Adını Silme Planı , diğeri ; Türkiye'yi Parçalama Planları!.. Birincisindeki hedef: insan olarak Türk'ün silinmesi ; ikincisindeki ise: vatan olarak- coğrafya olarak- Türkiye'nin parçalanması ! DAVAMI

Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2014, 21:50
YORUM EKLE