Erhan Usta, Türkiye Ekonomisindeki sorunların çözümünü Sundu

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, 27. Dönem 2. Yasama Yılının 2. Gününde Türkiye Ekonomisi ile alakalı verilen grup önerisi üzerine konuşan Usta, sorunlar ve çözüm önerilerini sıraladı.

MHP 03.10.2018, 11:46 03.10.2018, 12:00
Erhan Usta,  Türkiye Ekonomisindeki sorunların çözümünü Sundu

Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Usta, Türkiye ekonomisini Meclis Kürsüsünden, 27. Dönem 2. Yasama Yılının 2. Gününde Türkiye Ekonomisi ile alakalı verilen grup önerisi üzerine konuştu. Usta, sorunlar ve çözüm önerilerini şöyle sıraladı.

"Yeni Ekonomi Programı bu sorunları da tespit ediyor."

Türkiye ekonomisinin sıkıntılı bir süreçten geçtiğine anlatann Erhan Usta, “bir kısım makroekonomik göstergelerimizde hızlı bir bozulma oldu; malum, özellikle enflasyon ve kur göstergeleri önemli bir istikrarsızlık kaynağı olmaktadır. İşsizliğin arttığını, borçluluğun, hem firma hem hane halkı hem de ekonominin genelindeki borçluluğun ekonomi üzerinde yarattığı tahribatı da hepimiz biliyoruz. Bu çerçevede, cari açık ve kamu açığını azaltıcı tedbirlerin alınması gerektiği de ortada. Orta vadeli program, Yeni Ekonomi Programı olarak, o isim altında yayınlandı ve aslında baktığımızda Yeni Ekonomi Programı bu sorunları da tespit ediyor. Bu anlamda, ben kredibil olduğunu düşünüyorum, kredibilitesinin, itibarının olduğunu düşünüyorum, en azından sorunlar tespit edilmiş durumda.” dedi.

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNÜN ÜÇ AYAĞI:

Türkiye Ekonomisindeki sorunların çözümü için işin üçayağı olduğunu belirten Usta, bunları şu şekilde sıraladı:

MERKEZ BANKASI:

Birincisi: Merkez Bankası, düzenleyici kurumlar veya bakanlıkların yapacağı işler var. Buralarda bir kısım işler yapılıyor, şu andaki ekonomik sıkıntıların aşılmasına yönelik olarak gecikmeli de olsa kararlar alınıyor.

MALİYE POLİTİKASI:

İkincisi: Hükûmetin özellikle maliye politikası alanında yapacağı işler var. Orada hükûmetin yavaş gittiğini ifade etmek isterim. Yani bir kısım rakamlar konuşuluyor ancak şu ana kadar henüz somut bir tedbirle karşılaşmış değiliz. Bu somut tedbirlerin bir an evvel alınması lazım, piyasalar bunu bekliyor. Bu, programın itibarı açısından son derece önemli olacaktır.

MECLİS

İşin üçüncü ayağı da Meclis tarafından yapılacak işlerdir. Yeni sistem içerisinde artık hükûmet tarafından tasarı gelmeyeceğine göre,  burada biz Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak özellikle Türkiye'nin önünü açacak reformlara da hep birlikte imza atmalıyız. Bunların neler olduğunu geçmişte çok konuştuk, "yapısal reformlar" olarak adlandırdık bunları; şimdi, Yeni Ekonomi Programı'nda "dönüşüm programları" veya "dönüşüme yönelik işler" olarak adlandırılıyor. Hükümetiyle Meclisiyle birlikte bunların yapılması lazım. Bu esnada istikrarı bozacak davranışlardan mutlak suretle kaçınmamız lazım; şeffaflığı azaltacak hususlardan, işlerden, kararlardan mutlak suretle kaçınmamız lazım, Türkiye'ye acil olarak fon girişimini sağlamamız lazım. Bu da güven ve istikrarın teminiyle olur yani fon akışını piyasada sağlamadığımız zaman Türkiye ekonomisi daha büyük sıkıntılarla karşılaşabilir. Firmaları rahatlatacak tedbirlerin de bu çerçevede mutlak suretle alınması gerekiyor.

KAMU MALİYESİ AÇISINDAN ÇOK OLASI BİR DENGE DEĞİL

Kamu maliyesinde 2020 için tek bir rakam vereceğim, cari açık 2,7; kamunun tasarruf yatırım farkı 2,6. Bunun anlamı şudur: "2020 yılında biz cari açığı 2,7'ye düşüreceğiz, bunun 2,6'lık kısmı yani hemen hemen tamamı kamudan kaynaklanacak." diyoruz. Bu kamu maliyesi açısından çok olası bir denge değil, bunun çok daha sıkı yapılması lazım. Yani kontrol edemediğimiz özel sektör üzerinden ben cari açığı düşüreceğim derseniz bu inandırıcı olmaz, buna piyasalar inanmaz, burası atlanmış gibi duruyor.

KURUMLARIN İTİBARI

Son konu olarak da kurumların itibarının önemli olduğuna vurgu yapmak istiyorum diyen Usta, “Hatırlayın, 2000 yılında BDDK'nın kurulması esnasında bankaların denetimindeki bir kısım zayıflıklar bizi 2001 kriziyle karşılaştırdı yani ona mecbur kaldık. Yeni kurumlar kurmaktansa mevcut kurumları daha iyi çalıştırmanın çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla, bu tür sıkıntıları yaşamamak için mevcut kurumları en iyi şekilde koordine etmemiz gerekir.” diyerek konuşmasını tamamladı.

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)